Zakladki ciemne_wyszukiwarki

Usługi

Artyści

A A
Oferty pracy

INCENTIVE PROJECT MANAGER

Miasto: Warszawa
Czas trwania rekrutacji: 04 lut 2020 - 21 lut 2020

Opis firmy

Od 2007 roku wykorzystujemy nasze doświadczenia, kreatywność oraz podróżniczy entuzjazm do realizacji wspólnych projektów pod szyldem United Target. Łączymy nasze ponad dziesięcioletnie doświadczenia w zakresie obsługi klienta i zarządzania sprzedażą z zamiłowaniem do podróży. Dzięki temu udaje nam się wyzwalać naszą pasję do działań, w których przygoda krzyżuje się przedsiębiorczością. Nasze wysiłki zaowocowały gronem stałych partnerów biznesowych, którzy doceniają nasz entuzjazm i zaangażowanie podczas planowania, przygotowania i wykonania kolejnych zleceń. Dzięki takiemu podejściu naszych partnerów mamy zapewniony komfort pracy, którego wynikiem jest powodzenie realizacji projektów.

Opis stanowiska

Wymagania:

 • Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w branży MICE.
 • Wykształcenie wyższe.
 • Kreatywność.
 • Łatwość nawiązywania kontaktów.
 • Dyspozycyjność.
 • Samodyscyplina i dobra organizacja na samodzielnym stanowisku.
 • Poczucie humoru i dystans do otaczającego świata. 
 • Biegła znajomość języka angielskiego (znajomość innych języków będzie dużym atutem).
 • Zdolności interdyscyplinarne.


Oferujemy:

 • Praca w młodym i prężnym zespole.
 • Uczestnictwo w licznych ciekawych projektach międzynarodowych.
 • Możliwość rozwijania pasji podróżniczych.


Kandydatów prosimy o wysłanie CV na adres:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej „Rozporządzenie”), informujemy, że:

1. administratorem Pani/Pana danych jest UNITED TARGET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Nike 41, 02-442 Warszawa, Akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594817, NIP: 522-305-05-81, REGON: 363456859 (dalej „Administrator”);

2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na jaki Pani/Pan aplikuje, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody – także dla celów przyszłych postępowań rekrutacyjnych, tj. na następującej podstawie Rozporządzenia: art. 6 pkt a) oraz f) RODO;

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane spółkom powiązanym z Administratorem, tj. United Target sp. z o.o. oraz podmiotom świadczącym usługi związane z procesem rekrutacji na rzecz Administratora;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym Pani/Pan uczestniczy, a w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie lub do chwili ustania prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez Administratora.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; adres kontaktowy: biuro@unitedtarget.pl

8. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

10. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraziła Pani/ wyraził Pan wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

11. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich stosowane profilowanie.

 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.