Zakładki jasne 3a

Polecane obiekty

Hotel Polonia Palace

Warszawa (mazowieckie)

Międzynarodowe Centrum...

Kraków (małopolskie)

ICE Kraków Congress Centre

Kraków (małopolskie)

Polecane usługi

Masters Catering

Warszawa (mazowieckie)

Belvedere Catering by Design

Warszawa (mazowieckie)

Z-Factor. Smart Hospitality

Kraków (małopolskie)
A A
Raporty

Więcej kongresów, więcej uczestników. Ukazał się raport „Branża spotkań w Krakowie 2019”

W 2019 roku odbyło się w Krakowie 8,4 tys. spotkań biznesowych, wzięła w nich udział rekordowa liczba uczestników – ponad 1,2 miliona. 78 proc. to wydarzenia krajowe (niemal 6,6 tys.), pozostałe (ponad 1,8 tys.) - międzynarodowe. Najwięcej (5,6 tys.) było kongresów i konferencji.

W 2019 roku odbyło się w Krakowie 8,4 tys. spotkań biznesowych, z czego 78 proc. krajowych. Ponad 1,8 tys. to eventy międzynarodowe (w wydarzeniu wzięli udział reprezentanci co najmniej trzech krajów).
W porównaniu z rokiem 2018 w 2019 roku odnotowano wzrost liczby grupowych spotkań biznesowych o 3 proc., przy czym nieznacznie większy przyrost dotyczył imprez międzynarodowych (o 3,3 proc.) niż krajowych (o 2,9 proc.) – w odróżnieniu od roku poprzedniego, kiedy to większy wzrost dotyczył eventów krajowych (o ponad 50 proc.) niż międzynarodowych (o 0,4 proc.)

Analogicznie jak w latach ubiegłych w 2019 roku największy udział (ponad dwie trzecie) ogółu spotkań biznesowych stanowiły kongresy i konferencje, których było ponad 5,6 tys. Na drugim miejscu znalazły się wydarzenia korporacyjne i motywacyjne (32 proc., tj. ponad 2,6 tys.). Najmniej odbyło się targów/wystaw – 134 (1,6 proc.).
W porównaniu do roku 2018 zaobserwowano wzrost tylko w liczbie kongresów i konferencji (o 18 proc.). Pozostałych imprez było mniej – wydarzeń korporacyjnych/motywacyjnych o 17,5 proc., a targów/wystaw o 30,2 proc, choć w obu przypadkach w 2019 roku zorganizowano ich więcej niż dwa lata wcześniej – wydarzeń korporacyjnych/motywacyjnych o 72 proc., a targów/wystaw o 74 proc.

Liczba uczestników spotkań i wydarzeń w 2019 była rekordowa – wyniosła ponad 1,2 miliona osób (przy czym Kraków w sumie zanotował w omawianym roku ponad 14 mln odwiedzających). Ponad połowa, aż 670 tys. delegatów uczestniczyło w kongresach i konferencjach, co potwierdza pozycję Krakowa jako miasta goszczącego ten typ spotkań.

Rozkład imprez w ciągu roku 2019 w Krakowie był dość typowy dla branży spotkań i wydarzeń. Zarejestrowano dwa sezony: jesienny ze szczytem w październiku oraz dość popularnym wrześniem. Wzmożony ruch wiosenny miał miejsce w maju i czerwcu. Najmniejszym zainteresowaniem cechowały się lipiec oraz sierpień. Co istotne, różnice między najpopularniejszymi miesiącami a lutym, marcem czy listopadem nie były duże, co świadczy o zmniejszeniu się zjawiska sezonowości.
Wydarzenia jednodniowe dominowały w przypadku konferencji/kongresów oraz wydarzeń korporacyjnych/motywacyjnych.

Największą liczbę spotkań i wydarzeń w 2019 roku generowała branża handlowo-usługowa (2096 krajowych i 406 międzynarodowych), co jest zbieżne z tendencjami ogólnoświatowymi. Kolejną pod względem liczby imprez okazała się branża medyczna z łączną liczbą wydarzeń 1535.

Analizując strukturę rynku spotkań, należy podkreślić silną pozycję hoteli jako obiektów goszczących wydarzenia. W ubiegłym roku zorganizowano w nich niemal 6 tys. spotkań biznesowych. Niemniej jednak konsekwentnie maleje liczba wydarzeń zorganizowanych w hotelach w stosunku do ogółu zorganizowanych spotkań (trzy lata temu 80 proc. ogółu wydarzeń odbyło się w hotelach, w 2018 roku 75 proc., zaś w roku ubiegłym 71 proc.) na rzecz tzw. „obiektów na specjalne wydarzenia” oraz szkół wyższych.

Autorzy raportu podkreślają, że branża spotkań generuje dochody dla firm, wynagrodzenie dla pracowników czy podatki dla miast. Ale branża spotkań to także integracja międzykulturowa i transfer wiedzy miedzy uczestnikami, a także okazja do tak potrzebnych kontaktów międzyludzkich.

Pełna treść raportu „Branża spotkań w Krakowie 2019” dostępna tutaj>>>

 

Raport sporządzany na zlecenie Krakow Convention Bureau UMK dostarcza informacji o branży spotkań w Krakowie od 11 lat. W szczególności dotyczy on liczby i struktury wydarzeń, uczestników, sezonowości działania branży, a także krakowskich obiektów konferencyjnych czy zorganizowanych w mieście kongresów i obejmuje dane z ostatnich trzech lat.


Raport „Branża spotkań w Krakowie 2019” został przygotowany przez zespół autorski w składzie: dr hab. Jadwiga Berbeka (prof. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr hab. Krzysztof Borodako, prof. UEK (kierownik zespołu), dr hab. Agata Niemczyk, prof. UEK, dr hab. Renata Seweryn, prof. UEK.

31 lip 2020
 
średnia ocen:
0.0
 
oceń
 
 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.