Zakładki jasne

Najnowsze obiekty

Muzeum Uzdrowiska Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Cafe Helenka - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Willa Marta - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Modrzewie Park Hotel ***** - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Atlas Arena Łódź

Łódź (łódzkie)

Najnowsze usługi

Przewodnik Tatrzański - Szymon...

Kraków (małopolskie)

WygodaMICE

Kraków (małopolskie)

Fotografia eventowa -...

Warszawa (mazowieckie)

3 DOT Vision

Gdańsk (pomorskie)
A A
Aktualności

Są wytyczne dla organizatorów targów

Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przedstawili wytyczne dla branży targowej. Nowe zalecenia wskazują procedury zabezpieczenia przestrzeni targowej, bezpieczeństwa odwiedzających, pracowników i wystawców oraz zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u osoby świadczącej usługi lub odwiedzającego.
 
Ministerstwo podało szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia terenów wystawienniczych. Zaleca poszerzenie ciągów komunikacyjnych przestrzeni wystawienniczych do szerokości przynajmniej trzyech metrów. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznej przestrzeni dla gości oczekujących na wejście na teren targów - wydzielenie stref kolejki do wejścia poprzez linie i naklejki wskazujące kierunki, tak aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum dwa metry. Rekomendowane jest również bezdotykowe mierzenie temperatury osobom wchodzącym na teren targów. W wytycznych kładziony jest nacisk na ograniczenie bezpośredniego kontaktu. W tym celu zalecono prowadzenie rejestracji uczestników i wystawców wyłącznie w formie elektronicznej. Dodatkowo w formularzu rejestracyjnym powinna znaleźć się obowiązkowa deklaracja epidemiologiczna – o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji.
 
Wśród wytycznych pojawiły się nakazy nakładające na organizatora obowiązek zapewnienia pracownikom środków ochrony osobistej (maseczki, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk. Do obowiązków organizatora należeć będzie również wprowadzenie codziennych procedur przeprowadzania i dokumentowania wywiadu epidemiologicznego u pracownika.
 
Zaleca się regularne (nie rzadziej niż co dwie godziny) czyszczenie i dezynfekcje często dotykanych elementów infrastruktury: klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków dezynfekujących oraz regularne wentylowanie pomieszczeń i przestrzeni, w jakich przebywają uczestnicy. Ważne jest również zapewnienie obecności zespołu medycznego dostępnego na terenach targowych podczas wydarzenia oraz wyznaczenie zamkniętych, odizolowanych powierzchni dla osób z objawami infekcji. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu). Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 
Przy organizacji stoisk wystawienniczych i stref dla gości należy zwrócić uwagę na dostosowanie liczby dostępnych miejsc siedzących poprzez zapewnienie odległości przynajmniej 2 metrów zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Należy również zobowiązać wystawców do zapewnienia na stoiskach środków ochrony osobistej dla personelu oraz środków dezynfekujących.
 
Rekomenduje się zrezygnowanie z roznoszenia ulotek oraz działań, które mogłyby sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi. Należy również wydać zalecenia wystawcom, aby w miarę możliwości rezygnowali z tradycyjnej, papierowej formy materiałów informacyjnych na rzecz materiałów wersji online (np. na ekranach lub w formie plików online).
 
05 czer 2020
 
średnia ocen:
0.0
 
oceń
 
 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.