Zakładki jasne

Najnowsze obiekty

Stodoła Czereśniowy Sad

Grażyna (mazowieckie)

L’avanti Restaurant & Cocktail Bar

Warszawa (mazowieckie)

Hotel Lavender Kraków

Kraków (małopolskie)

Stadion Śląski

Chorzów (śląskie)

Pałac w Zaborówku

Zaborówek (mazowieckie)

Najnowsze usługi

Ulala Chef

Warszawa (mazowieckie)

Masters Catering

Warszawa (mazowieckie)

Wersal Catering

Duchnów (mazowieckie)

EventoweMeble.pl

Warszawa (mazowieckie)

Winnica Dwórzno - degustacje

Dwórzno (mazowieckie)
A A
Branża

SITE Poland stworzy Polish Incentive Travel Central Hub

Spotkanie członków SITE Poland zorganizowane przez zarząd stowarzyszenia poświęcone było celom, jakie organizacja wyznacza sobie na najbliższy rok. Powstaną m.in. komisje tematyczne, które pracować będą poszczególnymi zagadnieniami i sektorami tworzącymi rynek incentive travel.

W spotkaniu członków SITE Poland wzięło udział 21 z 31 zarejestrowanych członków. Prezes SITE Poland Cezary Wilemajtys (United Partners) powitał  zebranych i przedstawił członków nowego zarządu oraz zaprezentował idee i cele, jakie zarząd wyznaczył sobie na ten rok. – SITE Poland pracuje na rzecz podniesienia jakości pracy i wartości polskiego rynku incentive travel, tworząc docelowo PITCH – Polish Incentive Travel Central Hub – powiedział Cezary Wilemajtys, prezes SITE Poland.
Po wystąpieniu Cezarego Wilemajtysa członkowie zarządu przedstawili zagadnienia związane z dziedzinami, za które odpowiadają. Grażyna Grot–Duziak (Weco Travel) zaprezentowała strukturę i różnorodność członków SITE Poland, podkreślając, że ich liczba od początku roku systematycznie wzrasta. Jarosław Hulboj (Air Club) podsumował sytuację finansową i przedstawił sposoby pozyskiwania funduszy oraz partnerów. Monika Wąs (MICEadvice Poland) odpowiedzialna wraz z Małgorzatą Hulewicz (Mazurkas DMC Poland) za komunikację i PR podkreśliła wagę komunikacji globalnej i lokalnej. SITE Poland poprzez dostępne narzędzia komunikacyjne, chce informować nie tylko o swoich działaniach, ale też działaniach swoich członków, pełniąc rolę komunikacyjnej platformy, dzięki której będzie można działać globalnie i jednocześnie rozwiązywać lokalne problemy. Katarzyna Kałuża-Nawrot (Travel Bidder) podkreśliła wagę edukacji i networkingu oraz wskazała na możliwości, jakie płyną z aktywnego korzystania narzędzi SITE Global. Poinformowała także o najciekawszych zbliżających się wydarzeniach organizowanych przez SITE Global. Wśród najbliższych wydarzeń, których partnerem jest SITE Poland, są: Global Meetings Industry Day organizowane we współpracy z MPI Poland Chapter oraz Kołem Naukowym Turystyki Biznesowej „2B” Grupy Uczelni Vistula (12 kwietnia, 18:00-20:30, Sound Garden Hotel Warszawa) oraz Student Event Day (12 kwietnia, 10:00-16:00, AWF Warszawa). Kolejne spotkanie członków SITE Poland połączone z walnym zgromadzeniem zarządu odbędzie się 27 czerwca 2018.

W drugiej części spotkania Cezary Wilemajtys zaprezentował ideę stworzenia przy SITE Poland komisji tematycznych, których celem będzie dyskutowanie o problemach branży oraz zmierzanie do ich rozwiązania. Wstępnie zaproponowano stworzenie komisji: agencji incentive i agentów IATA, pilotów incentive i koordynatorów wyjazdów, biur reprezentacji zagranicznych DMC i organizatorów incentive, lokalnych DMC i hoteli. Członkowie SITE wypowiadali się na temat zasadności tworzenia komisji i wyrażali swoje zainteresowanie udziałem w ich pracach. Spotkanie członków SITE Poland poprzedziło robocze spotkanie komisji pilotów incentive, w którym wzięło udział dwunastu zainteresowanych.
Spotkania członków SITE Poland odbyło się 5 kwietnia 2018 roku w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. Po części oficjalnej uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z możliwościami Muzeum Polin, jako przestrzeni wynajmowanej na wydarzenia komercyjne. Wieczór zakończył się nieformalnymi rozmowami przy przekąskach i napojach, dostarczonych przez Mazurkas Catering 360. Partnerami spotkania oprócz Muzeum Historii Żydów Polskich i Mazurkas Catering byli także Warsaw Convention Bureau i Warsaw Tourism Organization.

11 kwi 2018
 
średnia ocen:
5.0
 
oceń
 
 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.