Zakladki ciemne_wyszukiwarki

Usługi

Artyści

A A
Informacje o konkursie

MP Power Awards: Siła przebicia branży eventowej

Meeting Planner Power Awards jest pierwszym konkursem poświęconym branży eventowej i poszukującym najlepszych realizacji i praktyk we wszystkich jej sektorach.

IDEA I CELE KONKURSU

MP Power Awards powstał z potrzeby pokazania wartości i efektywności narzędzi z zakresu szeroko rozumianego event marketingu, a ich promocja jest jednym z głównych założeń konkursu.
Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych eventów i projektów związanych z event marketingiem, wskazanie miejsc ze szczególnym potencjałem eventowym oraz wyróżnienie osobistości i ekspertów branży.

Zadaniem MP Power Awards poprzez wyróżnienie najlepszych projektów i pokazanie ich efektów jest promocja profesjonalizmu branży eventowej oraz budowanie świadomości wartości narzędzi z jej zakresu. Długofalowo celem konkursu jest także podnoszenie standardów pracy i realizacji projektów na każdym etapie ich powstawania oraz współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami.
Założeniem organizatorów MP Power Awards jest także integracja branży oraz budowanie platformy komunikacji pomiędzy tworzącymi ją sektorami.
Hasło konkursu „Siła przebicia branży eventowej” rozumiemy dwojako. Po pierwsze projekty z zakresu branży eventowej m.in. z racji swojej efektywności, kreacji i sposobu komunikacji „przebijają się” i realizują wyznaczone cele klienta. Po drugie Jury MP Power Awards poszukuje takich realizacji i miejsc, których „siła przebicia” ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń była największa.

JAK WYGLĄDA KONKURS
MP Power Awards tworzą trzy części: MP Power Projekt, MP Power Venue, MP Power 12
Konkursem towarzyszącym MP Power Awards jest Kreatywny Roku Branży Eventowej.

MP Power Projekt – konkurs efektywności, kreacji, sposobu realizacji i innowacyjności zrealizowanych projektów w branży eventowej. Projekty mają udowodnić siłę przebicia, jaką dzięki zastosowaniu narzędzi z zakresu szeroko rozumianego event marketingu uzyskuje klient i jego przekaz.
Do tej części konkursu mogą zostać zgłoszone zrealizowane projekty od 1 grudnia 2012 r. do 30 grudnia 2013 r. W ramach MP Power Projekt zostaną poddane analizie i ocenie realizacje w następujących kategoriach:
Kategorie główne

 • Event – podkategorie: 1) produkt launch, 2) promocja marki, 3) event firmowy, 4) kampania zintegrowana z wykorzystaniem event marketingu, 5) pozostałe formy
 • Incentive – podkategorie: 1) incentive travel, 2) program wsparcia sprzedaży z wykorzystaniem incentive travel, 3) zintegrowana kampania incentive marketing
 • Kongres

Kategorie towarzyszące

 • Aktywny outdoor
 • Catering
 • Oprawa multimedialna
 • CSR w branży eventowej

Szczegóły Kategorii MP Power Projekt

Uwaga: zgłaszany projekt może być przypisany tylko do jednej kategorii głównej, ale ten sam projekt może zastać zgłoszony również do jednej lub kliku kategorii towarzyszących, wtedy zaprezetowany zostaie jeden jego aspekt, np. oprawa multimedialna. Zgłoszenie projektu do kategorii głównej i towarzyszącej wymaga wypełnienia pełnej procedury osobnego zgłoszenia. Ten sam projekt może być również zgłoszony przez róźnych wykonawców zaangażowanych w jego realizację (np. agencję eventową, caterera, firmę dostarczającą multimedia).

MP Power Venue – konkurs ofert na najlepszą infrastrukturę eventową. Poprzez MP Power Venue poszukujemy miejsc z największym potencjałem do organizacji różnego rodzaju eventów oraz takich, które prezentują wysokie standardy współpracy z organizatorami wydarzeń.
Swoje oferty mogą prezentować hotele, restauracje, kina, teatry, centra kongresowe i wystawiennicze, kluby, centra biurowe, studia filmowe, parki, kompleksy sportowe, tereny rekreacyjne i wszelkie inne miejsca, w których pod katem organizacyjnym i prawnym możliwa jest realizacja róznego rodzaju spotkań.
Jury Konkursu będzie poszukiwało miejsca z największym potencjałem w następujących kategoriach:

 • Event venue
 • Kongres venue
 • Outdoor venue
 • Multi venue

Szczegóły Kategorii MP Power Venue

MP Power 12 stanowi plebiscyt, w ramach którego wyróżnieni będą eksperci i osobistości sektora branży eventowej. MP Power 12 to ludzie, których siła przebicia ma najbardziej znaczący wpływ na kształt i rozwój rynku w danym roku.
W tej części Konkursu pragniemy wyróżnić meeting plannerów z agencja eventowych, agencji incentive travel, DMC, korporacyjnych – marketera lub właściciela biznesowego , przedstawiciela działu zakupów, reprezentującego stowarzyszenie. Przedstawiciela convention bureaux oraz dostawców – venue, multimediów, catering. W kategorii open, chcielibyśmy wyróżnić osoby niezwiązane bezpośrednio z branżą eventową, ale działające na jej rzecz.
Szczegóły Kategorii MP Power 12

UCZESTNICY KONKURSU
Do udziału w konkursie zapraszamy klientów – osoby odpowiedzialne za realizację projektów z zakresu branży eventowej w korporacjach, instytucjach i stowarzyszeniach i/lub zlecający je, agencje eventowe, ambientowe incentive travel, marketingowe, biura PCO, DMC, agencje specjalizujące się w organizacji aktywnego outdooru i team buildingu, firmy cateringowych i multimedialne specjalizujące się w obsłudze sektora eventowego, convention bureaux.

 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.