Zakładki jasne 3a

Polecane obiekty

Hotel Polonia Palace

Warszawa (mazowieckie)

Międzynarodowe Centrum...

Kraków (małopolskie)

ICE Kraków Congress Centre

Kraków (małopolskie)

Polecane usługi

Masters Catering

Warszawa (mazowieckie)

Belvedere Catering by Design

Warszawa (mazowieckie)

Z-Factor. Smart Hospitality

Kraków (małopolskie)
A A
Publikacje

Nowe zasady organizacji imprez w plenerze

Źródło: www.gov.pl

Od 17 lipca zmienią się regulacje dotyczące wydarzeń artystycznych i rozrywkowych organizowanych w otwartej przestrzeni – będzie w nich mogło uczestniczyć więcej niż 150 osób pod warunkiem zachowania zasad dystansu społecznego.

Zasady dotyczące organizacji wydarzeń kulturalno-rozrywkowych zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na podstawie tych przepisów od 20 czerwca prowadzenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki może być organizowane w pomieszczeniach, w tym w salach koncertowych, klubach muzycznych, halach widowiskowo-sportowych oraz na otwartym powietrzu - w amfiteatrach i muszlach koncertowych – gdzie organizatorzy wykorzystać mogą połowę dostępnych miejsc, a także w otwartych i półotwartych obiektach sportowych – gdzie organizatorzy wykorzystać mogą jedną czwartą dostępnych miejsc.

Tym samym przykładowo 14 500 osób może wziąć udział w wydarzeniach na PGE Narodowym w Warszawie, 13 500 – na Stadionie Śląskim w Chorzowie, po ok. 5000 osób w Ergo Arenie i Atlas Arenie, ponad 2500 uczestników może się pojawić w kieleckim amfiteatrze na Kadzielni.

Od 17 lipca zmienią się regulacje dotyczące wydarzeń artystycznych i rozrywkowych organizowanych w otwartej przestrzeni – będzie w nich mogło uczestniczyć więcej niż 150 osób pod warunkiem zachowania zasad dystansu społecznego i dostępności co najmniej 5 m² na jednego uczestnika wydarzenia.
Zasady dystansu społecznego dla wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych:

1. kina, teatry, sale koncertowe, kluby muzyczne, hale widowiskowo-sportowe, amfiteatry i muszle koncertowe:

 • udostępnienie do 50  proc. liczby miejsc na sali - rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między uczestnikami (w tzw. „szachownicę”)
 • konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia.


2. obiekty sportowe na wolnym powietrzu, w tym stadiony (otwarte lub półotwarte, z miejscami siedzącymi lub bez):

 • udostępnienie do 25 proc. liczby miejsc na widowni – uczestnicy zajmują co czwarte miejsce, w rzędach naprzemiennie
 • w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni należy zachować odległość 2 m pomiędzy widzami;
 • konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia.


3. otwarta przestrzeń (imprezy plenerowe) – od 17 lipca br.

 • zapewnienie co najmniej 5 m² na osobę
 • obowiązek zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami
 • wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie dystansu
 • konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 2 m od innych osób
 • wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu dla widowni (aby uniemożliwić mieszanie się publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami).


Obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami nie dotyczy:

 • osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
 • osoby, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 • osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

 


 

01 lip 2020
 
średnia ocen:
5.0
 
oceń
 
 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.