Zakładki jasne 2
Zakładki jasne 3a

Najnowsze usługi

Przewodnik Tatrzański - Szymon...

Kraków (małopolskie)

SOFTBOX GROUP

ŁÓDŹ (łódzkie)

WygodaMICE

Kraków (małopolskie)

Fotografia eventowa -...

Warszawa (mazowieckie)

Najnowsze obiekty

Muzeum Uzdrowiska Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Cafe Helenka - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Willa Marta - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Modrzewie Park Hotel ***** - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Atlas Arena Łódź

Łódź (łódzkie)
A A
Prawo

Prawo w eventach cz. 5: REKLAMA I PROMOCJA ALKOHOLU, WYROBÓW TYTONIOWYCH I GIER HAZARDOWYCH W RAMACH EVENTÓW

Kolejny artykuł z serii „prawo w eventach” poświęcony jest tematyce związanej z informowaniem konsumentów o napojach alkoholowych, wyrobach tytoniowych czy też grach hazardowych w ramach różnego rodzaju wydarzeń. Niniejszy tekst jest próbą ogólnego zarysowania problematyki oraz wskazania podstawowych zagrożeń i możliwości w omawianym zakresie.


Generalny zakaz reklamy i promocji alkoholi, wyrobów tytoniowych oraz gier hazardowych

 

Kwestia wspomnianego powyżej generalnego zakazu reklamy i promocji może być opisana wspólnie dla wszystkich omawianych „produktów sensytywnych”. Ustawodawca, co do zasady, potraktował je bowiem jednakowo surowo wprowadzając odpowiednio: w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz.U. 07.70.473 ze zm.); w ustawie z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 96.10.55 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540), ogólny zakaz reklamy i promocji tych produktów. Od zasady tej przewidziano jedynie kilka wyjątków, które opisuję w dalszej części niniejszego artykułu.


Podstawowe wyjątki od generalnego zakazu reklamy i promocji alkoholi

 

Podstawowy wyjątek od zakazu w zakresie reklamy i promocji alkoholu dotyczy piwa, którego reklama i promocja jest co do zasady dozwolona, jednak z pewnymi ograniczeniami wprowadzonymi w ustawie.

 

Aby reklama czy promocja piwa była zgodna z prawem, musi przede wszystkim spełniać szereg przewidzianych w przepisach przesłanek, w tym m.in. nie może być kierowana do osób małoletnich, nie może zachęcać do spożywania nadmiernych ilości alkoholu, łączyć jego spożywania ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami, przedstawiać abstynencji lub umiarkowanego spożycia alkoholu w negatywnych sposób (łącznie ustawa przewiduje aż 8 przesłanek negatywnych tego typu).

 

Przewidziano również dodatkowe ograniczenia, dotyczące emisji reklam piwa w telewizji, radiu, kinie i teatrze, wprowadzając zakaz emisji pomiędzy godziną 6:00, a 22:00, jak również ograniczenia reklamy na słupach i tablicach reklamowych i innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy, chyba że 20% powierzchni reklamy zajmować będą widoczne i czytelne napisy informujące o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim. Ustawa wprowadza również kilka zakazów, a mianowicie zakazy rozpowszechniania reklam: na kasetach video i innych nośnikach; na okładkach dzienników i czasopism, w prasie młodzieżowej i dziecięcej; przy udziale małoletnich.

 

Warto jednak dodać, że omawiany generalny zakaz (w zakresie wszystkich alkoholi, nie tylko piwa) nie obejmuje promocji i reklamy prowadzonej wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych, jak również na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Uregulowanie to pozwala więc na prowadzenie pewnych działań reklamowych (np. rozpowszechnianie „plakatów” czy tzw. „stand’ów”) w miejscu sprzedaży alkoholi.


Podstawowe wyjątki od generalnego zakazu reklamy i promocji wyrobów tytoniowych

 

W przypadku wyrobów tytoniowych, a dokładniej zarówno wyrobów, jak również rekwizytów tytoniowych, produktów imitujących rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu, ustawa właściwie nie przewiduje żadnych wyjątków w zakresie zakazu reklamy i promocji.

 

Co więcej, ustawodawca ingeruje również w wygląd opakowań wyrobów tytoniowych, nakazując umieszczanie tam odpowiednich napisów ostrzegawczych oraz zabrania umieszczania znaków, symboli czy nazw, które miałby sugerować, że dany wyrób jest mniej szkodliwy niż inne - stąd aktualnie w sprzedaży są „niebieskie i czerwone”, „czarne i białe”, a nie jak jeszcze niedawno „light’y i zwykłe lub ew. "mocne” papierosy.


Podstawowe wyjątki od generalnego zakazu reklamy i promocji gier hazardowych

 

W zakresie gier hazardowych, ogólny zakaz obejmuje wyłącznie gry cylindryczne, gry w karty, gry w kości, zakłady wzajemne (czy inaczej bukmacherskie) oraz gry na automatach. Poza nawiasem pozostają więc pozostałe typy gier hazardowych, w tym m.in. gry liczbowe, gry telebingo oraz loterie, w tym audiotekstowe, pieniężne czy fantowe.

 

Co więcej, zakaz nie obejmuje reklamy i promocji gier hazardowych wewnątrz kasyn i punktów przyjmowania zakładów wzajemnych, z tym jednak zastrzeżeniem że nie obejmuje to kasyn ani zakładów bukmacherskich prowadzonych w Internecie, których zarówno prowadzenie, jak i jakiekolwiek reklamowanie czy promowanie jest, w świetle ustawy o grach hazardowych, niedozwolone.

 

Ewentualne możliwości informowania konsumentów o produktach sensytywnych

 

W świetle powyższych uwag mogłoby wydawać się, że poza opisanymi powyżej kilkoma wyjątkami, omawianych produktów w ogóle nie można promować ani reklamować. Co więcej, definicje reklamy i promocji alkoholu, wyrobów tytoniowych i gier hazardowych, są do siebie bardzo zbliżone i wszystkie, z uwagi na sposób ich sformułowania, mają bardzo szeroki zakres zastosowania. Są one bowiem tak ułożone, że dotyczą nie tylko omawianych produktów ale również ich znaków towarowych, symboli, jak również znaków i symboli producentów oraz, ponadto, oznaczeń budzących podobieństwo lub wywołujących skojarzenia z nimi.

 

Wszystkie te definicje, a więc zarówno definicja „reklamy”, jak i „promocji”, wymagają jednak, aby działania, których dotyczą miały charakter „publiczny”. W związku z tym, dane działanie musi być skierowane do tzw. „niegraniczonego kręgu osób”, aby mogło zostać uznane za „reklamę” lub „promocję” (zakazaną) w rozumieniu ustawy. Dla wyjaśnienia, oznacza to, że z takim działaniem (np. reklamą, akcją promocyjną) może zapoznać się teoretycznie dowolna osoba. Reklamą lub promocją będą więc m.in. publicznie dostępne plakaty, reklama radiowa, telewizyjna czy też np. ogólnie dostępne strony internetowe. Tutaj w ramach dygresji warto wskazać, że przy powszechnie dostępnych stronach internetowych reklamującego nie chroni, stosunkowo popularny test wieku, który internauta musi przejść przed wejściem na stronę (chyba, że reklamujący się jest producentem piwa i strona dotyczy wyłącznie tego trunku).

 

Poza zakazem pozostają więc wszelkie działania o charakterze „promocyjnym” czy „reklamowym”, które skierowane są do „ograniczonego kręgu osób”, a więc do osób zindywidualizowanych, które prowadzący działania może zidentyfikować, najlepiej co do imienia i nazwiska, ew. w inny sposób. Takie działania nie są bowiem „reklamą” ani „promocją” w rozumieniu analizowanych przepisów. Na tej podstawie uzasadnia się legalność akcji prowadzonych m.in. w ramach zamkniętych imprez ze wstępem na zaproszenia, czy np. reklam w czasopismach rozpowszechnianych jedynie do oznaczonych z imienia i nazwiska subskrybentów. Co więcej można zastanowić się nad dopuszczalnością różnych form reklamowania lub promowania produktów sensytywnych w Internecie, np. w ramach zamkniętych grup na serwisach społecznościowych.

 

Podmiot decydujący się na quasi reklamowe lub promocyjne działania powinien jednak postępować bardzo ostrożnie, szczególnie z uwagi na to, że opisana w omawianych ustawach, niezgodna z prawem reklama i promocja produktów sensytywnych wiąże się także z odpowiedzialnością karną, w tym wysokimi grzywnami, przykładowo - do 500.000 zł w przypadku prowadzenia niezgodnej z ustawą reklamy lub promocji alkoholu.

 

Na zakończenie pragnę wskazać, że powyższe uwagi dotyczyły wyłącznie promocji oraz reklamy omawianych produktów sensytywnych. Kwestie związane ze sponsoringiem zostały bowiem omówione w opublikowanym, w ramach cz. 2 Prawa w eventach, artykule autorstwa Michała Sałajczyka: http://www.meetingplanner.pl/wiedza/prawo/art,15,prawo-w-eventach-cz-2-sponsoring-w-dzialnosci-eventowej-wybrane-zagadnienia.html.


Autor: Wiktor Rainka

Wiktor Rainka - prawnik w Kancelarii Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy, aplikant adwokacki. Głowny obszar jego zainteresowań stanowi szeroko rozumiane prawo własności intelektualnej, w tym regulacje dot. mediów, reklamy, ochrony danych osobowych oraz oprogramowania i nowych technologii.

 


Kancelaria Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy sp.k.
www.lsw.com.pl

 

08 lut 2011
 
średnia ocen:
0.0
 
oceń
 
 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51