Zakładki jasne

Najnowsze obiekty

ADN Centrum Konferencyjne

Warszawa (mazowieckie)

Arche Hotel Częstochowa

Częstochowa (śląskie)

Cukrownia Żnin

Żnin (kujawsko-pomorskie)

Zamek Janów Podlaski****

Janów Podlaski (lubelskie)

Warsaw River View

Warszawa (mazowieckie)

Najnowsze usługi

WygodaMICE

Kraków (małopolskie)

Fotografia eventowa -...

Warszawa (mazowieckie)

3 DOT Vision

Gdańsk (pomorskie)

Pingwin Łódzka Fabryka Lodu

Łódź (łódzkie)
A A
Aktualności

Stanowisko SKM SAR wobec zarzutów UOKiK

Przedstawiamy pełną wersję stanowiska Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej (SAR) w sprawie wszczęcia postępowania antymonopolowego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz publikacji informacji z tym związanej przez Urząd do wiadomości publicznej.


Potwierdzamy, iż w dniu 12 grudnia 2019 roku do Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej (SAR) wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania antymonopolowego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).


Postępowanie antymonopolowe jest wynikiem trwającego od 17 stycznia 2018 roku w SAR postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Urząd, które dotyczyło koordynacji zachowań podmiotów działających na rynku agencji brandingowych i reklamowych.
Z szeregu tematów badanych przez UOKiK w ciągu dwóch lat, postępowaniem zostały objęte dwie kwestie:

  1. Uzgadnianie pomiędzy agencjami brandingowymi odmowy uczestnictwa w przetargach, w których nie została zaoferowana wymagana przez stowarzyszone agencje brandingowe opłata za udział w nich, tzw. rejection fee.
  2. Organizowanie wymiany informacji dotyczących uczestnictwa w konkursach pomiędzy podmiotami stowarzyszonymi.

cyt. za zawiadomieniem o wszczęciu postępowania antymonopolowego UOKiK.

Informujemy, iż jako organizacja reprezentująca podmioty świadczące usługi z obszaru komunikacji marketingowej w Polsce, jesteśmy zobowiązani rzetelnie dbać o interesy naszych członków z zachowaniem wszelkich możliwych standardów prawnych i etycznych.

W przypadku kwestii związanej z pobieraniem tzw. rejection fee za udział w przetargach brandingowych stoimy na stanowisku, że rejection fee nie dotyczy de facto pobierania opłaty za udział w przetargu, lecz opłaty za wykonanie prac wymaganych od agencji na tym etapie. Zgadzamy się zatem z opinią Wiceprezesa UOKiK, że pobieranie tych opłat jest wskazane przez agencje ze względu na ogromny nakład pracy na etapie przetargowym. Uważamy również, że decyzja o tym czy dany podmiot przystąpi czy nie przystąpi do przetargu powinna być podejmowana samodzielnie przez każdą z firm.
Naszym zadaniem jednak jako organizacji branżowej jest kreowanie i promocja najlepszych możliwych standardów rynkowych dla naszych członków oraz edukacja rynku na temat kategorii brand design w procesie przetargowym.

Z satysfakcją informujemy, że z prowadzonych przez nas dyskusji z członkami i analiz rynku wynika, że większość marketerów rozumie i akceptuje dobre praktyki dotyczące standardów przetargowych w tym prawo agencji do wynagrodzenia - pokrywania kosztów związanych z pracami projektowymi wykonanymi w ramach przetargu.

Organizowanie przez SAR pola do wymiany informacji dotyczących uczestnictwa firm zrzeszonych w przetargach komercyjnych w tej formie, w jakiej było ono udostępniane naszym członkom, pozwalało im ocenić bezpieczeństwo i efektywność biznesową zaangażowania środków w postępowaniu przetargowym. 

Podkreślamy, iż nasi członkowie to komercyjne firmy, które z natury rzeczy muszą ważyć decyzję o alokowaniu środków (specjalistów, ich roboczogodzin, kosztów zewnętrznych do procesów przetargowych) w obliczu rentowności potencjalnego biznesu. Wymiana informacji pozwalała im zatem podjąć najbardziej racjonalne z ich punktu widzenia decyzje biznesowe przy zachowaniu realnych warunków konkurencyjnej gry rynkowej.
Informujemy, że w kwestii obu obszarów objętych postępowaniem pozostajemy w ścisłej komunikacji z UOKiK.  Będziemy się starać wykazać, iż nasze  działania były uzasadnione i w interesie rozwoju rynku komunikacji marketingowej. Mamy nadzieje na znalezienie dobrego rozwiązania, które umożliwi dalsze promowanie dobrych praktyk zgodnie z prawem.
O wszelkich kolejnych krokach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Paweł Tyszkiewicz
Pełnomocnik Zarządu SAR

19 gru 2019
 
średnia ocen:
5.0
 
oceń
 
 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.