Zakładki jasne

Najnowsze obiekty

Muzeum Uzdrowiska Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Cafe Helenka - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Willa Marta - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Modrzewie Park Hotel ***** - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Atlas Arena Łódź

Łódź (łódzkie)

Najnowsze usługi

Przewodnik Tatrzański - Szymon...

Kraków (małopolskie)

SOFTBOX GROUP

ŁÓDŹ (łódzkie)

WygodaMICE

Kraków (małopolskie)

Fotografia eventowa -...

Warszawa (mazowieckie)
A A
Aktualności

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej odwołany. Minister rozwoju ogłosił nabór na to stanowisko

Minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin odwołał ze skutkiem natychmiastowym prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyka. Kilka godzin później został ogłoszony nabór na to stanowisko.

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk został 14 października nagle, bez uzasadnienia odwołany ze stanowiska. Andrzejczyk pełnił tę funkcję od września 2017 roku.  POT kieruje obecnie wiceprezes organizacji Anna Salamończyk-Mochel.

Minister rozwoju, pracy i technologii ogłosił także nabór na stanowisko prezesa POT.
Do naboru na to stanowisko może przystąpić osoba, która: posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, jest obywatelem polskim, korzysta w pełni z praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada kompetencje kierownicze, posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystycznej. Spełnienie powyższych warunków ma być potwierdzone przez stosowne dokumenty oraz będzie weryfikowane w ramach procesu naboru, na jego poszczególnych etapach. Kandydaci maja czas na składanie dokumentów do 26 października, do godz. 16.15.

Proces naboru poprowadzi zespół powołany przez ministra właściwego do spraw turystyki. Będzie składał się z czterech etapów:

Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru.

Etap II: sprawdzian kompetencji kierowniczych. Podczas rozmowy kandydat może zostać poproszony również o prezentację przygotowanej na potrzeby naboru koncepcji zarządzania Polską Organizacją Turystyczną. Kandydaci, którzy nie osiągną pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji kierowniczych nie podlegają dalszej ocenie.

Etap III: sprawdzian wiedzy w formie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku, gdy do III Etapu zakwalifikuje się więcej niż 10 kandydatów, zespół podejmie decyzję o możliwości zweryfikowania wiedzy kandydatów także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte), a rozmowa kwalifikacyjna, o której mowa powyżej zostanie przeprowadzona z trzema kandydatami, którzy z części pisemnej uzyskają najwyższą punktację.

Etap IV: przedstawienie trzech kandydatur ministrowi właściwemu do spraw turystyki.

 

Szczegóły ogłoszenia poniżej, w pliku do pobrania

15 paź 2020
 
średnia ocen:
0.0
 
oceń
 
 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.