Zakładki jasne

Najnowsze obiekty

Muzeum Uzdrowiska Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Cafe Helenka - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Willa Marta - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Modrzewie Park Hotel ***** - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Atlas Arena Łódź

Łódź (łódzkie)

Najnowsze usługi

Przewodnik Tatrzański - Szymon...

Kraków (małopolskie)

SOFTBOX GROUP

ŁÓDŹ (łódzkie)

WygodaMICE

Kraków (małopolskie)

Fotografia eventowa -...

Warszawa (mazowieckie)
A A
Przetargi

PGE wybierze agencje eventowe

Polska Grupa Energetyczna prowadzi postępowanie przetargowe, którego celem jest wybór dwóch agencji eventowych do kompleksowej organizacji wydarzeń.

Wśród rodzajów wydarzeń, które będą organizowane przez wybrane w przetargu firmy są spotkania typu: konferencje, konferencje prasowe, szkolenia, targi, wystawy, stoiska lub strefy promocyjne, eventy (branżowe, kulturalne, sportowe lub inne), wewnętrzne spotkania pracownicze (integracyjne, szkoleniowe, okolicznościowe lub inne).
Przedmiot zamówienia obejmuje także m.in. opracowywanie i produkcję materiałów promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych oraz nośników reklamowych i innych materiałów wizerunkowo-reklamowych związanych z organizowanym przedsięwzięciem i świadczonymi usługami.
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z maksymalnie dwoma wykonawcami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze.

W zadaniu przetargowym, agencje powinny zaprezentować realizacje trzech eventów, spośród określonych w przedmiocie zamówienia typów spotkań, które odbyły się w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, przy czym: jedno wydarzenie było z udziałem od 50 do 100 osób, kolejne dla co najmniej 500 osób i dla co najmniej 5000 uczestników. Prezentacja musi zawierać: datę wydarzenia, jego temat i charakter, opis koncepcji wydarzenia, grupę docelową oraz dokumentację zdjęciową z realizacji. W ocenie będą brane pod uwagę jakość wykonania eventu oraz zgodność koncepcji wydarzenia z jego tematem.

Wykonawca musi wykazać także, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) należycie zrealizował co najmniej 17 róznych wydarzeń typu: konferencja, konferencja prasowa, szkolenia, targi, wystawy, stoiska lub strefy promocyjne, eventy okolicznościowe (np. branżowe, kulturalne, sportowe), wewnętrzne spotkania pracownicze (np. integracyjne, szkoleniowe, okolicznościowe), w tym: 10 wydarzeń z udziałem co najmniej 50 osób, z czego pięć wydarzeń typu: szkolenie, konferencja prasowa, eventu okolicznościowy, pięć wydarzeń typu: targi, event okolicznościowy – z udziałem co najmniej 500 osób, dwa wydarzenia z udziałem co najmniej 5000 osób. Oferent musi wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej dwie osoby posiadające doświadczenie w koordynacji/nadzorze co najmniej dwóch wydarzeń o charakterze konferencyjnym, trwających co najmniej dwa dni, skupiających co najmniej 100 uczestników oraz wymagających od wykonawcy zapewnienia co najmniej: wyżywienia, noclegów, obsługi recepcyjnej i technicznej – a zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
Wśród kryteriów oceny oferentów są także stawki godzinowe netto: event managera, art directora, pracownika technicznego.

Umowa ramowa obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy licząc od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych przez zamawiającego na realizację przedmiotu umowy.
Oferty można składać do 9 października, do godz. 15.
Szczegóły

01 paź 2020
 
średnia ocen:
0.0
 
oceń
 
 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.