Zakładki jasne

Najnowsze obiekty

ADN Centrum Konferencyjne

Warszawa (mazowieckie)

Arche Hotel Częstochowa

Częstochowa (śląskie)

Cukrownia Żnin

Żnin (kujawsko-pomorskie)

Zamek Janów Podlaski****

Janów Podlaski (lubelskie)

Warsaw River View

Warszawa (mazowieckie)

Najnowsze usługi

Fotografia eventowa -...

Warszawa (mazowieckie)

3 DOT Vision

Gdańsk (pomorskie)

Pingwin Łódzka Fabryka Lodu

Łódź (łódzkie)

Jurek-Catering Serwis

Mogilany (małopolskie)
A A
Personalia

Nowy zawodowy zarząd Warszawskiej Organizacji Turystycznej

Barbara Tutak, prezes zarządu WOT
Mateusz Czerwiński, wiceprezes zarządu WOT

Prezesem zarządu Warszawskiej Organizacji Turystycznej (WOT), w ramach której działa Warsaw Convention Bureau, została Barbara Tutak. Na stanowisko wiceprezesa zarządu WOT wybrano Mateusza Czerwińskiego.

Jest to pierwszy zatrudniony zarząd WOT, po tym jak organizacja przyjęła nowy statut i zmieniła model zarządzania ze społecznego na zawodowy. Dotychczas funkcje w zarządzie pełnione były społecznie. Organizacją zarządzała jako dyrektor WOT Monika Białkowska.

Barbara Tutak, absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, z turystyką związana jest od początku pracy zawodowej, którą podjęła w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w zespole programowym PTTK, gdzie odpowiadała za współpracę z komisjami społecznymi turystyki kwalifikowanej PTTK.
Od 1996 zatrudniona w Departamencie Promocji w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki, gdzie zajmowała się współpracą z Instytutem Turystyki dotyczącą opracowań „Bieżącej i przyszłej sytuacji na rynkach zagranicznych”, analiz rynków itp. Współpracowała z PLL LOT przy realizacji wybranych działań promocyjnych na rynkach nie objętych funkcjonowaniem zagranicznych ośrodków.
Od 2000 zatrudniona była w Polskiej Organizacji Turystycznej. Doświadczenie zawodowe budowała najpierw na stanowisku starszego specjalisty, następnie kierownika sekcji ds. rynków, wicedyrektora Departamentu Planowania, a od listopada 2014 r. dyrektora departamentu Instrumentów Marketingowych. Przez ostatnich kilka miesięcy pracowała w spółce Global Congress na stanowisku dyrektora wykonawczego.
Od połowy 2010 r. była liderem największego projektu promocyjnego POT: „Multimedialna kampania wizerunkowo-produktowa na rynkach zagranicznych realizowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 6.3. Promocja turystycznych walorów Polski”. Brała udział w opracowaniu i wdrażaniu kampanii „Polska – Come and find your story”, w tym we współpracy z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi odpowiadała za stworzenie layoutów wspólnych reklam. Współtworzyła kampanie Polski na światowych wystawach Expo w 2005 w Aichi, w 2010 w Szanghaju i w 2015 w Mediolanie.
Bezpośrednio koordynowała i współtworzyła projekt zmian w identyfikacji graficznej POT, którego efektem było opracowanie księgi standaryzacji.

Barbara Tutak jako prezes zarządu Warszawskiej Organizacji Turystycznej i Warsaw Convention Bureau będzie odpowiadać m.in. za pozyskiwanie członków WOT, kreowanie i upowszechnianie wizerunku Warszawy i jej obszaru metropolitalnego jako atrakcyjnej destynacji turystycznej i branży spotkań w kraju i zagranicą, integrację środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym stolicy czy tworzenie i rozwój markowych produktów turystycznych. Do jej zadań należeć będzie także współpraca z polskimi i zagranicznymi mediami branżowymi i ogólnymi, prowadzenie wybranych badań marketingowych w zakresie turystyki, gromadzenie danych i ich analiza.

Wśród priorytetów działania nowej prezes WOT znajdą się:

  • Intensywna rozbudowa grupy członków WOT, ze szczególnym uwzględnieniem ważnych partnerów instytucjonalnych oraz podmiotów z perspektywicznych, dotychczas niezagospodarowanych obszarów, np. rynek gastronomiczny stolicy.
  • Budowanie pakietów korzyści oraz systemowych działań wspierających wszystkich członków organizacji.
  • Rozwój lokalnej branży turystycznej i konferencyjnej, a także Warsaw Convention Bureau jako nowoczesnego i konkurencyjnego na rynku europejskim biura pozyskującego międzynarodowe wydarzenia do Warszawy oraz efektywnego partnera lokalnej branży spotkań w działaniach promocyjnych destynacji.
  • Tworzenie narzędzi służących Warsaw CvB oraz członkom Warszawskiej Organizacji Turystycznej do skutecznego pozyskiwania dużych międzynarodowych konferencji stowarzyszeń oraz istotnych wydarzeń rynku korporacyjnego, czyli konkurencyjnej oferty wsparcia destynacji tworzonej w ścisłej synergii z członkami WOT i głównymi interesariuszami rynku turystycznego i MICE Warszawy.
  • Pozyskiwanie ważnych dla miasta wydarzeń
  • Gromadzenie i dzielenie się wiedzą o rynku lokalnym
  • Współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za turystykę w Warszawie i z branżą turystyczną. Wśród partnerów do wymiany informacji i dzielenia się doświadczeniem nie może zabraknąć także innych miejskich CB.

Wśród nadrzędnych funkcji organizacji Barbara Tutak wymienia: funkcję lidera, który wyznacza kierunki działania dla lokalnej branży spotkań, koordynatora, który tworzy warunki do współpracy, oraz rzecznika lobbującego w mieście na rzecz branży spotkań i podmiotu, który wespół z innymi jednostkami zajmującymi się turystyką w Warszawie tworzy spójny wizerunek miasta.

Mateusz Czerwiński, absolwent Kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego, pracę w branży spotkań rozpoczął w 2008 roku jako project manager, który w trzech kolejnych agencjach (Business Travel & Entertainment, Meetings Designers, Sunflowers) organizował wyjazdy incentive, konferencje i eventy, zarówno outgoing, jak i incoming. Jako jeden z pierwszych w Polsce wdrażał w realizowanych wydarzeniach rozwiązania standardu spotkań zrównoważonych BS 8901, m.in. w zorganizowanych w ten sposób pierwszych w Polsce międzynarodowych i ogólnopolskich kongresach oraz imprezach targowych. Odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie zrównoważonego systemu zarządzania hotelem Radisson Blu Krakow w oparciu o BS 8901. Obiekt jako pierwszy na świecie hotel 5* otrzymał certyfikat od niezależnej firmy certyfikującej działania zrównoważone w branży spotkań.
Od 2010 roku w Warsaw Convention Bureau ( działające w strukturach Stołecznego Biura Turystyki), odpowiedzialny za planowanie i realizację działań marketingowych Warszawy jako destynacji spotkań, kontakty z zagranicznymi klientami, nadzór nad badaniami lokalnego rynku MICE oraz współpracę z warszawskim środowiskiem naukowym w ramach programu ambasadora kongresów. Reprezentował Warszawę jako Tourism Expert w projekcie unijnym ONE BSR, w ramach którego w międzynarodowym gronie współpracowników przygotowywał produkty turystyczne dla Warszawy oraz strategię ich promocji w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Po przejściu Warsaw Convention Bureau do struktur Warszawskiej Organizacji Turystycznej odpowiedzialny m.in. za pozyskanie dla Warszawy i koordynację MCE CEE Warsaw 2015, pierwszej w historii polskiej branży spotkań międzynarodowej imprezy B2B, którą odwiedziła tak liczna grupa zagranicznych hosted buyers (80 meeting plannerów). Od kwietnia 2015 pełnił funkcję dyrektora Warsaw Convention Bureau. W latach 2015-2016 był dyrektorem ds. komunikacji w SITE Poland – polskim oddziale Society for Incentive Travel Excellence.

07 czer 2018
 
średnia ocen:
5.0
 
oceń
 
 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.