Zakładki jasne 2
Zakładki jasne 3a

Najnowsze usługi

Przewodnik Tatrzański - Szymon...

Kraków (małopolskie)

SOFTBOX GROUP

ŁÓDŹ (łódzkie)

WygodaMICE

Kraków (małopolskie)

Fotografia eventowa -...

Warszawa (mazowieckie)

Najnowsze obiekty

Muzeum Uzdrowiska Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Cafe Helenka - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Willa Marta - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Modrzewie Park Hotel ***** - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Atlas Arena Łódź

Łódź (łódzkie)
A A
Prawo

PIT krytycznie o minimalnych wysokościach gwarancji

Ministerstwo Finansów opublikowało projekty rozporządzeń w sprawie minimalnej wysokości gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz w sprawie ubezpieczenia na rzecz klientów.
 

Polska Izba Turystyczna wyraziła swoje krytyczne stanowisko wobec zaproponowanych w projekcie minimalnych wysokości gwarancji. Minima są zbyt wysokie i ich przyjęcie byłoby szkodliwe dla branży turystycznej. PIT wyraził potrzebę wyeliminowania z projektów również innych rozwiązań niekorzystnych dla branży turystycznej.

 

Jan Korsak, Prezes Polskiej Izby Turystyki, we wrześniowym liście do Premiera Donalda Tuska, w imieniu polskich przedsiębiorców turystycznych, zwrócił się z prośbą o osobiste zainteresowanie konsekwencjami poważnego błędu ustawowego, który zaistniał w trakcie rządowych prac nad przygotowaniem nowelizacji ustawy o usługach turystycznych. 

 

Jak pisze Prezes PIT: "Dostosowując ustawę o usługach turystycznych do standardów unijnych nałożono na biura podróży obowiązek posiadania zabezpieczenia finansowego w banku lub instytucji  ubezpieczeniowej. Kwota zdeponowanego zabezpieczenia musi pokrywać hipotetyczne szkody turystyczne wszystkich klientów biura podróży.


Polska Izba Turystyki i zrzeszone w niej biura podróży oraz Polska Izba Ubezpieczeń i zrzeszone w niej zakłady ubezpieczeń, stoją na stanowisku, że system zabezpieczeń 
finansowych wymaganych od biur podróży ustawą o usługach turystycznych, powinien być oparty na dwóch filarach, a nie jak zdecydował ustawodawca - wsparty tylko na jednym filarze.

 

Pierwszy obejmuje obecnie gwarancje i ubezpieczenia udzielane przez banki i zakłady ubezpieczeń (zabezpieczenia podstawowe). Drugi, który powinien zostać utworzony - miałby charakter specjalnego funduszu pochodzącego ze składek biur podróży (zabezpieczenia uzupełniające). Ze środków gromadzonych w tym specjalnym funduszu, finansowane byłyby  odszkodowania w zakresie przekraczającym wysokość zabezpieczeń podstawowych.

 

Podobne fundusze od dawna funkcjonują z powodzeniem w kilku krajach Unii Europejskiej.  Za potrzebą utworzenia takiego funduszu także w Polsce opowiedziała się Rada Ministrów. Zostało to wyraźnie stwierdzone w uzasadnieniu projektu nowelizacji, który Pan Premier  skierował do Laski Marszałkowskiej".

 

źródło: Polska Izba Turystyki

12 lis 2010
 
średnia ocen:
0.0
 
oceń
 
 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.