Zakladki ciemne_wyszukiwarki

Usługi

Artyści

A A
Informacje o konkursie

Kreatywny Roku Branży Eventowej i Młody Kreatywny Branży Eventowej

Kreatywny Roku Branży Eventowej - Konkurs towarzyszący MP Power Awards - powstał z potrzeby wyróżnienia najlepszych kreatywnych na rynku eventowym, zwrócenia uwagi na kreację w branży eventowej oraz stworzenia profilu zawodowego kreatywnego w branży eventowej.

 

Przebiega dwutorowo – skierowany jest do osób specjalizujących się w kreacji w event marketingu, oraz tych, którzy chcieliby wiązać z tą dziedziną swoją karierę i zawodowy rozwój.

W konkursie mogą uczestniczyć kreatywni zatrudnieni w agencjach eventowych, incentive travel, ambientowych, marketingowych, biurach Destination Management Company, Professional Congress Organizers, działach marketingu lub freelancerzy, osoby bez doświadczenia na stanowisku i w funkcji kreatywny w branży eventowej, które pracują w agencjach eventowych, marketingowych, PR-owych, reklamowych na innych stanowiskach albo są freelancerami współpracujący z tymi agencjami, ale nie w funkcji „kreatywny branży eventowej”, osoby bez doświadczenia w branży eventowej i marketingowej.

Cele konkursu

  • Nagrodzenie najlepszych kreatywnych w branży eventowej oraz kreatywnych z potencjałem do pracy w branży eventowej.
  • Stworzenie profilu zawodowego profesjonalnego kreatywnego w branży eventowej.
  • Stworzenie kryteriów weryfikacji tej profesji i wyboru kreatywnego w branży eventowej.
  • Uświadomienie agencjom tworzącym branżę eventową konieczności zatrudniania i współpracy z kreatywnym wyspecjalizowanym w sektorze eventowym. Działanie na rzecz rozwoju i normowania rynku eventowego.
  • Propagowanie wartości event marketingu i profesjonalizmu agencji wśród docelowych klientów.
  • Budowanie pozycji działań z zakresu event marketingu jako pełnowartościowego narzędzia wykorzystywanego w kampaniach marketingowych.


Konkurs przebiega w trzech kategoriach
Pierwsza
– skierowana jest do wyspecjalizowanych kreatywnych w branży eventowej, zarówno pracowników agencji, jak i freelancerów
Druga
– skierowana jest do osób z wiązanych z szeroko pojętą branżą eventową, marketingową, PR-ową, bez doświadczenia na stanowisku i w funkcji kreatywny w branży eventowej
Trzecia – skierowana jest do osób bez doświadczenia na stanowisku i w funkcji kreatywny w branży eventowej, które nie pracują (i nie pracowały) w agencjach eventowych, marketingowych, PR-owych, reklamowych także na innych stanowiskach oraz nie są związane z tymi agencjami jako freelancerzy.
Szczegóły kategorii w Konkursie Kreatywny Roku Branży Eventowej

Jury wybiera najlepszych kreatywnych na podstawie analizy i oceny nadesłanych prac (w kategorii pierwszej trzech koncepcji kreatywnych, w kategorii drugiej i trzeciej – koncepcji kreatywnej realizującej jeden z trzech briefów zaproponowanych przez Jury) oraz rozmów z nominowanymi do tytułów Kreatywny Roku Branży Eventowej i Młody Kreatywny Branży Eventowej.

Jury Kreatywny Roku Branży Eventowej

Najlepszy Kreatywny otrzymuje tytuł „Kreatywny Roku” oraz zaproszenie do Jury Konkursu w następnej edycji. Młody Kreatywny Roku otrzymuje tytuł i możliwość stażu.

 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.