Grupa PTWP zdobyła dofinansowanie na rozwój konferencji online

Europejski Kongres Gospodarczy
Na zdjęciu: Europejski Kongres Gospodarczy

Spółka Akcyjna PTWP podpisała ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci konferencji on-line”. To kontynuacja strategii organizacji wydarzeń w formule wirtualnej i kolejny krok w kierunku umocnienia pozycji Grupy PTWP w Internecie.

Zawarta 15 czerwca br. umowa dotyczy dofinansowania projektu, którego przedmiotem jest dalszy rozwój „innowacyjnego produktu w postaci konferencji on-line”. Pozyskane środki umożliwią Grupie PTWP organizowanie wydarzeń o charakterze kongresowym i konferencyjnym, realizowanych online przy pomocy nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
– Od kilku lat konsekwentnie realizujemy strategię opartą o digital, a okres pandemii znacząco przyspieszył ten proces. Tylko od 2020 zorganizowaliśmy w formule hybrydowej kilkadziesiąt wydarzeń, a już w tym roku podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego transmitowaliśmy na żywo 150 debat. Dzięki ogromnemu zapleczu technicznemu, już teraz możemy organizować konferencje z udziałem kilku tysięcy osób z różnych stref czasowych, zapewniając ich wysoki poziom merytoryczny. To jest przyszłość branży spotkań, dlatego planujemy wdrażać kolejne narzędzia, które pozwolą na rozwój w cyfrowej rzeczywistości – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

Pilotażowy Europejski Kongres Gospodarczy online
Pandemia Covid-19 dotknęła w każdym wymiarze działalność Grupy PTWP. Zmiany prawa i rygory sanitarne wprowadzone w celu walki z pandemią całkowicie uniemożliwiły organizację przedsięwzięć skupiających dużą liczbę osób w jednej lokalizacji, w tym wszelkiego rodzaju kongresów i większych konferencji. Grupa PTWP organizowała we własnym imieniu rokrocznie ponad 50 takich wydarzeń, a liczba ich uczestników była liczona w dziesiątkach tysięcy. Koniecznością było podjęcie działań podtrzymujących rynkową pozycję i siłę wypracowanych przez lata marek, jak chociażby Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress).

Zarząd PTWP podjął decyzję o zasadniczej zmianie sposobu prowadzenia działalności Spółki w obszarze organizacji kongresów i konferencji. W miejsce wydarzeń organizowanych w tradycyjnej formule stacjonarnej, wprowadzono wydarzenia w  formule online, w których zainteresowane osoby uczestniczą zdalnie, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ten nowy model działalności został przetestowany w ramach projektu pilotażowego, polegającego na organizacji w formule online Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC), który odbył się w maju 2020 r. Doświadczenia zgromadzone w trakcie tego pilotażu potwierdziły słuszność idei cyfryzacji produktu w postaci kongresu, czy innego podobnego wydarzenia organizowanego dotychczas w formie stacjonarnej.

Uzupełnienia zasobów informatycznych dzięki dofinansowaniu
Pełne wdrożenie komercyjne tego nowego produktu wymaga znaczącego uzupełnienia zasobów informatycznych, zwłaszcza w obszarach: sprzętu, oprogramowania i wyposażenia służącego do utrwalania przebiegu wydarzenia w postaci cyfrowej oraz rozpowszechniania go online. Temu m.in. służyć będą środki pozyskane w ramach podpisanej umowy.
– Teraz, gdy wydarzenia wróciły już w pełni do swojego pierwotnego stacjonarnego wymiaru, transmisja ich przebiegu i możliwość śledzenia debat zdalnie z każdego miejsca na świecie pozostają wartością dodaną, która pozwala na poszerzanie zasięgów i docieranie do jeszcze innych grup odbiorców – podsumowuje Wojciech Kuśpik.

Zgodnie z umową planowana całkowita wartość projektu wynosi 1 137 125,80 zł, w tym planowane całkowite wydatki kwalifikowane projektu to 924 492,52 zł, natomiast wartość dofinansowania wyniesie nie więcej niż 785 818,61 zł. Zgodnie z postanowieniami Umowy projekt ma zostać zrealizowany nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
Projekt współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej: XIV. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT-EU dla działania: 14.2. Inwestycje w MŚP - REACT-EU („Umowa”).

Zaloguj się
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Inwestycje
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt
O MeetingPlanner.pl