Zakładki jasne 3a

Polecane obiekty

Hotel Polonia Palace

Warszawa (mazowieckie)

Międzynarodowe Centrum...

Kraków (małopolskie)

ICE Kraków Congress Centre

Kraków (małopolskie)

Polecane usługi

Masters Catering

Warszawa (mazowieckie)

Belvedere Catering by Design

Warszawa (mazowieckie)

Z-Factor. Smart Hospitality

Kraków (małopolskie)
A A
Publikacje

Stowarzyszenia branżowe: podsumowanie roku i prognoza

Profesjonalizacja branży m.in. dzięki Białej Księdze Komunikacji Marketingowej, wprowadzanym przepisom prawnym, a przede wszystkim Ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Współpraca pomiędzy organizacjami branżowymi oraz fuzje i strategiczna współpraca pomiędzy agencjami o różnych kompetencjach.

O kluczowych trendach 2018 roku, podsumowując jednocześnie miniony rok w działalności stowarzyszeń branży mówią ich prezesi.

Marta Dunin-Michałowska, prezes zarządu Stowarzyszenia Branży Eventowej: W 2018 roku jest czas na zadbanie o to, aby przepisy były faktycznie, dzień po dniu stosowane
Sebastian Oprządek, prezes Klubu Agencji Eventowych: Dla dobra całej branży potrzebne jest konsekwentne trzymanie się tych samych zasad
Cezary Wilemajtys, prezes SITE Poland: To będzie rok promocji elity polskiej branży incentive travel

Marta Dunin-Michałowska, prezes zarządu Stowarzyszenia Branży Eventowej, prezes Mea Group: W 2018 roku jest czas na zadbanie o to, aby przepisy były faktycznie, dzień po dniu stosowane

Wydarzenie roku

Miniony rok na pewno charakteryzował się wzrostem profesjonalizmu branży eventowej. Klienci cenią sobie współpracę z godnymi zaufania partnerami, zwracają baczną uwagę na najwyższą jakość oferowanej obsługi. W zapewnianiu wysokich standardów pracy na pewno pomogą wprowadzone przepisy prawne, a nade wszystko Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz podpisana w ub. roku Biała Księga Branży Komunikacji Marketingowej. Bardzo mnie cieszy, że Stowarzyszenie Branży Eventowej jest istotnym partnerem w konsultacjach społecznych oraz debatach branżowych. Nowe rozwiązania prawne to efekt wielu prac, wynik kompromisu i dobrze, że udało się je przyjąć. W 2018 roku jest czas na zadbanie o to, aby przepisy były faktycznie, dzień po dniu stosowane.

Rozczarowanie
Event to jedyne narzędzie marketingowe, pozwalające na osobisty, bezpośredni kontakt z marką/produktem, usługą czy ideą. Przy kreowaniu wydarzenia, które na długo zapadnie w pamięć uczestników, w relacjach klient – agencja niezbędne są zaufanie i partnerstwo. Niestety nadal mamy do czynienia z nieuczciwymi praktykami czy przetargami, które procesem przetargowym są właściwie tylko z nazwy. Trzeba też wspomnieć o cenach dumpingowych. Bardzo wiele mówi się etyce, poszanowaniu pracy koleżanek i kolegów z branży… a potem dochodzi do ww. niewłaściwych praktyk. O takich nieetycznych, psujących wizerunek branży eventowej zdarzeniach będziemy mogli zapomnieć, kiedy wszyscy uczestnicy rynku wydarzeń wezmą sobie do serca i będą na co dzień stosować regulacje prawne, takie jak np. zapisy Białej Księgi. Życzę nam wszystkim, aby ten moment nadszedł wkrótce – żebyśmy mogli mówić o solidarności branżowej z prawdziwego zdarzenia. 

Mój biznes
Rok 2017 był niewątpliwie ciekawy dla Stowarzyszenia Branży Eventowej. Rośniemy w siłę, pozyskujemy nowych członków, byliśmy partnerem wielu wydarzeń branżowych, takich jak np. Event Expo Katowice 2017. Mieliśmy też przyjemność zorganizować kolejną edycję konferencji Event Biznes, w której wzięło udział kilkuset gości. Reprezentanci SBE jako eksperci bardzo często pojawiają się na kongresach i konferencjach. Integrujemy środowisko i też mocno wspieramy działania edukacyjne. W tym roku akademickim zgłosiła się rekordowa liczba osób, które chcą pogłębiać swoją wiedzę na temat zarządzania projektami eventowymi w ramach VI edycji Studium Event Managementu, prowadzonego przez SBE we współpracy z Wydz. Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Cieszymy się, że branża MICE jest coraz popularniejszym i cenionym miejscem pracy. Warto również wspomnieć, że koniec 2017 r. przyniósł zmiany we władzach SBE. W ramach IV kadencji (czyli w l. 2017-2020) kierunki rozwoju SBE będą wyznaczać: Żaneta Berus (członek zarządu ds. rozwoju współpracy międzynarodowej), Renata Razmuk (członek zarządu ds. konferencji i wydarzeń specjalnych), Marcin Stefański (członek zarządu ds. rozwoju regionalnego) i Piotr Wojdat (członek zarządu ds. finansowych). Ja mam przyjemność kierować pracami zarządu SBE, jako że po raz drugi członkowie wybrali mnie do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji. Do zrobienia jest wiele, ale jestem przekonana, że tak mocny zespół – przy aktywnym wsparciu członków stowarzyszenia - poradzi sobie ze wszystkimi wyzwaniami, jakie stoją przed SBE.

 

Prognoza
Rodzima branża eventowa osiągnęła już pewną dojrzałość. Nie brakuje powodów do dumy, ale nie możemy spocząć na laurach. Wiele do zrobienia pozostaje, np. jeśli chodzi o edukację wszystkich uczestników rynku wydarzeń. Stosowanie przepisów i ich przestrzeganie to jedyna droga, aby ponoszone przez agencje koszty w ramach kreacji, tworzenia efektywnych kosztowo ofert nie były marnowane w przetargach, do których klienci zapraszają kilkanaście firm... Musimy zadbać, aby – m.in. za sprawą Białej Księgi – ograniczyć liczbę nierozstrzygniętych przetargów, których faktycznym celem jest zgromadzenie kreatywnych pomysłów, a potem ich realizacja przez samego klienta czy innego podwykonawcę.
Oby przejawem dojrzałości naszej branży były prawdziwie partnerskie relacje, działający system rekomendacji. Warto polecać klientom sprawdzone firmy, jak to się dzieje np. w przypadku członków SBE. Solidarność branżowa się opłaca. A skoro mowa o opłacalności: na sukces w 2018 r. będą mogli liczyć eventowcy, sięgający po wysoce angażujące gości niestandardowe rozwiązania, proponujący klientom nietypowe miejsca, nowatorskie technologie, a wszystko w ramach spójnego, wspierającego cele biznesowe konceptu kreatywnego wydarzenia.


Sebastian Oprządek, prezes Klubu Agencji Eventowych, prezes El Padre: Dla dobra całej branży potrzebne jest konsekwentne trzymanie się tych samych zasad

Wydarzenie roku

Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem roku był Dialog Branżowy i powstała w jego efekcie Biała Księga Komunikacji Marketingowej, wraz z najistotniejszym z naszego punktu widzenia rozdziałem – Przetarg na event. Dokument zawiera kodeks dobrych praktyk przetargowych, wytyczne dla partnerskiej i efektywnej współpracy klienta z agencją, wzory dokumentów i narzędzia przetargowe. To ważny krok w stronę profesjonalizacji rynku marketingowego, w tym także event marketingu. Dzięki szerokiemu stosowaniu wypracowanych standardów w branży, mamy szansę zmienić oblicze przetargów.

 

Rozczarowanie
Bolączką branży są przetargi, które nie znajdują rozstrzygnięcia. Niektóre postępowania ciągną się miesiącami lub nawet rok i kończą się brakiem informacji zwrotnej. Takie praktyki dotyczą niestety także największych spółek w Polsce. Rozczarowuje również brak branżowej solidarności. Wciąż zdarza się, że jakiś podmiot psuje rynek i wizerunek całej branży, oferując klientom np. zerowe prowizje czy nie wyceniając własnej pracy, np. kreacji. Dla dobra całej branży potrzebne jest konsekwentne trzymanie się tych samych zasad.

 

Prognoza
Spodziewam się dalszego umacniania pozycji event marketingu, który powoli staje się integralną częścią strategii komunikacyjnej. Branża zdecydowanie się rozwija i profesjonalizuje. Właśnie profesjonalizacja branży to jeden z celów Klubu Agencji Eventowych, który zrzesza czołowe agencje na polskim rynku i pod kierownictwem nowego zarządu coraz prężniej działa.
Nowy trend, jaki dało się zauważyć to fuzje i strategiczna współpraca pomiędzy agencjami o różnych kompetencjach. Czy to słuszna droga, czy ten trend się umocni – czas pokaże.
A w samych wydarzeniach da się zaobserwować nasilenie trendu korzystania z nowych technologii. Postępuje digitalizacja oraz live streaming eventów i coraz częściej angażowani są influencerzy. Nowinki technologiczne i media społecznościowe stawiają przed eventami nowe możliwości zaskakiwania klientów, a docelowo odbiorców eventów. W naszej branży kluczowe jest, by być krok do przodu i proponować innowacyjne koncepcje, które – o czym nie można zapominać – na końcu muszą spełniać postawione im cele komunikacyjne i biznesowe.


Cezary Wilemajtys, prezes SITE Poland, prezes United Partners: To będzie rok promocji elity polskiej branży incentive travel

Wydarzenie roku

SITE Poland promuje incentive travel w Polsce i z tego punktu widzenia zdecydowanym wydarzeniem roku jest podpisanie Białej Księgi w Dialogu Branżowym Dobry Przetarg. Reprezentowany w nim samodzielny stolik, który ma na celu wypracować dobre praktyki zakupu usług incentive travel, to najlepszy dowód na jego rosnące znaczenie w obszarze narzędzi marketingowych.

 

Rozczarowanie
Za duże rozczarowanie uznaję wciąż znikomą znajomość nowych przepisów ustawy o imprezach turystycznych, która została podpisania w grudniu 2017. Wszystko wskazuje na to, że jej wejście w życie 1 lipca 2018 r. stanie się dużym szokiem dla nieznających jej przedsiębiorców, którzy znajdą się tego dnia w szarej strefie, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

 

Mój biznes
SITE Poland tworzy platformę do współpracy wszystkich uczestników programów incentive travel: agencji incentive travel, agencji DMC, hoteli, firm reprezentujących dostawców zagranicznych, linii lotniczych, pilotów i menedżerów realizujących programy. Zaletą naszej organizacji jest możliwość wykorzystania najlepszych praktyk z zagranicy, do wszechstronnego wykorzystania przez zróżnicowaną grupę naszych członków.

 

Prognoza
Najbliższy rok wykorzystam na promocję elity polskiej branży incentive travel. Zacznę od poszukiwania możliwości konsolidacji różnych inicjatyw branżowych. Już zaczęliśmy rozmowy o współpracy z innymi aktywnymi stowarzyszeniami, w tym z MPI Poland i SOIT. Przyjrzymy się ciekawym inicjatywom branżowym, często rozproszonym, działającym od wielu lat, potrzebującym szerszej prezentacji, również za granicą.
W ramach działań SITE Poland planuję powołać zespoły tematyczne, które zajmą się rozwojem środowisk potrzebujących większej promocji i konsolidacji działań. Do takiego działania zachęcam firmy przedstawicielskie, pilotów i menedżerów incentive travel oraz agencje DMC. Moim zdaniem dzięki współpracy i konsekwentnej promocji te trzy działy mogą najbardziej skorzystać na promocji i możliwości edukacji ze strony SITE Poland.
Chciałbym też promować najlepsze praktyki, te zakupowe, jak również związane z nową ustawą o imprezach turystycznych. Dużą rolę do odegrania w tym zakresie mają media branżowe. Moją ambicją jest stworzenie Polskiej Szkoły Incentive Travel, która powinna być dla całej Europy przykładem na wykorzystanie pomysłowości i energii naszego rynku. Prawdę mówiąc, gdy mówię moim kolegom z zagranicy, co się u nas dzieje, to stwierdzają, że wcale nie jesteśmy daleko od realizacji tego celu.

18 lut 2018
 
średnia ocen:
0.0
 
oceń
 
 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.