Zakładki jasne

Najnowsze obiekty

Muzeum Uzdrowiska Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Cafe Helenka - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Willa Marta - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Modrzewie Park Hotel ***** - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Atlas Arena Łódź

Łódź (łódzkie)

Najnowsze usługi

Przewodnik Tatrzański - Szymon...

Kraków (małopolskie)

SOFTBOX GROUP

ŁÓDŹ (łódzkie)

WygodaMICE

Kraków (małopolskie)

Fotografia eventowa -...

Warszawa (mazowieckie)
A A
Branża

Ambasadorowie i Mecenasi Kongresów Polskich wybrani

Kapituła Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Kapituła Programu Ambasadorów Kongresów Polskich wybrała Mecenasów i Ambasadorów Kongresów Polskich 2020. Program prowadzą wspólnie Polska Organizacja Turystyczna oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce.

Z uwagi na sytuację epidemiczną tegoroczne głosowanie Kapituły Ambasadorów Kongresów Polskich odbyło się korespondencyjne. Głosy zostały z złożone do Sekretariatu Programu (PCB POT), a następnie zbiorczo potwierdzone podczas spotkania online przeprowadzonego w dniu 2 czerwca br. W wyniku głosowania grono wyróżnionych zostało poszerzone o 21 nowych Ambasadorów Kongresów Polskich oraz czterech Mecenasów Kongresów Polskich.

Tytułem Ambasadora Kongresów Polskich wyróżniane są osoby, które aktywnie promują Polskę, jako miejsce organizacji spotkań i konferencji poprzez aktywną działalność w międzynarodowych stowarzyszeniach.

Warunkiem otrzymania honorowego tytułu Ambasadora Kongresów jest pozyskanie co najmniej jednego wydarzenia o skali międzynarodowej dla Polski w przeciągu ostatnich trzech lat oraz przekonanie Kapituły o swoim zaangażowaniu na rzecz promocji Polski. Działalność na rzecz organizowania wydarzeń w Polsce nie może jednak wynikać bezpośrednio z obowiązków zawodowych kandydata. Honorowi Ambasadorowie to:

 • dr n. med. Szymon Bakalczuk, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
 • prof. dr hab. Natalia Bloch, Instytut Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Krzysztof Celuch, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu/ Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula wWarszawie
 • prof. dr hab. Artur Jarmołowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • mgr inż. Jan Kawaler, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
 • prof. dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. n. farm. Michał Markuszewski, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Klinika Neurologii Rozwojowej Katedra Neurologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło, Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • mgr inż. Sławomir Olejnik, Fundacja Polska Innowacyjna
 • prof. dr hab. inż. Józef Pacyna, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
 • mgr Paweł Panczyj, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL)
 • prof. dr hab. Jan Pomorski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Richter, I Katedra Chirurgii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • mgr Dariusz Starowicz, StarComp Dariusz Starowicz / Fundacja Invest Cuffs
 • dr hab. Piotr Sula, Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Urbanek, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyń Angiologii i Flebologii , Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • prof. dr hab. inż. Adam Weintrit, Uniwersytet Morski w Gdyni
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz, Politechnika Gdańska


Mecenas Kongresów Polskich jest natomiast formą uhonorowania i docenienia roli sponsora wspierającego organizowane spotkanie czy wydarzenie. W tym roku kapituła wyłoniła czworo Mecenasów, podkreślając, iż w dobie, gdy wydarzenia wspierane są bardziej powściągliwie, rola sponsora jest kluczowa i wymagająca specjalnego wyróżnienia ze strony członków Kapituły Programu. Są to:

 • FX Ekspert Marcin Wenus (Comparic.pl Portal Inwestycyjny) – Comparic.pl to największy portal internetowy o tematyce finansowej oraz ekonomicznej w Polsce. Wspiera wydarzenia docierając do potencjalnych zainteresowanych oraz sponsorów.
 • Novartis Poland Sp. z o. o. – Wieloletni partner wydarzeń z zakresu dermatologii, ale także alergologii i hematologii.
 • Olimp Laboratories Sp. z o.o. – Od lat współpracuje na wielu płaszczyznach z jednostkami naukowo-badawczymi, związkami sportowymi, czy sportowcami. Realizowane wspólnie projekty, pozwalają na przełamywanie barier, stwarzanie nowych powiązań ze sferą badawczo-rozwojową i zwiększanie liczby wdrożeń innowacyjnych rozwiązań.
 • PKN Orlen SA – PKN Orlen jest najbardziej rozpoznawalną marką wśród działających w Polsce sponsorów sportowych.


Zgodnie z Regulaminem Programu AKP prawo zgłaszania kandydatów mają członkowie Kapituły AKP, jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk, uczelnie i szkoły wyższe, stowarzyszenia i organizacje naukowe, instytucje kulturalne, organizacje gospodarcze i samorządowe, Polska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”, regionalne convention bureaux oraz osoby wcześniej uhonorowane tytułem Ambasadora Kongresów Polskich. W tym roku do programu zgłoszono 31 kandydatur.


W głosowaniu korespondencyjnym wzięło udział siedemnastu członków Kapituły AKP:

 • prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju, Politechnika Śląska, przewodniczący Kapituły Programu AKP
 • Katarzyna Cioch, prezes MAM Medical Assosiation Management
 • Gheorghe Marian Cristescu, prezes zarządu Polski Holding Hotelowy
 • Mateusz Czerwiński, wiceprezes Warsaw Convention Bureau
 • Paula Fanderowska, prezes SKKP, zastępca dyrektora Krakowskiego Biura Festiwalowego ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków
 • Michał Fijoł, członek zarządu ds. handlowych PLL LOT
 • dr hab. Anna Kalinowska-Żeleźnik, prodziekan ds. kształcenia, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
 • Aneta Książek, kierownik sekcji Poland Convention Bureau POT, sekretarz Kapituły Programu AKP
 • prof. dr hab. Krzysztof A. Makowski, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski, Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”
 • prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział Nauk Historycznych UMK
 • prof. dr hab. inż. Józef Modelski, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Politechnika Warszawska
 • Alicja Omięcka, prezes zarządu Energa Centrum Usług Wspólnych Sp z o. o.
 • Agnieszka Szymerowska, prezes Convention Bureau Wrocław
 • Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego
 • Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
 • Sabrina Żymierska, członek Zarządu SKKP, dyrektor Grupy Obiektów Kongresowych i Eventowych, Grupa MTP


Laureaci Programu Ambasadorów Kongresów Polskich mogą aplikować do Narodowego Programu Wsparcia dla Przemysłu Spotkań. Narodowy Program Wsparcia dla Przemysłu Spotkań to wspólna inicjatywa Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Polskich Linii Lotniczych LOT, skierowana do najbardziej aktywnych Ambasadorów Kongresów oraz przedstawicieli miast i regionów. Bilety lotnicze, o które mogą wnioskować, umożliwią im dotarcie z kongresową ofertą Polski do decydentów, tj. właścicieli międzynarodowych wydarzeń.

Równolegle do Programu Ambasadorów Kongresów Polskich działają Lokalne Kluby Ambasadora Kongresów, których celem jest wsparcie świata nauki i branżowych organizacji, starających się o pozyskiwanie międzynarodowych konferencji i wydarzeń do miast i regionów objętych działaniem klubu.

Oficjalne spotkanie z laureatami i wręczenie tytułów Ambasadora oraz Mecenasa Kongresów Polskich odbędzie się podczas uroczystej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, która odbędzie się w 7 października w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni.

09 czer 2020
 
średnia ocen:
0.0
 
oceń
 
 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.