Zakładki jasne 2

MP Power Awards

MP Power Awards® – statuetki wręczone...

W warszawskiej przestrzeni eventowej XOXO Party odbyło się spotkanie,...

Ósmy finał MP Power Awards®: trzy studia,...

Podczas MP Power Night – finału MP Power Awards® 2019 zostali ogłoszeni...

MP Power Awards® 2019 – nagrody branży...

Podczas MP Power Night – finału ósmej edycji MP Power Awards® poznaliśmy...
 
A A
Regulamin GO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI „GIEŁDA OFERT”
NA PORTALU MEETINGPLANNER.PL
§1.
Postanowienia ogólne
 
1.1   Niniejszy regulamin określa zasady korzystania Użytkowników z Modułu Giełda Ofert na Portalu internetowego www.MeetingPlanner.pl (dalej „Regulamin”).
1.2   Warunkiem używania Modułu Giełdy Ofert jest akceptacja Regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu korzystając z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.
1.3   Majątkowe prawa autorskie do Portalu należą do Wydawcy. Portal jest chroniony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).
1.4   Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z dniem ich umieszczenia w Portalu. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem przez Użytkownika.
§2.
Definicje
2.1           Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:       
2.1.1   Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem www.MeetingPlanner.pl, będący własnością Wydawcy i administrowany przez Wydawcę; poświęcony tematyce branży turystycznej.
2.1.2   Wydawca – Meeting Planner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smyczkowej 12/21,
02-678, NIP: 521 34 99 316, REGON: 141567708, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dn. 12 września 2008 r. , KRS: 0000313501,
2.1.3 Użytkownik – podmiot spełniający wymogi przewidziane Regulaminem, który dokonał Rejestracji zgodnie z Regulaminem oraz dla którego zostało założone i jest utrzymywane w Serwisie jedno Konto Użytkownika, posiadający uprawnienia przewidziane Regulaminem i związane z wybraną przez Użytkownika kategorią Konta Użytkownika.
2.1.4   MP Book – indywidualne, spersonalizowane konto Użytkownika, uzyskane w wyniku rejestracji w Portalu. Konto Użytkownika nadawane jest w wyniku poprawnego wypełnienia formularza rejestracyjnego, weryfikacji danych przez Wydawcę, oraz za pomocą akceptacji przekazanego Użytkownikowi linku aktywacyjnego. Jest to także zbiór unikalnych i przyporządkowanych indywidualnie do Użytkownika danych, w którym gromadzone są dane Użytkownika i informacje o czynnościach podejmowanych przez niego w ramach Serwisu.
Serwis wyróżnia kategorie Kont, z którymi wiążą się określone obowiązki i uprawnienia Użytkownika:
a.            Konto Obserwator
b.            Konto Dostawca Ofert
c.            Konto Meeting Planner
2.1.5. Giełda Ofert – narzędzie umożliwiające sprzedaż i zakup aktualnych ofert grupowych pobytów hotelowych dla grup oraz pakietów konferencyjnych, bankietowych i piknikowych, jak również pakietów łączących wszystkie lub niektóre z tych elementów.
2.1.8. Newsletter - elektroniczna forma biuletynu informacyjnego rozsyłana za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników, którzy za pomocą dedykowanego do tego celu formularza, wyrazili swoje zapotrzebowanie na otrzymywanie drogą elektroniczną takiej formy treści informacyjnych.
2.1.9. Mailing Informacyjny – elektroniczny kanał dystrybucji komunikatów oraz informacji dotyczących branży lub informacji handlowych dotyczących Wydawcy.
2.1.10. Usługi – narzędzia, funkcjonalności, zasoby bazodanowe, treści merytoryczne udostępniane Użytkownikom przez Wydawcę za pośrednictwem Portalu, a w szczególności:
a. rejestracja oraz korzystanie ze spersonalizowanego Konta Użytkownika MP Book
b.    redagowanie, publikacja i edycja Ofert Firm w module Giełdy Ofert.
c.    ocenianie i komentowanie ofert.
2.1.11. Oferta Firmy – informacja na temat danej usługi proponowanej przez Użytkownika na rynku turystycznym i gotowej do sprzedaży. Oferta Firmy znajduje się w module Giełda Ofert  i jest zarządzana (redagowanie, publikacja i edycja) przez Użytkownika za pomocą udostępnionych mu narzędzi.    
§3.
Warunki zawierania i rozwiązywania umów
3.1. Poprzez wypełnienie formularza rejestracji Użytkownik składa Wydawcy zamówienie na świadczenie Usług za pośrednictwem Portalu oraz potwierdza, że zapoznał się z opisem Usług oraz warunkami ich świadczenia drogą elektroniczną. Przesłanie na wskazany przez Użytkownika adres mailowy linku aktywacyjnego jest równoznaczne z przyjęciem przez Wydawcę zamówienia oraz zawarciem umowy pomiędzy Wydawcą a Użytkownikiem. Po akceptacji wygenerowanej do Użytkownika wiadomości mailowej, Użytkownik zyskuje dostęp do Usług poprzez wpisanie loginu i hasła w oknie logowania.
3.2. Rozwiązanie umowy na świadczenie Usług za pośrednictwem Portalu następuje z chwilą wyrejestrowania Użytkownika z Portalu. Wyrejestrowanie z Portalu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem kontaktu na adres poczty elektronicznej Biuro@MeetingPlanner.pl. Użytkownik zobowiązany jest do pisemnego wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług za pośrednictwem Portalu. Rozwiązanie umowy nastąpi w ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, w którym Wydawca został powiadomiony przez Użytkownika o wypowiedzeniu umowy. Rezygnacja z subskrypcji Newslettera polega na samodzielnym wypisaniu się z wybranej przez Użytkownika listy i nie wymaga pisemnego oświadczenia.
§4.
Zasady korzystania z Modułu Giełdy Ofert
4.1. Moduł Giełdy Ofert to narzędzie umożliwiające promocję, sprzedaż i zakup aktualnych ofert grupowych pobytów hotelowych dla grup powyżej 10 osób oraz pakietów konferencyjnych, bankietowych i piknikowych, jak również pakietów łączących wszystkie lub niektóre z tych elementów.
4.1.1 Oferta zamieszczona w Module Giełdy Ofert stanowi informację o możliwości sprzedaży oferty o określonych parametrach i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego oraz art. 21 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
4.2. Dodawanie oferty.
4.2.1 Użytkownik posiadający konto Dostawcy Ofert (zwany dalej Oferentem) może dodać ofertę według poniższych zasad.
a. Oferta musi dotyczyć pobytu grupy minimum 10 osób w obiekcie hotelowym, konferencyjnym lub eventowym.
b. Oferta musi dotyczyć określonego terminu pobytu grupy.
c. Okres pobytu grupy musi zawierać się w przedziale od jednego dnia (zero nocy) do pięciu dni (czterech nocy).
d. Oferta powinna dotyczyć pobytu skategoryzowanego według jednej z czterech kategorii: oferta noclegowa, konferencyjna, bankietowa lub piknikowa. Oferta może łączyć elementy dowolnej ilości kategorii.
4.3 Publikacja oferty
4.3.1 Standardowy okres publikacji oferty w module Giełdy Ofert to 2 tygodnie. Okres ten może być zmieniony przez Wydawcę.
4.3.2 Oferta może być opublikowana w dowolnie wybranym okresie, zawierającym się w przedziale między terminem dodania oferty, a terminem pobytu grupy, pod warunkiem zachowania maksymalnego okresu publikacji oferty, o którym mowa w punkcie 4.3.1.
4.4 Obserwowanie oferty
4.4.1 Użytkownik posiadający konto Meeting Planner (zwany dalej Kupującym) może dodać ofertę do ofert Obserwowanych w celu śledzenia losów oferty. Otrzyma on powiadomienie, jeśli oferta zostanie sprzedana.
4.5 Rezerwacja oferty
4.5.1 Kupujący może zarezerwować ofertę, dodając ją do Waiting List. Można zarezerwować całość lub część oferty. Rezerwacja oznacza zainteresowanie całością lub częścią oferty, nie oznacza obowiązku zakupu oferty.
4.6 Waiting list
4.6.1 Waiting list to lista użytkowników, którzy zarezerwowali część lub całość danej oferty.
4.6.2 Kupujący po zarezerwowaniu oferty trafia na Waiting List danej oferty w kolejności zgłoszeń. Jeśli użytkownik, którzy zarezerwował daną ofertę wcześniej wycofa rezerwację, dana rezerwacja uzyskuje miejsce wyżej na Waiting List.
4.6.3 W momencie zakończenia publikacji oferty Oferent może skontaktować się z Kupującymi, którzy zarezerwowali ofertę, żeby sprawdzić, czy zdecydują się na zakup oferty.
4.6 Zakup oferty
4.6.1 Zakup oferty odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku „Kup Teraz”. Transakcja zakupu oznacza wyrażenie chęci zakupu oferty o prezentowanych parametrów. Nie stanowi transakcji  w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego oraz art. 21 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
4.6.2 Transakcja musi zostać potwierdzona przez Oferenta. Nie potwierdzona transakcja jest uznawana za nieważną.
4.7 Dodatkowa promocja oferty
4.7.1 Oferent, który skorzysta z pakietu usług portalu MeetingPlanner.pl o nazwie „Pakiet Giełda Ofert” może skorzystać z następujących dodatkowych form promocji oferty:
a. Wysoka pozycja w wynikach wyszukiwania w Module Giełdy Ofert
b. Promocja w bloku Giełdy Ofert na pierwszej stronie MP.
4.8 Powiadomienia
4.8.1 Użytkownicy są automatycznie powiadamiani o czynnościach innych użytkowników związanych z ofertami, które wystawili, obserwują, zarezerwowali lub kupili. Powiadomienia są przesyłane do skrzynki odbiorczej w indywidualnym koncie użytkownika MP Book. Powiadomienia o nowych wiadomościach w skrzynce są przesyłane automatycznie do użytkownika za pomocą poczty elektronicznej.
4.9 Oceny transakcji
4.9.1 Kupujący dokonuje oceny transakcji po jej realizacji, ocena jest potwierdzeniem zawarcia transakcji. Oferent dokonuje oceny transakcji po jej realizacji.
4.10 Wyłączenia
4.10.1. Zabronione jest zamieszczanie tekstów, wypowiedzi, reklam oraz innych form niezgodnych z prawem, zawierających treści pornograficzne, naruszających prawa autorskie lub sprzecznych z zasadami uczciwej konkurencji. Wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia publikacji, które naruszą wymienione wyżej prawa lub, w konsekwencji, do usunięcia Konta Użytkownika.
4.11. Wydawca Portalu oświadcza, że:
4.11.1. Nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz prawdziwość informacji pojawiających się w Module Giełda Ofert w formie ofert firm, oraz innych informacji znajdujących się w Portalu, w szczególności za prawdziwość treści ofert, komentarzy i reklam.
4.11.2 Nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku współpracy między Użytkownikami, nawiązanej na podstawie zamieszczonej w Portalu Oferty Firmy ani za skutki wykorzystania innych informacji zamieszczonych w Portalu. Użytkownik każdorazowo korzysta z prezentowanych w Portalu materiałów na własne ryzyko, odpowiedzialność oraz we własnym interesie.
4.11.3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu powstałe z przyczyn niezależnych od Wydawcy, w szczególności za przerwy spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców Internetu, awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników. Wydawca zobowiązuje się do natychmiastowego ustalenia przyczyn przerwy w funkcjonowaniu Portalu i przywrócenia dostępu do Portalu w możliwie najszybszym czasie.
4.11.4. Zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu i braku dostępu do Modułu Giełdy Ofert w przypadku wymogów spowodowanych bieżącą obsługą, konserwacją serwera lub interwencją w oprogramowanie Portalu.
4.11.5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość oddawanych za pośrednictwem Portalu ocen oraz za ich prawdziwość, jednak dokłada wszelkich starań aby Portal był miejscem, gdzie zamieszczane są oferty rzetelnych firm.
4.11.6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze skorzystania przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu w razie ujawnienia osobom nieupoważnionym loginu i hasła z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
4.11.7    Zabronione jest:
a.            korzystanie z Konta Użytkownika innych Użytkowników,
b.            udostępnianie swojego Konta Użytkownika innym Użytkownikom.
c.            zamieszczanie treści o charakterze reklamowym bądź ogłoszeniowym, w szczególności zachęcających do poszukiwania kontrahenta, prowadzenia negocjacji i zawierania transakcji poza Portalem.
4.11.8    Po utworzeniu Konta Użytkownika określonej kategorii, Użytkownik może zmienić kategorię tego Konta.
§5.
Płatności za korzystanie z Modułu Giełdy Ofert
5.1.        Użytkownicy posiadający konta Meeting Planner nie ponoszą opłat.
5.2 Użytkownicy posiadający konto Dostawca Ofert ponoszą następujące opłaty.
5.2.1 Dodawanie ofert do modułu Giełdy Ofert wiąże się z wykupieniem jednego z pakietów usług MeetingPlanner.pl. W sprawie zakupu pakietu MeetingPlanner.pl należy się skontaktować z adresem .
5.2.2 Zakup oferty w module Giełdy Ofert wiąże się z opłatą prowizyjną w wysokości 5% wartości oferty wyliczonej według ilości miejsc zakupionych przez Użytkownika. Opłata będzie naliczana po terminie realizacji oferty (termin pobytu grupy). Podstawą rozliczenia będzie faktura VAT wystawiona przez Meeting Planner Sp. z o.o. Wysokość prowizji może ulec zmianie.
5.2.3.     Wysokość opłat i prowizji oraz sposób ich uiszczania są zgodne z tabelą opłat i prowizji
5.3. MeetingPlanner.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji treści ofert i usunięcia ich z Serwisu w szczególności w przypadku:
a.            oferty sprzecznej z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiającej godności człowieka
b.            oferty wprowadzającej klienta w błąd i mogącej przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia usługi,
c.            oferty w formie wypowiedzi, która, zachęcając do nabywania usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji,
d.            gdy występują w niej treści o charakterze reklamowym bądź ogłoszeniowym, w szczególności zachęcających do poszukiwania kontrahenta, prowadzenia negocjacji i zawierania transakcji poza Serwisem.
e.            gdy treść lub forma ofert z innych przyczyn narusza Regulamin.
5.4.        Faktury
5.4.1.     Meeting Planner Sp. z o.o. wystawia faktury VAT zgodnie z danymi Użytkowników znajdującymi się w ich Kontach.
5.4.2.     Wszystkie opłaty i prowizje sumowane są i przedstawiane w fakturach VAT na koniec miesięcznego okresu rozliczeniowego.
§6.
Własność intelektualna, odpowiedzialność i zastrzeżenia Wydawcy
 
6.1   Użytkownik może zamieszczać Teksty jedynie pod warunkiem przysługiwania mu wszelkich praw własności intelektualnej niezbędnych do ich zgodnej z prawem eksploatacji. W przypadku zamieszczenia Tekstów nie spełniających tych warunków, Użytkownik odpowiedzialny jest za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw, o których mowa powyżej.
6.2 Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wydawcę o wszelkich występujących w Portalu treściach nieautoryzowanych i bezprawnym korzystaniu z materiałów zamieszczonych przez Wydawcę w Portalu.    
6.3   Zamieszczenie Tekstu w Portalu jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika Wydawcy bezterminowej, bezpłatnej, nieograniczonej co do miejsca i czasu zgody na korzystanie z wprowadzonego przez siebie treści Tekstu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zamieszczenia Tekstu w Portalu, a w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).
6.4   Wydawca zastrzega sobie prawo do moderowania i usuwania wszelkich materiałów zamieszczonych lub zgłoszonych przez Użytkownika do publikacji w Portalu tj. treści, fotografii, komentarzy, ocen.
6.5   Wydawca zastrzega sobie prawo kontroli poziomu komentarzy opisowych pod względem merytorycznym i formalnym. W skrajnych wypadkach opinie niezgodne z prawdą, Regulaminem lub dobrymi obyczajami nie będą publikowane.
6.6   Kontakt pomiędzy przedstawicielem ocenianej Oferty Firmy a Użytkownikiem będącym opiniodawcą odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Portalu. Portal jest w tym wypadku gwarantem ochrony danych adresowych, chyba że strony zdecydują inaczej.
6.7   Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Portalu treści wyłącznie w zakresie własnego, osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do własnych i cudzych celów, w tym komercyjnych, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy lub uprawnionego podmiotu, a w innym przypadku jest zabronione.
6.8. Jedynym administratorem Serwisu jest Meeting Planner Sp. z o.o.
6.9. Wydawca  ma prawo weryfikacji danych zamieszczonych na Koncie Użytkownika na każdym etapie obowiązywania umowy i może żądać od Użytkownika dokumentów potwierdzających dane Użytkownika.
6.10.      Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a.            zachowania Użytkowników w ramach Serwisu,
b.            niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez nich zawartych umów,
c.            skutki działań Użytkowników, które naruszają postanowienia Regulaminu,
d.            prawdziwość informacji udzielanych przez Użytkowników Serwisu,
e.            niezawarcie umowy między Użytkownikami,
f.             zdolność Użytkowników do zawarcia bądź realizacji umowy,
g.            wypłacalność Użytkowników.
6.11.      Wydawca ma prawo do zawieszenia Konta Użytkownika.
6.12.      Wydawca ma prawo zawieszenia Konta Użytkownika w następujących przypadkach:
a.            wygaśnięcia lub utraty, z jakichkolwiek przyczyn, uprawnień do wykonywania usług oferowanych w ramach Serwisu,
b.            naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
c.            naruszenia przez Użytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
d.            naruszenia przez Użytkownika dobrych obyczajów,
e.            konieczności uzupełnienia bądź ponownej/dodatkowej weryfikacji danych zamieszczonych w Koncie Użytkownika,
f.             zaległości płatniczych Użytkownika względem Wydawcy
g.            podejmowania przez Użytkownika działań naruszających lub mogących naruszyć dobre imię Wydawcy,
h.            podejmowania przez Użytkownika innych niż opisane powyżej działań szkodzących lub mogących zaszkodzić Wydawcy
6.13.      O zawieszeniu Konta Użytkownika Użytkownik jest powiadamiany w drodze oświadczenia złożonego Użytkownikowi drogą elektroniczną na adres a-mail przyporządkowany do Konta Użytkownika.
6.14.      Oświadczenie o zawieszeniu Konta Użytkownika uważa się za złożone z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, by adresat mógł zapoznać się jego treścią.
6.15.      Z chwilą złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej, Konto Użytkownika zostaje zawieszone.
6.16.      Zawieszenie Konta Użytkownika wywołuje następujące skutki:
a.            Uprawnienia Użytkownika zostają ograniczone do możliwości wglądu do zawieszonego Konta Użytkownika i korzystania z funkcji pozwalających na regulowanie należności względem Wydawcy oraz podejmowania czynności zmierzających do zawarcia lub realizacji umów będących wynikiem postępowań zakończonych przed momentem zawieszenia Konta Użytkownika,
b.            Postępowania związane z zawieszonym Kontem Użytkownika, w których Użytkownik występował w roli Zamawiającego podlegają likwidacji,
c.            Użytkownik będący Uczestnikiem postępowania rozpoczętego i niezakończonego w momencie zawieszenia Konta Użytkownika, traci prawo podejmowania jakichkolwiek czynności w ramach postępowania, a wszelkie podjęte przez niego czynności są bezskuteczne,
d.            Użytkownik nie ma prawa dokonać ponownej Rejestracji w wyniku której zostanie utworzone Konto Użytkownika tej samej kategorii, co zawieszone Konto Użytkownika.
6.17.      Zawieszenie Konta Użytkownika pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność odszkodowawczą Użytkownika względem Wydawcy.
 
§ 7.
Ochrona danych
7.1   Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody, Wydawca ma prawo do przetwarzania otrzymanych od niego danych osobowych w celu świadczenia Usług za pośrednictwem Portalu oraz do celów marketingowych. Dane te mogą być przetwarzane jedynie przez Wydawcę oraz podmioty przez niego upoważnione, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
7.2   Użytkownik ma prawo niczym nieograniczonego wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania za zgodą Wydawcy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne i umożliwia rejestrację w Portalu.
7.3   Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wejście w posiadanie danych osobowych Użytkownika - w inny sposób niż w następstwie bezpośredniego przekazania tych danych przez Wydawcę - przez osoby trzecie, wynikające z korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
7.4   Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej. W takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do świadczenia Usług za pośrednictwem Portalu jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy poprzez wyrejestrowanie z Portalu i zaniechanie subskrypcji. Procedura zgłoszenia oświadczenia o rezygnacji opisana została w §3, ust. 3.2.
7.5  Wydawca zastrzega sobie prawo wykorzystywania tj. ujawniania współpracującym z Wydawcą Firmom i serwisom internetowym, w tym mediom, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników Portalu – np. danych dotyczących oglądalności, czyli takich, które nie pozwalają na identyfikację konkretnych Użytkowników.
§8
Umowy
8.1.        Gdy zgodnie z niniejszym Regulaminem zostanie dokonany zakup oferty z Giełdy Ofert, zarówno klient jak i oferent otrzymają powiadomienie o tym fakcie.
8.2.        Po dokonaniu zakupu na Giełdzie Ofert Użytkownikom przysługuje prawo dochodzenia zawarcia umowy.
8.3.        Użytkownicy powinni nawiązać kontakt nie później niż w ustalonym przez Zamawiającego terminie od daty wysłania zapytania ofertowego.
8.4.        Użytkownicy powinni nawiązać kontakt nie później niż 1 dzień roboczy od daty dokonania zakupu oferty z Giełdy Ofert.
 
§9
Postanowienia końcowe
 
9.1   W przypadku naruszeń postanowień Regulaminu przez Użytkownika, Wydawca może natychmiast i bez powiadamiania Użytkownika zablokować dostęp do wybranych Usług a w ostateczności usunąć Konto Użytkownika, Ofertę Firmy, komentarz, ocenę lub inną publikację, a także rozwiązać z Użytkownikiem umowę o świadczenie Usług za pośrednictwem Portalu.
9.2   Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
9.3   Użytkownik, który ma zastrzeżenia do Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu jest uprawniony do złożenia reklamacji. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności (listem poleconym), na adres Wydawcy. Wydawca rozpatrzy reklamację w terminie 3 dni roboczych od wpływu reklamacji do Wydawcy.
9.4 Wszelkie pytania i sugestie można zgłaszać mailowo na adres Pomoc@MeetingPlanner.pl.
 
 

 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.