Zakładki jasne 2
Zakładki jasne 3a

Najnowsze usługi

Przewodnik Tatrzański - Szymon...

Kraków (małopolskie)

SOFTBOX GROUP

ŁÓDŹ (łódzkie)

WygodaMICE

Kraków (małopolskie)

Fotografia eventowa -...

Warszawa (mazowieckie)

Najnowsze obiekty

Muzeum Uzdrowiska Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Cafe Helenka - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Willa Marta - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Modrzewie Park Hotel ***** - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Atlas Arena Łódź

Łódź (łódzkie)
A A
Prawo

To nie koniec optymalizacji przy użyciu znaku towarowego

Jacek Trusiński
Mikołaj Mroziński

W publikacji ,,Prawo w Eventach”, a także w raporcie ,,Paragraf 2.0. Marketing Zgodny z Prawem”, prawnicy Kancelarii Pałucki Trusiński opisywali korzyści, jakie wynikają z zastrzeżenia znaku towarowego. Świadomość branży eventowej w tym zakresie zwiększa się, cały czas jednak wiele agencji nie chroni swojej marki. Mało kto orientuje się też, że zastrzeżenie znaku towarowego oraz jego wycena może stać się atrakcyjnym narzędziem optymalizującym zobowiązania w podatkach dochodowych.

Obrót prawem ochronnym na znak towarowy kojarzony jest w pierwszej kolejności z głośnymi sprawami eksportu tego prawa do zagranicznych spółek kontrolowanych, zarejestrowanych w krajach zwanych rajami podatkowymi. Jednakże mało kto ma świadomość, że zarządzanie i obrót prawem ochronnym na znak przynosiło również korzyści podatkowe małym i średnim przedsiębiorcom dzięki amortyzacji wartości prawa ochronnego na znak towarowy.

Mechanizm optymalizacji zakładał dokonanie neutralnej podatkowo darowizny prawa ochronnego na znak towarowy na rzecz transparentnej podatkowo spółki osobowej (jawnej albo komandytowej), w której wspólnikiem jest darczyńca. Taka czynność rozumiana była jako neutralna podatkowo, gdyż wspólnik nie korzystał majątkowo na dokonanej darowiźnie, był jednocześnie darczyńcą i z punktu widzenia podatkowego obdarowanym. Należy pamiętać, że wartość prawa ochronnego na znak towarowy może być przez podatnika amortyzowana, jeśli prawo spełnia łącznie następujące warunki:

  • zostało przez podmiot nabyte – w jakiejkolwiek formie;
  • nadaje się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do użytku, co oznacza, że spółka obdarowana zamierza korzystać z prawa od dnia nabycia prawa;
  • przewidywany okres używania prawa jest dłuższy niż rok;
  • wykorzystywane jest na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.


Amortyzacja rozłożona w czasie na pięć lat pozwala na odpisy w wysokości 20 proc. rocznie. Jeżeli powyższe warunki zostały spełnione, to spółka osobowa od momentu nabycia prawa na znak mogła dokonywać rocznych odpisów amortyzacyjnych. W drugim wariancie spółka osobowa zawierała umowę dzierżawy z podmiotem wykorzystującym znak towarowy w swojej działalności gospodarczej. Rozliczenia wyglądały wówczas tak, że spółka osobowa uzyskiwała przychód z dzierżawy, równoważony podatkowo przez amortyzację w identycznej wartości, w związku z czym wykazuje zerowy dochód. Jednocześnie podmiot wydzierżawiający wykazuje koszty dzierżawy, pomniejszając tym samym dochód. Korzyść podatkowa wynikająca z zastosowania takiego modelu biznesowego wynosiła więc 3,8 proc. wartości prawa ochronnego na znak rocznie przez pięć kolejnych lat.

Prawidłowość opisanego stanowiska potwierdzały interpretacje podatkowe wydawane przez Izby Skarbowe. Jednakże w listopadzie 2016 roku minister finansów zmienił stanowisko co do podatkowych skutków umowy darowizny między dysponującym prawem ochronnym a spółką osobową. Minister Finansów stwierdził, że chociaż spółka osobowa nie ma osobowości prawnej, to posiada podmiotowość prawną, co powoduje, że zawiera umowę darowizny we własnym imieniu. W związku z tym, wszyscy wspólnicy powinni wykazać przychód, łącznie z darczyńcą, co niwelowałoby wszystkie możliwe korzyści podatkowe.

Nie oznacza to jednak, że obrót prawem ochronnym na znak towarowy nie może przynieść korzyści małemu i średniemu przedsiębiorcy. Konieczne przy tym jest jednak, aby zmodyfikować stosunki prawne łączące podmioty występujące w powyższym modelu, ze względu na zmianę podejścia organów podatkowych do umowy darowizny. Wynika to także z wprowadzenia do Ordynacji Podatkowej klauzuli, stanowiącej, że czynności dążące jedynie do osiągnięcia korzyści podatkowej nie mogą korzystać z ochrony udzielanej przez interpretacje. W nowym schemacie należy zatem zapewnić dodatkową korzyść gospodarczą, jednocześnie zapewniając możliwość komercjalizacji znaku towarowego i jego aktywacji podatkowej.

Nowe rozwiązanie jest równie korzystne podatkowo jak poprzednie. Na przestrzeni pięciu lat podatkowych pozwala zamortyzować pełną wartość ochronnego prawa na znak. Wartość prawa zależna jest od wielu czynników i podlega wycenie przez rzeczoznawcę majątkowego. Przykładowo, jeżeli wartość prawa ochronnego na znak zostanie wyceniona na milion złotych, to suma korzyści podatkowej na przestrzeni pięciu lat wyniesie 190 tys. zł.  Dodatkowym atutem nowego modelu jest odporność na wprowadzone od 2017 roku zmiany w administracji skarbowej. Należy jednak zwrócić uwagę na znacznie wyższy poziom skomplikowania przeprowadzanej optymalizacji – utrudniony w sposób zdecydowany został m.in. proces aktywacji podatkowej prawa ochronnego na znak towarowy.

W związku z powyższym, prawidłowe i zgodne z prawem zastosowanie tej optymalizacji wymaga konsultacji z profesjonalnym pełnomocnikiem. Jednocześnie dopuszczalność nowego schematu działania została już potwierdzona przez interpretacje wydane w sprawach prowadzonych przez kancelarię Pałucki Trusiński Prawo i Podatki.

Autorzy: radca prawny Jacek Trusiński, wspólnik zarządzający Kancelarii Pałucki Trusiński oraz Mikołaj Mroziński, asystent Kancelarii Pałucki Trusiński. Autorzy tekstu współtworzą blog www.bizneswpodatkach.pl

24 wrz 2017
 
średnia ocen:
0.0
 
oceń
 
 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.