Zakładki jasne

Najnowsze obiekty

Warsaw River View

Warszawa (mazowieckie)

Tor Wyścigów Konnych Służewiec

Warszawa (mazowieckie)

Tor Wyścigów Konnych Służewiec

Warszawa (mazowieckie)

Filtracja

Warszawa (mazowieckie)

Laboratorium

Warszawa (mazowieckie)

Najnowsze usługi

Fotografia eventowa -...

Warszawa (mazowieckie)

3 DOT Vision

Gdańsk (pomorskie)

Pingwin Łódzka Fabryka Lodu

Łódź (łódzkie)

Jurek-Catering Serwis

Mogilany (małopolskie)
A A
Przetargi

Ministerstwo Klimatu szuka organizatora wydarzeń plenerowych

Ministerstwo Klimatu ogłosiło zamówienie dotyczące wyłonienia realizatora wydarzeń plenerowych, prezentujących potencjał polskich parków narodowych. Projekt ma zasięg ogólnopolski i dotyczy wszystkich 23 parków narodowych.
 
Wykonawca dokona analizy prowadzonych przez parki narodowe działań edukacyjnych i promocyjnych pod kątem ich zawartości merytorycznej, atrakcyjności dla potencjalnych grup odbiorców oraz możliwości wykorzystania ich podczas planowanych wydarzeń. Na podstawie analizy oraz przeglądu akcji zrealizowanych dotychczas przez podmioty o podobnym zasięgu i profilu działalności (np. Lasy Państwowe), zaproponuje koncepcję planowanych działań.
 
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Promocja parków narodowych jako marki”. Projekt, a tym samym przedmiot zamówienia, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.
 
Działania są adresowane do jak najszerszej rzeszy Polaków. Zamawiającemu szczególnie zależy na dotarciu do najbardziej aktywnej części społeczeństwa – pokolenia 20-, 30- i 40-latków, w tym także do rodzin z dziećmi.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje inwentaryzację, konserwację i modernizację istniejącego stoiska promocyjnego Polskich Parków Narodowych, zakup 23 namiotów wystawienniczych typu gwiazda wraz z wyposażeniem, opracowanie koncepcji kreatywnej realizacji cyklu wydarzeń oraz kompleksową organizację i realizację 4 wydarzeń plenerowych - jednego dwudniowego wydarzenia w Warszawie oraz trzech wydarzeń jednodniowych w wybranych dużych miastach (na przykład Białystok, Rzeszów, Lublin, Nowy Sącz, Zielona Góra, Poznań, Toruń, aglomeracja śląska).
 
Częścią zamówienia będzie także udział w wydarzeniach na terytorium Polski, których organizatorem jest inny podmiot, w tym koordynacja działań realizowanych przez poszczególne parki narodowe w ramach tych wydarzeń, produkcja materiałów promocyjnych oraz produkcja strojów dla pracowników ministerstwa oraz personelu wykonawcy zaangażowanego w realizację wydarzeń na miejscu.
 
Kryterium oceny ofert będą: wstępna koncepcja kreatywna, w tym oryginalność i atrakcyjność koncepcji oraz jej wartość edukacyjna i informacyjna (20 procent wagi), propozycja projektu scenografii eventowej, w tym oryginalność projektu i wykorzystanie do budowy materiałów ekologicznych (20 procent), udział osób niepełnosprawnych w realizacji zamówienia (10 procent) oraz cena (50 procent).
 
Oferty można składać do 26 lutego 2020 roku.
 
17 lut 2020
 
średnia ocen:
0.0
 
oceń
 
 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.