Zakładki jasne

Najnowsze obiekty

Warsaw River View

Warszawa (mazowieckie)

Tor Wyścigów Konnych Służewiec

Warszawa (mazowieckie)

Tor Wyścigów Konnych Służewiec

Warszawa (mazowieckie)

Filtracja

Warszawa (mazowieckie)

Laboratorium

Warszawa (mazowieckie)

Najnowsze usługi

Fotografia eventowa -...

Warszawa (mazowieckie)

3 DOT Vision

Gdańsk (pomorskie)

Pingwin Łódzka Fabryka Lodu

Łódź (łódzkie)

Jurek-Catering Serwis

Mogilany (małopolskie)
A A
Branża

Katarzyna Sadowska-Cioch: WHO opublikowała Coronavirus Event-Planning Guide

Katarzyna Sadowska-Cioch, wiceprezes zarządu...

Od zawsze zdrowie uczestników było priorytetem podczas organizacji wszelkiego rodzaju  wydarzeń. W obliczu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) już 14 lutego opublikowała wytyczne dla meeting plannerów. Wytyczne w pierwszej kolejności dotyczyły tych wydarzeń, które w obliczu zbliżającego się zagrożenia podjęły decyzje o organizacji spotkania. Aktualnie wszystkie wydarzenia zostały anulowane, bądź przeniesione, natomiast sytuacja jest tymczasowa. A kiedy wrócimy do normalności, warto zapoznać się z rekomendacjami WHO. Pisze Katarzyna Sadowska-Cioch, w cyklu „Newsy ze Świata – Akademia SKKP”.

Być może stosowanie się do tych zaleceń uwiarygodni nasze wydarzenie i wzmocni poczucie bezpieczeństwa wśród naszych uczestników. Hasło „ Nasze wydarzenie organizujemy zgodnie z zaleceniami WHO” będzie przekonujące, pod warunkiem faktycznego stosowania się do rekomendacji.

„Kluczowe zalecenia dotyczące planowania masowych spotkań w kontekście obecnego wybuchu COVID-19” („Key Planning Recommendations for Mass Gatherings in the Context of the Current COVID-19 Outbreak”) to dziewięciostronicowy dokument, który oferuje zarówno ogólne, jak i specyficzne dla koronawirusa rekomendacje dla organizatorów dużych wydarzeń.
Bardziej ogólne zalecenia obejmują na przykład nawiązanie kontaktu z lokalnymi i krajowymi organami ds. zdrowia publicznego oraz zapewnienie uczestnikom informacji na temat właściwej higieny rąk i wskazówek dotyczących kaszlu oraz sposobu uzyskania dostępu do lokalnej opieki zdrowotnej, jeśli jest ona potrzebna.

W kontekście koronawirusa raport zawiera kilka zaleceń. Wśród nich: planiści powinni brać pod uwagę: gęstość tłumu i układ miejsc; liczbę uczestników pochodzących z krajów lub obszarów dotkniętych epidemią COVID-19 w ciągu 14 dni od ich wydarzenia; wiek uczestników, ponieważ osoby starsze są bardziej narażone.

Ponadto dokument określa, co należy zrobić, jeśli uczestnicy spotkania wykażą objawy zgodne z wirusem podczas zdarzenia. „Organizatorzy muszą rozważyć, gdzie leczy się każdy uczestnik, u którego wystąpią objawy COVID-19, i sposób, w jaki zostaną przetransportowani do zakładu leczniczego”, radzi WHO. Raport sugeruje również, że organizatorzy mogą być zmuszeni do zapewnienia izolacji w miejscu wydarzenia dla uczestników, u których wystąpią objawy i muszą poczekać na ocenę stanu zdrowia.

Planiści powinni również wziąć pod uwagę długoterminowe skutki, w przypadku kiedy uczestnik zachoruje. „Uczestnicy wydarzeń czasami oczekują, że wrócą do kraju ojczystego, aby kontynuować leczenie, a nie prowadzić je w kraju goszczącym, co nie jest możliwe dla osób, u których zdiagnozowano chorobę COVID-19”, mówi WHO.

Sytuacja jest bardzo dynamiczna, wielce prawdopodobne jest, że po ustąpieniu pandemii WHO zmodyfikuje zapisy swoich rekomendacji dla planistów i powstanie nowy dokument  związany z bezpieczeństwem uczestników spotkań po COVID-19. Będziemy na bieżąco śledzić publikacje WHO.

Autor: Katarzyna Sadowska-Cioch, wiceprezes zarządu Stowarzyszenie Konferencje & Kongresy w Polsce ds. nauki i rozwoju
Informacje ukazują się w cyklu „Newsy ze Świata – Akademia SKKP”

24 mar 2020
 
średnia ocen:
0.0
 
oceń
 
 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.