Zakładki jasne 2
Zakładki jasne 3a

Najnowsze usługi

Pingwin Łódzka Fabryka Lodu

Łódź (łódzkie)

Jurek-Catering Serwis

Mogilany (małopolskie)

Ulala Chef

Warszawa (mazowieckie)

Masters Catering

Warszawa (mazowieckie)

Wersal Catering

Duchnów (mazowieckie)

Najnowsze obiekty

Event Arena Szczecin

Szczecin (zachodniopomorskie)

MsMermaid Conference Center

Warszawa (mazowieckie)

Holiday Inn Gdańsk - City Centre

Gdańsk (pomorskie)

Pomorska 21. Dom Towarzystwa...

Łódź (łódzkie)

Osada Śnieżka w Łomnicy k. Karpacza

Łomnica k.Karpacza (dolnośląskie)
A A
Prawo

PIT krytycznie o minimalnych wysokościach gwarancji

Ministerstwo Finansów opublikowało projekty rozporządzeń w sprawie minimalnej wysokości gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz w sprawie ubezpieczenia na rzecz klientów.
 

Polska Izba Turystyczna wyraziła swoje krytyczne stanowisko wobec zaproponowanych w projekcie minimalnych wysokości gwarancji. Minima są zbyt wysokie i ich przyjęcie byłoby szkodliwe dla branży turystycznej. PIT wyraził potrzebę wyeliminowania z projektów również innych rozwiązań niekorzystnych dla branży turystycznej.

 

Jan Korsak, Prezes Polskiej Izby Turystyki, we wrześniowym liście do Premiera Donalda Tuska, w imieniu polskich przedsiębiorców turystycznych, zwrócił się z prośbą o osobiste zainteresowanie konsekwencjami poważnego błędu ustawowego, który zaistniał w trakcie rządowych prac nad przygotowaniem nowelizacji ustawy o usługach turystycznych. 

 

Jak pisze Prezes PIT: "Dostosowując ustawę o usługach turystycznych do standardów unijnych nałożono na biura podróży obowiązek posiadania zabezpieczenia finansowego w banku lub instytucji  ubezpieczeniowej. Kwota zdeponowanego zabezpieczenia musi pokrywać hipotetyczne szkody turystyczne wszystkich klientów biura podróży.


Polska Izba Turystyki i zrzeszone w niej biura podróży oraz Polska Izba Ubezpieczeń i zrzeszone w niej zakłady ubezpieczeń, stoją na stanowisku, że system zabezpieczeń 
finansowych wymaganych od biur podróży ustawą o usługach turystycznych, powinien być oparty na dwóch filarach, a nie jak zdecydował ustawodawca - wsparty tylko na jednym filarze.

 

Pierwszy obejmuje obecnie gwarancje i ubezpieczenia udzielane przez banki i zakłady ubezpieczeń (zabezpieczenia podstawowe). Drugi, który powinien zostać utworzony - miałby charakter specjalnego funduszu pochodzącego ze składek biur podróży (zabezpieczenia uzupełniające). Ze środków gromadzonych w tym specjalnym funduszu, finansowane byłyby  odszkodowania w zakresie przekraczającym wysokość zabezpieczeń podstawowych.

 

Podobne fundusze od dawna funkcjonują z powodzeniem w kilku krajach Unii Europejskiej.  Za potrzebą utworzenia takiego funduszu także w Polsce opowiedziała się Rada Ministrów. Zostało to wyraźnie stwierdzone w uzasadnieniu projektu nowelizacji, który Pan Premier  skierował do Laski Marszałkowskiej".

 

źródło: Polska Izba Turystyki

12 lis 2010
 
średnia ocen:
0.0
 
oceń
 
 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.