Zakladki ciemne_wyszukiwarki

Usługi

Artyści

A A
Kategorie

MP Power Awards – Power Projekt

Kategorie główne

 

KATEGORIA: EVENT (podkategorie)


PRODUKT LAUNCH Realizacja projektów eventowych, w których głównym celem jest promocja, komunikacja oraz informacja o wchodzących na rynek nowych markach, produktach, usługach oraz komunikacja zmian w obrębie marki. W tej kategorii mogą startować projekty skierowane zarówno do pracowników firmy, partnerów biznesowych, dziennikarzy, konsumentów. 

PROMOCJA MARKI Realizacja projektów eventowych, których głównym celem jest wsparcie promocji marki. Celem eventów promujących markę (produkt, usługę) jest zapewnienie uczestnikom możliwości obcowania z marką i doświadczenie wartości marki (produktu, usługi) lub zapewnienie odpowiedniego kontaktu z przekazem, zaplanowanym przez klienta. W tej kategorii mogą startować np. projekty typu road show, pikniki, koncerty, spotkania biznesowe, eventy plenerowe skierowane zarówno do pracowników firmy, partnerów biznesowych, dziennikarzy, konsumentów.

EVENT FIRMOWY Realizacja projektów eventowych, których głównym celem jest dotarcie z komunikatem, informacją, promocją, motywacją do pracowników firmy i jej partnerów biznesowych. W tej kategorii znajdą się także okolicznościowe święta i cykliczne wydarzenia firmowe (organizowane przez firmy, instytucje, stowarzyszenia), jak i jubileusze, christmas party, rozdania nagród, konferencje typu kick off, podsumowania roku, otwarcie siedziby, szkolenia produktowe, z założeniem, że główny kontekst wydarzenia jest realizowany za pomocą narzędzi event marketingowych.

 

KAMPANIA ZINTEGROWANA Z WYKORZYSTANIEM EVENT MARKETINGU Realizacje, w których narzędzia z zakresu event marketingu są zintegrowanym elementem długofalowej kampanii, marketingowej, wizerunkowej czy sprzedażowej. W trakcje tej kampanii w sposób uzupełniający się zostały wykorzystane przynajmniej dwa różne narzędzia/kanały marketingowe dotarcia do konsumentów, partnerów biznesowych, pracowników, a jednym z nich był event (przy czym event musi być niezależnym elementem tej kampanii, promocja eventu przed realizacją i jego follow-up traktowane są jako część eventu).

POZOSTAŁE FORMY Realizacje eventowe, których głównym celem nie są promocja marki, produktu lub usługi, ani przekaz związany z działalnością firmy, instytucji lub stowarzyszenia. W tej kategorii mogą znaleźć się festiwale, koncerty, wydarzenia sportowe, akcje społeczne, w których promocja marki ma drugorzędne znaczenie lub projekty, które nie są na stałe związane z określonymi markami. 

KATEGORIA: INCENTIVE (podkategorie)


INCENTIVE TRAVEL Realizacje podróży nagrodowych lub motywacyjnych, które mogą być częścią programu motywacyjnego, wsparcia sprzedaży, konkursu konsumenckiego lub jednorazową realizacją. Uczestnikami incentive travel mogą być pracownicy, partnerzy biznesowi, konsumenci.

PROGRAM WSPARCIA SPRZEDAŻY Z WYKORZYSTANIEM INCENTIVE TRAVEL
Realizacje programu motywującego do sprzedaży i wspierającego sprzedaż oraz wzmacniające relacje pomiędzy grupą docelową a klientem, gdzie finałem i główną nagrodą jest udział w incentive travel, natomiast komunikacja w trakcie realizacji programu nawiązuje do tematyki i miejsca wyjazdu. Uczestnikami programu mogą być pracownicy i partnerzy biznesowi firmy.

ZINTEGROWANA KAMPANIA INCENTIVE MARKETING Realizacja długofalowego kompleksowego programu motywującego wybrane grupy docelowe do większego i bardziej efektywnego zaangażowania się w działalność firmy. Podczas programu wykorzystane są różne kanały dotarcia z komunikatem oraz różne narzędzia i formy motywacji (np. edukacyjne) oraz nagrody, jedną z nich może być udział w incentive travel.

KATEGORIA: KONGRES

Realizacja konferencji, zjazdu, kongresu, którego głównym celem jest spotkanie ludzi tworzących określoną branżę, społeczność, stowarzyszenie, wymiana opinii i doświadczeń, popularyzacja postaw i poglądów. Promocja marki czy produktu może być celem pobocznym.
Kongres, na realizację którego mogą składać się różne formy spotkań, powinien być poświęcony jednemu tematowi.

Kategorie towarzyszące
 

KATEGORIA: CSR W BRANŻY EVENTOWEJ Realizacje projektów eventowych, których główne cele wchodzą w zakres odpowiedzialności społecznej albo popularyzują jej wybrane idee. Mogą to być autonomiczne realizacje, albo będące jedną z części bardziej złożonych projektów. Do tej kategorii mogą być także zgłaszane projekty eventowe, które pod kątem logistycznym i organizacyjnym – niezależnie od celu eventu – zostały zrealizowane zgodnie ze szczególną dbałością o ekologię i kontekst społeczny lub zgodnie z normami BS 8901 czy ISO 20121.
 

KATEGORIA: AKTYWNY OUTDOOR Programy realizowane w otwartej przestrzeni lub w przystosowanych do tego celu obiektach, gdzie podstawą scenariusza są elementy aktywności angażujące uczestników do wykonywania określonych zadań. W tej kategorii mogą zostać zgłoszone projekty, których celem jest m.in. team bulding i integracja. Aktywny oudoor może być programem autonomicznym albo stanowić część większego projektu eventowego.

KATEGORIA: CATERING Realizacja części cateringowej eventu, wspierającej główny przekaz i cel spotkania oraz kontekst wydarzenia, odpowiednio dobranej do uczestników spotkania, jego charakteru i tematyki. W tej kategorii ocena obejmuje także optymalne wykorzystanie budżetu oraz zintegrowanie z innymi elementami eventu. W tej kategorii oceniana są także pomysł, logistyka i efekty wizualne.


KATEGORIA: OPRAWA MULTIMEDIALNA Realizacja oprawy multimedialnej różnego rodzaju eventów, wspierająca główny przekaz i cel spotkania oraz kontekst wydarzenia, odpowiednio dobrana do jego charakteru i tematyki. W tej kategorii oceniane będzie wykorzystanie multimediów do przekazania wybranych treści, wywołania efektu zaskoczenia uczestników, wytworzenia odpowiedniej atmosfery oraz poziomu innowacyjności, kreatywności i atrakcyjności warstwy wizualnej.

 

MP Power Awards – MP Power Venue

EVENT VENUE Miejsce – obiekt lub otwarta przestrzeń – które daje szczególne możliwości organizacji eventów. W tej kategorii oceniane będą charakter miejsca, dostosowanie miejsca do potrzeb organizatorów eventów, atrakcyjność i elastyczność miejsca, oryginalność oraz możliwości adaptacji.

 

KONGRES VENUE Obiekt, które daje szczególne możliwości organizacji kongresów, konferencji, zjazdów – wyspecjalizowany w obsłudze tego typu spotkań. W tej kategorii oceniane będą charakter miejsca, dostosowanie miejsca do potrzeb organizatorów kongresów, atrakcyjność i elastyczność miejsca, zastosowane rozwiązania logistyczne, zastosowane rozwiązania techniczne, dostępność komunikacyjna.
 

OUTDOOR VENUE Miejsce – obiekt lub otwarta przestrzeń – które daje szczególne możliwości organizacji różnego rodzaju aktywności. W tej kategorii oceniane będą charakter miejsca, możliwości organizacyjne, atrakcyjność i elastyczność miejsca i jego przystosowanie do organizacji wybranych aktywności.
 

MULTI VENUE Miejsce – obiekt lub obiekt i otwarta przestrzeń, które daje możliwość łączenia organizacji różnych form spotkań w jednej lokalizacji. W tej kategorii oceniane będą charakter miejsca, możliwości organizacyjne, atrakcyjność i elastyczność miejsca, zastosowane rozwiązania logistyczne, zastosowane rozwiązania techniczne, dostosowanie miejsca do potrzeb organizatorów eventów.

 

MP Power Awards – Power 12

MEETING PLANNER – AGENCJA EVENTOWA Przedstawiciel agencji specjalizującej się w organizacji projektów z zakresu event marketing, którego oprócz profesjonalizmu i branżowej etyki cechuje działalność na rzecz branży oraz wyróżnia się dużymi osiągnięciami na polu zawodowym w swojej specjalizacji.

MEETING PLANNER – AGENCJA INCENTIVE TRAVEL Przedstawiciel agencji specjalizującej się w organizacji incentive travel oraz incentive marketing i programach wsparcia sprzedaży, którego oprócz profesjonalizmu i branżowej etyki cechuje działalność na rzecz branży oraz wyróżnia się dużymi osiągnięciami na polu zawodowym w swojej specjalizacji.

MEETING PLANNER – DMC/PCO Przedstawiciel Destination Management Company, którego oprócz profesjonalizmu i branżowej etyki cechuje działalność na rzecz branży i promocji na arenie międzynarodowej Polski jako miejcsa realizacji projetów z zakresu MICE oraz wyróżnia się dużymi osiągnięciami na polu zawodowym w swojej specjalizacji.

MEETING PLANNER – TEAM BUILDING/OUTDOOR Przedstawiciel Professional Congress Organizer, którego oprócz profesjonalizmu i branżowej etyki cechuje działalność na rzecz branży i promocji na arenie międzynarodowej Polski jako miejcsa realizacji projetów z zakresu MICE oraz wyróżnia się dużymi osiągnięciami na polu zawodowym w swojej specjalizacji.

MEETING PLANNER KORPORACYJNY – MARKETER lub WŁAŚCICIEL BIZNESOWY 
Przedstawiciel działu marketing lub innego działu w korporacji czy instytucji, który zleca organizację evenetów, incentive travel, kongresów, szkoleleń itp. i ma nad nimi merytoryczny nadzór. Wyróżnioną osobę powinno cechować etyka branżowa i kierowanie się dobrymi praktykami przy wyborze dostawców usług, sposobach ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygnięcia przetargów, poczucie przynależności do branży event marketingowej oraz wyróżniać się jakością współpracy i dużymi osiągnięciami na polu zawodowym w swojej specjalizacji.

MEETING PLANNER KORPORACYJN – DZIAŁ ZAKUPÓW Przedstawiciel działu zakupów za zakup usług z dziedziny organizacji evenetów, incentive travel, kongresów, szkoleleń itp.. Wyróżnioną osobę powinno cechować etyka branżowa i kierowanie się dobrymi praktykami przy wyborze dostawców usług, sposobach ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygnięcia przetargów, zrozumienie przawidel funkcjonowania tego sektora oraz wyróżniać się dużymi osiągnięciami na polu zawodowym w swojej specjalizacji.

MEETING PLANNER – STOWARZYSZENIE
Przedstawiciel stowarzyszenia, który zleca organizację evenetów, kongresów, seminariów itp. i ma nad nimi merytoryczny nadzór. Wyróżnioną osobę powinno cechować etyka branżowa i kierowanie się dobrymi praktykami przy wyborze dostawców usług, sposobach ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygnięcia przetargów, poczucie przynależności do branży event marketingowej oraz wyróżniać się jakością współpracy i dużymi osiągnięciami na polu zawodowym w swojej specjalizacji.

CONVENTION BUREAU Przedstawiciel biura wyspecjalizowanego w promocji sektora MICE i reprezentowanego miasta, region, kraju pod kątem organizacji eventów, konferencji, kongresów czy incentive travel, prowadzący takie działania w Polsce i/lub zagranicą. Wyróżnioną osobe powinny cechować profesjonalizm, innowacyjność, etyka branżowa, jakość współpracy, działalnośc na rzecz branży oraz duże osiągnięcia na polu zawodowym.

DOSTAWCA – VENUE Przedstawiciel kadry zarządzającej obiektu lub osoba odpowiedzialna w obiekcie za współpracę z organizatiorami eventów, konferencji, kongresów, szkoleń itp. którego cechuje profesjonalizm, etyka branżowa, działalność na rzecz branży eventowej i jej promocji, jakość współpracy, dbałość o markę i pozycję obiektu, innowacyjność, duże osiągnięcia na polu zawodowym w swojej specjalizacji.

DOSTAWCA – MULTIMEDIA Przedstawiciel firmy specjalizującej się w event engineeringu i technice eventowe odpowiedzialny za za współpracę z organizatiorami eventów, konferencji, kongresów, szkoleń itp., którego cechuje profesjonalizm, etyka branżowa, działalność na rzecz branży eventowej i jej promocji, jakość współpracy, dbałość o markę i pozycję reprezentowanej firmy, innowacyjność, duże osiągnięcia na polu zawodowym w swojej specjalizacji.

DOSTAWCA – CATERING Przedstawiciel firmy specjalizującej się firmy lub obiekty specjalizujących się w obsłudze kateringowej, odpowiedzialny za za współpracę z organizatiorami eventów, konferencji, kongresów, szkoleń itp., którego cechuje profesjonalizm, etyka branżowa, działalność na rzecz branży eventowej i jej promocji, jakość współpracy, dbałość o markę i pozycję reprezentowanej firmy, innowacyjność, duże osiągnięcia na polu zawodowym w swojej specjalizacji.

OPEN Przedstawiciel firmy, instytucji, stowarzyszanie, urzędu niezwiązany w żaden bezpośredni sposób z branżą eventową, niezlecający ani nierealizujący projektów z zakresu branży eventowej, ale działający na jej rzecz i oporze swoje poparcie popularyzujący wartość narzędzi z należących do sektora MICE.

 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.