Zakladki ciemne_wyszukiwarki

Usługi

Artyści

A A
MP Power Awards - Nominacje

MP Power 12 kategoria: Convention Bureau

Anna Górska
Sebastian Gryglaszewski
Aneta Książek

Anna Górska, prezes zarządu, Gdańsk Convention Bureau
Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Business Administration na Stanowym Uniwersytecie Nowego Jorku. Od czerwca 2012 r. przewodnicząca Oddziału Europy Centralnej międzynarodowego stowarzyszenia ICCA. Do osiągnięć zalicza wprowadzenie aplikacji mobilnej GCBeVENT, organizację Trójmiejska Akademia Organizatora Spotkań Biznesowych oraz podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy GCB i Jonkoping Convention Buremu.

Krystian Gryglaszewski, główny specjalista,
Katowice Convention Bureau

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego z tytułem magistra niemcoznawstwa, Kolegium Języka Biznesu Uniwersytetu Śląskiego oraz Zarządzania Firmą w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W Convention Bureau Katowice działa od momentu jego powstania.
Do najważniejszych osiągnięć zalicza „Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic” oraz publikację raportu „Rynek spotkań konferencyjnych i wydarzeń w Katowicach”.

 

Aneta Książek, starszy specjalista ds. konferencji,
Poland Convention Bureau

W Poland Convention Bureau POT zajmuje się m.in. budową koncepcji promocji Polski jako miejsca organizacji wydarzeń, koordynuje Program Ambasadorów Kongresów Polskich, udział w targach branżowych, organizację fam tripów. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, kierunku Ekonomia Turystyki. Kluczowymi dla niej projektami były m.in. Road Show w ramach kampanii „Polska. Move your imagination”, dziesięciolecie PCB, udział Polski w jubileuszowych targach IMEX i EIBTM oraz po raz pierwszy obecność PCB na IMEX America.
 

 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.