Nowy zawodowy zarząd Warszawskiej Organizacji Turystycznej

Barbara Tutak, prezes zarządu WOT
Na zdjęciu: Barbara Tutak, prezes zarządu WOT

Prezesem zarządu Warszawskiej Organizacji Turystycznej (WOT), w ramach której działa Warsaw Convention Bureau, została Barbara Tutak. Na stanowisko wiceprezesa zarządu WOT wybrano Mateusza Czerwińskiego.

Jest to pierwszy zatrudniony zarząd WOT, po tym jak organizacja przyjęła nowy statut i zmieniła model zarządzania ze społecznego na zawodowy. Dotychczas funkcje w zarządzie pełnione były społecznie. Organizacją zarządzała jako dyrektor WOT Monika Białkowska.

Barbara Tutak, absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, z turystyką związana jest od początku pracy zawodowej, którą podjęła w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w zespole programowym PTTK, gdzie odpowiadała za współpracę z komisjami społecznymi turystyki kwalifikowanej PTTK.
Od 1996 zatrudniona w Departamencie Promocji w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki, gdzie zajmowała się współpracą z Instytutem Turystyki dotyczącą opracowań „Bieżącej i przyszłej sytuacji na rynkach zagranicznych”, analiz rynków itp. Współpracowała z PLL LOT przy realizacji wybranych działań promocyjnych na rynkach nie objętych funkcjonowaniem zagranicznych ośrodków.
Od 2000 zatrudniona była w Polskiej Organizacji Turystycznej. Doświadczenie zawodowe budowała najpierw na stanowisku starszego specjalisty, następnie kierownika sekcji ds. rynków, wicedyrektora Departamentu Planowania, a od listopada 2014 r. dyrektora departamentu Instrumentów Marketingowych. Przez ostatnich kilka miesięcy pracowała w spółce Global Congress na stanowisku dyrektora wykonawczego.
Od połowy 2010 r. była liderem największego projektu promocyjnego POT: „Multimedialna kampania wizerunkowo-produktowa na rynkach zagranicznych realizowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 6.3. Promocja turystycznych walorów Polski”. Brała udział w opracowaniu i wdrażaniu kampanii „Polska – Come and find your story”, w tym we współpracy z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi odpowiadała za stworzenie layoutów wspólnych reklam. Współtworzyła kampanie Polski na światowych wystawach Expo w 2005 w Aichi, w 2010 w Szanghaju i w 2015 w Mediolanie.
Bezpośrednio koordynowała i współtworzyła projekt zmian w identyfikacji graficznej POT, którego efektem było opracowanie księgi standaryzacji.

Barbara Tutak jako prezes zarządu Warszawskiej Organizacji Turystycznej i Warsaw Convention Bureau będzie odpowiadać m.in. za pozyskiwanie członków WOT, kreowanie i upowszechnianie wizerunku Warszawy i jej obszaru metropolitalnego jako atrakcyjnej destynacji turystycznej i branży spotkań w kraju i zagranicą, integrację środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym stolicy czy tworzenie i rozwój markowych produktów turystycznych. Do jej zadań należeć będzie także współpraca z polskimi i zagranicznymi mediami branżowymi i ogólnymi, prowadzenie wybranych badań marketingowych w zakresie turystyki, gromadzenie danych i ich analiza.

Wśród priorytetów działania nowej prezes WOT znajdą się:

  • Intensywna rozbudowa grupy członków WOT, ze szczególnym uwzględnieniem ważnych partnerów instytucjonalnych oraz podmiotów z perspektywicznych, dotychczas niezagospodarowanych obszarów, np. rynek gastronomiczny stolicy.
  • Budowanie pakietów korzyści oraz systemowych działań wspierających wszystkich członków organizacji.
  • Rozwój lokalnej branży turystycznej i konferencyjnej, a także Warsaw Convention Bureau jako nowoczesnego i konkurencyjnego na rynku europejskim biura pozyskującego międzynarodowe wydarzenia do Warszawy oraz efektywnego partnera lokalnej branży spotkań w działaniach promocyjnych destynacji.
  • Tworzenie narzędzi służących Warsaw CvB oraz członkom Warszawskiej Organizacji Turystycznej do skutecznego pozyskiwania dużych międzynarodowych konferencji stowarzyszeń oraz istotnych wydarzeń rynku korporacyjnego, czyli konkurencyjnej oferty wsparcia destynacji tworzonej w ścisłej synergii z członkami WOT i głównymi interesariuszami rynku turystycznego i MICE Warszawy.
  • Pozyskiwanie ważnych dla miasta wydarzeń
  • Gromadzenie i dzielenie się wiedzą o rynku lokalnym
  • Współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za turystykę w Warszawie i z branżą turystyczną. Wśród partnerów do wymiany informacji i dzielenia się doświadczeniem nie może zabraknąć także innych miejskich CB.

Wśród nadrzędnych funkcji organizacji Barbara Tutak wymienia: funkcję lidera, który wyznacza kierunki działania dla lokalnej branży spotkań, koordynatora, który tworzy warunki do współpracy, oraz rzecznika lobbującego w mieście na rzecz branży spotkań i podmiotu, który wespół z innymi jednostkami zajmującymi się turystyką w Warszawie tworzy spójny wizerunek miasta.

Mateusz Czerwiński, absolwent Kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego, pracę w branży spotkań rozpoczął w 2008 roku jako project manager, który w trzech kolejnych agencjach (Business Travel & Entertainment, Meetings Designers, Sunflowers) organizował wyjazdy incentive, konferencje i eventy, zarówno outgoing, jak i incoming. Jako jeden z pierwszych w Polsce wdrażał w realizowanych wydarzeniach rozwiązania standardu spotkań zrównoważonych BS 8901, m.in. w zorganizowanych w ten sposób pierwszych w Polsce międzynarodowych i ogólnopolskich kongresach oraz imprezach targowych. Odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie zrównoważonego systemu zarządzania hotelem Radisson Blu Krakow w oparciu o BS 8901. Obiekt jako pierwszy na świecie hotel 5* otrzymał certyfikat od niezależnej firmy certyfikującej działania zrównoważone w branży spotkań.
Od 2010 roku w Warsaw Convention Bureau ( działające w strukturach Stołecznego Biura Turystyki), odpowiedzialny za planowanie i realizację działań marketingowych Warszawy jako destynacji spotkań, kontakty z zagranicznymi klientami, nadzór nad badaniami lokalnego rynku MICE oraz współpracę z warszawskim środowiskiem naukowym w ramach programu ambasadora kongresów. Reprezentował Warszawę jako Tourism Expert w projekcie unijnym ONE BSR, w ramach którego w międzynarodowym gronie współpracowników przygotowywał produkty turystyczne dla Warszawy oraz strategię ich promocji w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Po przejściu Warsaw Convention Bureau do struktur Warszawskiej Organizacji Turystycznej odpowiedzialny m.in. za pozyskanie dla Warszawy i koordynację MCE CEE Warsaw 2015, pierwszej w historii polskiej branży spotkań międzynarodowej imprezy B2B, którą odwiedziła tak liczna grupa zagranicznych hosted buyers (80 meeting plannerów). Od kwietnia 2015 pełnił funkcję dyrektora Warsaw Convention Bureau. W latach 2015-2016 był dyrektorem ds. komunikacji w SITE Poland – polskim oddziale Society for Incentive Travel Excellence.

Zaloguj się
Dodaj swój obiekt
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Inwestycje
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Wspierają nas
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt