Zakładki jasne 2
Zakładki jasne 3a

Najnowsze usługi

Przewodnik Tatrzański - Szymon...

Kraków (małopolskie)

SOFTBOX GROUP

ŁÓDŹ (łódzkie)

WygodaMICE

Kraków (małopolskie)

Fotografia eventowa -...

Warszawa (mazowieckie)

Najnowsze obiekty

Muzeum Uzdrowiska Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Cafe Helenka - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Willa Marta - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Modrzewie Park Hotel ***** - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Atlas Arena Łódź

Łódź (łódzkie)
A A
Prawo

Zakaz palenia - od 15 listopada!

15 listopada br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Zgodnie z nowymi przepisami, zwiększy się liczba obiektów, w których będzie obowiązywał całkowity zakaz palenia oraz zostaną wprowadzone bardziej restrykcyjne wymagania dotyczące organizacji palarni.


Całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych ma obowiązywać w szkołach, szpitalach, przychodniach, środkach transportu publicznego (taksówkach, samochodach służbowych), na przystankach autobusowych i tramwajowych, w miejscach przeznaczonych dla dzieci, w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku. Wolno będzie palić w hotelach, lokalach gastronomiczno - rozrywkowych, w pomieszczeniach zakładów pracy, obiektach służących obsłudze podróżnych, w domach pomocy społecznej i spokojnej starości, uczelniach wyższych, ale co ważne, tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach, czyli palarniach.

 

Ustawodawca wprowadza restrykcyjne zasady odnośnie organizacji palarni, którą jest w myśl ustawy - pomieszczenie trwale oddzielone od innych, zamknięte, wyposażone w drzwi zamykane automatycznie, posiadające wentylację mechaniczną, która zapewni przynajmniej 25-krotną wymianę powietrza w pomieszczeniu w ciągu godziny i posiada system specjalistycznych filtrów oraz będzie spełniać wszelkie wymagania przeciwpożarowe.

 

Ostatecznie nowelizacja ustawy wprowadza praktycznie zakaz palenia w lokalach, które posiadają jedną salę lub mniejszych niż 100 m kw. Palenie w tego typu obiektach mogłoby się odbywać tylko w wyznaczonych palarniach. Istnieje możliwość, że w jednym z pomieszczeń lokalu gastronomiczno-rozrywkowego, posiadającym co najmniej dwa pomieszczenia konsumpcyjne, będzie można palić. Jest jednak jeden bezwzględny warunek - musi być ono wyposażone w wentylację gwarantującą nieprzedostawanie się dymu tytoniowego do innych pomieszczeń.

 

Biorąc pod uwagę doświadczenia innych krajów, które wprowadziły restrykcje dla palaczy, należy się spodziewać pewnego spadku dochodów lokali gastronomiczno-rozrywkowych, tj. pubów, klubów i restauracji. Właścicieli takich obiektów będą musieli dostosować swój lokal do wymaganych przez ustawę standardów. To się wiąże z dodatkowymi kosztami, związanymi głównie z urządzaniem palarni. Prawdopodobne jest również zmniejszenie liczby klientów w lokalach oraz wzrost cen papierosów.

 

Więcej można przeczytać: http://www.meetingplanner.pl/artykuly/publikacje/art,12,palenie-pod-szczegolnym-nadzorem.html
 

źródło: MeetingPlanner.pl

08 lis 2010
 
średnia ocen:
0.0
 
oceń
 
 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.