Zakładki jasne

Najnowsze obiekty

Muzeum Uzdrowiska Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Cafe Helenka - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Willa Marta - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Modrzewie Park Hotel ***** - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Atlas Arena Łódź

Łódź (łódzkie)

Najnowsze usługi

Przewodnik Tatrzański - Szymon...

Kraków (małopolskie)

SOFTBOX GROUP

ŁÓDŹ (łódzkie)

WygodaMICE

Kraków (małopolskie)

Fotografia eventowa -...

Warszawa (mazowieckie)
A A
Branża

SOIT: Priorytetem jest odbudowa popytu na incentive travel

Członkowie Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel (SOIT), podczas piątego zjazdu organizacji, podsumowali swoje działania w czasie pandemii i rozmawiali o perspektywach dla branży MICE.

W dniach 6-7 września w Hotelu BoniFaCio odbył się V zjazd Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel. Członkowie SOIT podsumowali działania kryzysowe i inne inicjatywy, które były skupione na wsparciu członków i branży w czasie pandemii, a także podjęli dyskusję o przyszłości rynku w dobie Covid-19.

– Co roku we wrześniu spotykamy się, aby wymienić wiedzę, doświadczenia i podsumować minione miesiące. To był wyjątkowy zjazd, w wyjątkowym czasie. Cieszyliśmy się, że znów się spotykamy. W naszej organizacji bardzo ważne są relacje i to, że możemy wymieniać się pomysłami, ale także dzielić wątpliwościami i zagrożeniami. A przede wszystkim po prostu porozmawiać szczerze o naszych problemach. To szczególna wartość w tym trudnym dla wszystkich czasie. Dziękujemy wszystkim członkom SOIT za obecność, mobilizację i gotowość do dalszego działania na rzecz całej branży incentive – mówi Olga Krzemińska-Zasadzka, prezes zarządu SOIT.

Podczas zjazdu zarząd podsumował działania i inicjatywy, w których SOIT uczestniczył od początku 2020 roku, wśród których były:

 • monitoring informacji o koronawirusie z wiarygodnych źródeł - WHO, MSZ, GIS
 • spotkania wewnętrzne członków i wymiana doświadczeń
 • konsultacje prawne dot. interpretacji Art. 47 ust. 4 Ustawy o IT i PUT,
 • przygotowanie stanowisk i komunikatów SOIT dot. sytuacji na rynku incentive w dobie Covid-19,
 • wsparcie członków w rozmowach z liniami lotniczymi, sieciami hoteli na całym świecie, promując podejście Goodwill Policy,
 • szkolenia online z aspektów prawnych,
 • udział w rozmowach przedstawicieli organizatorów turystyki i ubezpieczycieli na temat gwarancji, ubezpieczeń turystycznych oraz zmiany paragrafu 3 rozporządzenia w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych,
 • aktywność przedstawicieli SOIT w sztabie przemysłu spotkań #Tugether
 • dostarczanie wiedzy członkom o: programach pomocowych, poszczególnych odsłonach Tarcz Antykryzysowych, abolicji ZUS, dopłatach do wynagrodzeń z urzędów pracy, subwencjach z PRF,
 • zbieranie pytań i identyfikowanie problemów związanych ze składaniem wniosków o subwencje finansowe PFR (weryfikacja wnioskujących rozliczających się w systemie VAT-marża i mieszanym) oraz interwencje w tym zakresie w Polskim Funduszu Rozwoju,
 • występowanie do PFR z prośbą o indywidualne rozpatrywanie spraw członków,
 • pisma do instytucji z wnioskami o pomoc na rzecz firm pominiętych w subwencjach PFR,
 • przygotowanie we współpracy z innymi organizacjami pism do KPRM, Ministerstwa Rozwoju oraz apeli dotyczących sytuacji w przemyśle spotkań, turystyce oraz koniecznej pomocy sektorowej,
 • aktywność przedstawicieli SOIT w Sztabie Kryzysowym przy Ministerstwie Rozwoju - udział w konsultacjach z MR na etapie budowania programów pomocowych i tworzenia protokołów odmrożeniowych, oraz tarczy dla turystyki i eventów
 • pisma i działania na rzecz zmiany wytycznych dot. spotkań i zmiany w zakazach lotów,
 • pisma i działania na rzecz wprowadzenia poprawek w ustawie tzw. tarczy dla turystyki,
 • udział debatach medialnych na temat sytuacji incentive travel, wyjazdów biznesowych i szeroko pojętej turystyki.
 • aktywność w mediach, wypowiedzi eksperckie na temat sytuacji w branży dla prasy, radia i telewizji.


Od maja SOIT jest członkiem organizacji Pracodawcy RP, która aktywnie bierze udział w pracach Rady Dialogu Społecznego oraz uczestniczy z głosem doradczym w procesach legislacyjnych. Jak podkreśla SOIT, członkostwo w inicjatywach podejmowanych przez Pracodawców RP wpływa na lepsze reprezentowanie interesów branży spotkań i turystyki w kręgach administracji państwowej i na rynku biznesowym. Od lipca SOIT jest także członkiem Rady Przedsiębiorczości przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców i pracuje w Zespole Roboczym ds. Turystyki, Przemysłu Spotkań i Czasu Wolnego. SOIT jest również członkiem -założycielem Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, która powstała w lipcu br. i zrzesza 18 organizacji branżowych.

Działania, na których skupi się SOIT w najbliższych miesiącach to:

 • działania na rzecz wsparcia firm w kryzysie i na etapie odbudowy,
 • działania komunikacyjne, informacyjne na rzecz odbudowy popytu w przemyśle spotkań,
 • dtworzenie dialogu z rządem dot. MICE,
 • dycena przemysłu spotkań.


– Naszym głównym zadaniem na najbliższe miesiące jest odbudowa branży incentive i całego przemysłu spotkań. Skupiamy się na przyszłości, na tym, aby ułożyć rzeczywistość na nowo i nauczyć się działać w nowych warunkach. Cieszą nas informacje od członków że #ZnowuSięSpotykamy, odbyły się, pierwsze od lockdownu, podróże motywacyjne. Klienci wiedzą, że warto się spotykać, a motywacja jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Wiemy, że wypracowane procedury bezpieczeństwa pozwalają podróżować bezpiecznie. Ważne jest teraz, aby zintegrować wszystkie działania, aby popyt powrócił, a tutaj kluczowa jest rzetelnie prowadzona komunikacja oraz wyważona polityka informacyjna ze strony władz. Apelujemy i będziemy apelować w tej sprawie do właściwych instytucji – tłumaczy Łukasz Adamowicz, wiceprezes zarządu SOIT.

Stałym elementem zjazdu jest także integracja członków. Uczestnicy spotkania wzięli udział w warsztatach Speed Painting, które w łączą sztukę z psychologią i redukcją stresu. Podczas arteterapii grupa zaangażowana przez proces twórczy, przeszła w tzw. stan flow, a w rezultacie warsztatów powstały niezwykłe obrazy. Zostaną wystawione na aukcji charytatywnej Columbus Day, która jest doroczną akcją CSR organizowaną przez SOIT.

– Mimo iż branża jest w trudnej sytuacji, to szukamy rozwiązań i pomysłów, aby kontynuować nasze flagowe projekty jak Columbus Day i utrzymać wsparcie dla fundacji, z którą współpracujemy od lat. Na tym polega właśnie „społeczna odpowiedzialność biznesu” – podsumowuje Olga Krzemińska-Zasadzka.

Zjazd zakończyła dyskusja dotycząca przyszłości incentive travel i podróży biznesowych oczami agencji, agentów lotniczych i ubezpieczycieli, z udziałem zaproszonych gości – przedstawicieli AXA oraz Time4Travel.

15 wrz 2020
 
średnia ocen:
5.0
 
oceń
 
 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.