Zakładki jasne

Najnowsze obiekty

Muzeum Uzdrowiska Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Cafe Helenka - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Willa Marta - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Modrzewie Park Hotel ***** - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Atlas Arena Łódź

Łódź (łódzkie)

Najnowsze usługi

Przewodnik Tatrzański - Szymon...

Kraków (małopolskie)

SOFTBOX GROUP

ŁÓDŹ (łódzkie)

WygodaMICE

Kraków (małopolskie)

Fotografia eventowa -...

Warszawa (mazowieckie)
A A
Aktualności

Apel Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń: Jedno głosowanie – milion miejsc pracy

Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń wystosowała apel, w którym zaznacza, że przyjęcie jednej poprawki do projektu ustawy tzw. mikrotarczy dla turystyki i przemysłu spotkań może zachować ciągłość funkcjonowania firm w tej branży, które zapewniają ok. milion miejsc pracy.

Rada w piśmie adresowanym do premiera i Rady Ministrów, marszałka i prezydium Sejmu oraz posłów pod hasłem „jedno głosowanie – milion miejsc pracy” apeluje o zagłosowania za ustawą pomocową dla turystyki i przemysłu spotkań w kształcie zaproponowanym przez Senat (czyli uwzględniającym poprawki proponowane przez branżę). Obrady Sejmu trwają 16 – 17 września.

Poniżej pełna treść apelu Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń

Szanowny Panie Premierze,
Szanowna Pani Marszałek i Prezydium Sejmu,
Szanowne Panie Posłanki i Panowie Posłowie,

Jedno głosowanie - milion miejsc pracy.
Zagłosujcie za Polską Turystyką i Przemysłem Spotkań!
Senat zakończył pracę nad tzw. „mikrotarczą dla turystyki i przemysłu spotkań”. Liczymy, że projekt ustawy trafi bez zwłoki do Sejmu. Nasz Przemysł na pomoc dłużej czekać już nie może.  


Kryzys wywołany koronawirusem szczególnie mocno dotyka przedsiębiorstw z obszarów turystyki przyjazdowej, turystyki szkolnej, turystyki biznesowej, agencji eventowych, firm przemysłu targowego, firm techniki scenicznej. Firmy te w związku z zatrzymanym popytem stoją przed dramatyczną decyzją zamknięcia działalności. Sama turystyka przyjazdowa (PKD 79.12 Z.) według GUS wygenerowała w 2019 r 70 mld PLN. Środki te pozostały w Polsce. Spotkania sektora MICE, za które odpowiadają m.in. firmy eventowe (PKD 73.11 Z) oraz targowe, wycenione zostały w raporcie Polands Events Impact 2019 na 35 mld PLN. Firmy te wpływają na zatrudnienie 1 mln osób w Przemyśle Spotkań i Turystyce.
Z zadowoleniem przyjmujemy fakt że za sejmowym projektem ustawy i poprawkami wprowadzonymi przez Senat głosowało 430 posłów i 95 senatorów. Dziękujemy Ministerstwu Rozwoju, Posłom i Senatorom za zaangażowanie w pracę.

Fundamentalne dla skuteczności pomocy jest przyjęcie przez Sejm jednej kluczowej poprawki wprowadzonej przez Senat.
Poparcie jednej poprawki zdecyduje o przyszłości polskiej turystyki i sektora wydarzeń: turystyki przyjazdowej, targów, konferencji, kongresów, targów, organizatorów wycieczek szkolnych i turystyki religijnej. Uratuje milion ludzi pracujących w tych sektorach przed bezrobociem. Zadecyduje o rezerwacjach w hotelach miejskich, zatrudnieniu przewodników, kierowców autokarów, istnieniu lokalnych organizatorów turystyki. Umożliwi dalsze funkcjonowanie firm współorganizującym: Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, Szczyt NATO w Warszawie, targi Polagra czy Verva Street Racing.

Poparcie jednej poprawki jest warte 100 mld w gospodarce!
Polska turystyka i przemysł spotkań są naczyniami połączonymi. Podmioty na tym rynku przetrwają jeśli pomoc będzie adresowana równocześnie do różnych potrzebujących gałęzi tego przemysłu. Poniższa poprawka jest niezbędna dla przetrwania wielu przedsiębiorstw i utrzymaniu zatrudnienia.
druk nr 193 uch
29) w art. 1 w pkt 11, w ust. 8:
a) po wyrazach „49.39.Z,” dodaje się wyrazy „52.29.C,”,
b) po wyrazach „55.10.Z,” dodaje się wyrazy „55.30.Z, 73.11.Z,”,
c) po wyrazach „79.11.A,” dodaje się wyrazy „79.11.B, 79.12.Z,”;

Działamy solidarnie proponując skierowanie pomocy do najbardziej dotkniętych. Popieramy przesunięcie pomocy na lipiec aby trafiła celnie i skutecznie do przedsiębiorstw w przestoju. Z tego powodu wspieramy 75% kryterium spadku dochodu. Te czynniki mocno obniżają wielkość pomocy w stosunku do podawanych publicznie szacunków.

Głosujcie Państwo za turystyką przyjazdową, organizacją targów, organizacją konferencji i kongresów, turystyką szkolną, religijną. Do dziś Ci, w zdecydowanej większości polscy przedsiębiorcy, pozostają bez sektorowego wsparcia. Firmy te generowały w 2019 r. ponad 100 mld PLN. Jeśli nie pozwolicie im upaść, podobne środki będą generować w przyszłości.

 

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel – SOIT
Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
Klub Agencji Eventowych SAR
Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce - SKKP
Polska Izba Przemysłu Targowego - PIPT
Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych - SOIAR
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego - IGHP
Polska Izba Techniki Estradowej - PITE
Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji – IAKS Polska
Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce
Stowarzyszenie Organizatorów Turystyki Biznesowej - SITE Poland
Stowarzyszenie Branży Eventowej - SBE
Harmony Polish Hotels
Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych - PSPA  
Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich - IGMAP
Fundacja FOH
Future for MICE
Meeting Professional International Poland Chapter - MPI

16 wrz 2020
 
średnia ocen:
0.0
 
oceń
 
 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.