Zakladki ciemne_wyszukiwarki

Usługi

Artyści

A A
Partnerzy i sponsorzy

Partner konkursu Kreatywny Roku Branży Eventowej: ASP w Warszawie

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie jest publiczną akademicką szkołą wyższą nawiązującą do tradycji warszawskiego szkolnictwa artystycznego sięgającej czasów stanisławowskich, kontynuatorką Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych założonej w 1904 r. oraz Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa. Jest nowoczesną uczelnią kształcącą przyszłe elity artystyczne kraju.
Akademia prowadzi działalność dydaktyczną, artystyczną, projektową, badawczą, usługowo-badawczą, badania nad sztuką i badania wspomagające sztukę i naukę a także prowadzi działalność wydawniczą,  wystawienniczą  i edukacyjną.
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie:

  • kształci i wychowuje studentów w duchu humanizmu i tolerancji, zgodnie z zasadami wolności sztuki i nauki,
  • przygotowuje młodych adeptów sztuki do samodzielnego, odpowiedzialnego i kreatywnego zaangażowania w przemiany współczesnej kultury,
  • skupia i doskonali kadrę pedagogów tworząc warunki rozwoju ich twórczych i naukowych osobowości,
  • rozwija poszukiwania artystyczne przy poszanowaniu różnic światopoglądowych i wielości postaw twórczych, będąc otwartą na procesy przemian w sztuce i nauce
  • uczestniczy w dziele kształtowania wartości kultury narodowej i nauki mieszczącej się w obszarze tradycji europejskiej.
 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.