Zakladki ciemne_wyszukiwarki

Usługi

Artyści

A A
MP Power Awards - Nominacje

MP Power 12 kategoria: Meeting planner – agencja incentive

Dariusz Aktonorowicz
Tomasz Dutkiewicz
Agata Gościńska

Dariusz Aktonorowicz, właściciel, Maestro Meetings & Incentives
Absolwent handlu zagranicznego w SGPiS (SGH). Karierę zawodową rozpoczął jeszcze w czasie studiów, działając w komisji Sportu i Turystyki, AIESEC-u oraz jako pilot wycieczek zagranicznych w BP Orbis. W 1998 r. założył jedną z pierwszych w Polsce firm specjalizujących się wyłącznie w obsłudze turystyki biznesowej. Członek współzałożyciel MPI Poland oraz SOIT. Do osiągnięć zalicza to, że Maestro organizowała imprezy na wszystkich kontynentach.

Tomasz Dutkiewicz, prezes zarządu, Nautica Incentive
Karierę w branży MICE rozpoczął jeszcze w trakcie studiów, pracując jako pilot grup incentive, choć wyksztacenie humianistyczne i slawistyczne zdobyte na UJ związały go z tematyką bałkańską – pracował m.in jako tłumacz w krajach byłej Jugosławii. W grupie Nautica zdobywał doświadczenie na różnych stanowiskach, obecnie zarządza niezależnym podmiotem Nautica Incentive. Jest członkiem SOIT. Za osiągnięcia 2012 roku uznaje promocję destynacji wschodnio-europejskich i azjatyckich oraz projekty w Armenii, Gruzji, Chinach i na Sri Lance.

Agata Gościńska, współwłaściciel, Viventum
Absolwentka zarządzania i marketingu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w hotelarstwie, turystyce i marketingu. Od 2006 roku prowadzi agencję Szkolmax, która w 2009 przeszła rebranding i występuje pod nową nazwą – Viventum.
Uważa, że największym wyzwaniem każdego dnia są ludzie, a w  tym zawodzie po prostu trzeba lubić ludzi, bo to więzi emocjonalne czynią pracę w branży wyjątkową. Do osiągnięć zalicza m.in. zintegrowane programy nagrodowe, które stworzyła dla swoich klientów.

Jest członkiem SOIT, MPI, SKKP.
 

 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.