Zakladki ciemne_wyszukiwarki

Usługi

Artyści

A A
Oferty pracy

SPECJALISTA DS. FINANSÓW i KADR / ANALITYK FINANSOWY

Miasto: Warszawa
Czas trwania rekrutacji: 11 lip 2018 - brak

Opis firmy

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za współpracę z biurem księgowym oraz za sprawy finansowe, księgowe oraz kadrowe wewnątrz naszej agencji.

Opis stanowiska

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Ewidencja i obieg dokumentów :
wprowadzanie dokumentów do systemu ewidencyjnego
-    nadzorowanie poprawności prowadzenia ewidencji
-    terminowe dostarczanie wszystkich dokumentów do biura rachunkowego
-    współpraca z biurem rachunkowym,
-    generowanie wyciągów bankowych dla biura rachunkowego
-    ewidencja umów z Klientami, podwykonawcami oraz pozostałymi Partnerami Agencji

Controling oraz raportowanie:
-    terminowe przygotowanie danych do budżetu kosztów stałych Spółki

Współpraca z urzędami w tym ZUS, US, KRS, KRK i inne:
-    terminowe przygotowanie przelewów do zatwierdzenia i autoryzacji podatków, ZUS, płac i innych
-    przygotowywanie korespondencji i monitorowanie spraw urzędowych
-    pozyskiwanie odpowiednich zaświadczeń etc

Finansowe:
-    wystawianie faktur 
-    windykacja należności
-    prowadzenie kasy, w tym odpowiedzialność za sejf
-    rozliczanie zaliczek
-    rozliczanie pożyczek pracowniczych
-    rozliczanie płatności dokonywanych kartami płatniczymi

Organizacyjne:
-    organizacja ubezpieczenia aktywów spółki
-    przygotowanie danych finansowych do przetargów i dla innych instytucji (leasingi, banki, klienci)
-    pozyskiwanie korzystnych ofert kredytowych - współpraca z bankiem, formalności
-    korespondencja z KRS, bieżące zmiany

Sprawy kadrowe:
-    prowadzenie ewidencji urlopów pracowniczych
-    przygotowanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
-    prowadzenie teczek pracowniczych, koordynacja szkoleń BHP, badań pracowniczych etc

Inne:
-    prowadzenie szkoleń dla pracowników za zakresu zasad finansowych Spółki
-    inne obowiązki wynikające z bieżących potrzeb firmy (np. kluczowe sprawy marketingu Spółki, prace na rzecz zarządu Spółki etc)

WYMAGANIA:
-    doświadczenie w pracy na stanowisku asystenckim lub samodzielnym w dziale administracji, finansów lub księgowości;
-    wiedza i doświadczenie w zakresie finansów i rachunkowości
-    znajomość podstawowych przepisów w zakresie podatków,  prawa pracy oraz prawa handlowego i cywilnego;
-    umiejętność współpracy w ramach organizacji;
-    znajomość oprogramowania ewidencyjno – księgowego oraz programu Kasa – Bank lub innego do operacji kasowych wykształcenie wyższe ekonomiczne (dodatkowy atut)
-    umiejętność tworzenia analiz i  raportów finansowych
-    umiejętności analityczne i organizacyjne
-    odporność na stres
-    gotowość do pracy w dynamicznej organizacji;

DOCELOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW ROZSZERZONY O:

Ewidencja i obieg dokumentów :
-    analizowanie, kontrolowanie i korekta obiegu dokumentów w Spółce
-    sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym (prawnym), w tym dekrety i podpisy
-    rozwiązywanie problemów merytorycznych z dokumentami
-    analiza i kontrola księgowań

Controling oraz raportowanie:
-    bieżące analizowanie i kontrolowanie kosztów biura pod względem zgodności z planem,
-    bieżące analizowanie  i kontrolowanie kosztów projektów
-    bieżące analizowanie  i kontrolowanie budżetu Spółki
-    sporządzanie raportów
-    przygotowanie budżetu Spółki
-    uzgadnianie sald na koniec roku,

Organizacyjne:
-    przygotowanie sprawozdania zarządu na koniec roku
-    przygotowywanie protokołów zgromadzeń wspólników wg. Umowy spółki
-    koordynowanie współpracy z kluczowymi dostawcami w zakresie Back Office dla Spółki, negocjowanie warunków współpracy (serwis IT, opieka medyczna, dostawcy usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie, bank, leasingi, najemcy biura i powierzchni magazynowych etc)

Sprawy kadrowe:
-    wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu

Inne:
-    prowadzenie postępowań urzędowych
-    koordynacja przepływu informacji pomiędzy Spółką i wspólnikami

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego na adres email:
 Wszystkim Kandydatom gwarantujemy całkowita dyskrecję. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami

Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzonego procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Dz. U. 1000.

 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.