Zakładki jasne 2
Zakładki jasne 3a

Najnowsze usługi

Przewodnik Tatrzański - Szymon...

Kraków (małopolskie)

SOFTBOX GROUP

ŁÓDŹ (łódzkie)

WygodaMICE

Kraków (małopolskie)

Fotografia eventowa -...

Warszawa (mazowieckie)

Najnowsze obiekty

Muzeum Uzdrowiska Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Cafe Helenka - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Willa Marta - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Modrzewie Park Hotel ***** - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Atlas Arena Łódź

Łódź (łódzkie)
A A
Prawo

Nowa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

Z początkiem sierpnia 2009 roku weszła w życie ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009 r. Nowa ustawa rozróżnia masowe imprezy sportowe od artystyczno-rozrywkowych. Zamknięty event dla pracowników, bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących, nie jest w rozumieniu ustawy imprezą masową  i organizator nie jest zobligowany do przestrzegania wymogów imprez masowych.


Terminem „imprezy zamknięte”, w rozumieniu nowej ustawy,  określamy  imprezy, na który wstęp mają jedynie pracownicy.  Według  przepisów prawa budowlanego nie istnieje obowiązek organizowania ich na terenie zamkniętym, czyli w budynku. Imprezą masową artystyczno-rozrywkową określa się zatem imprezę o charakterze artystycznym lub rozrywkowym, która ma się odbyć na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej. Przy czym minimalna liczba miejsc imprezy masowej, o charakterze artystyczno-rozrywkowym, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowymi wynosić ma nie mniej niż tysiąc, a w hali sportowej lub innym budynku przynajmniej pięćset.


Organizator imprezy masowej musi zapewnić: bezpieczeństwo techniczne obiektów i  urządzeń, obsługę medyczną,  zaplecze sanitarno-higieniczne, służby informacyjne, kierownika do spraw bezpieczeństwa. Poza tym organizator zobowiązany jest do wyznaczenia dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd służbom ratowniczym i policji. Do obowiązków organizatora należy również zapewnienie sprzętu ratowniczego i gaśniczego, oraz zabezpieczenie imprezy w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych.


Wg nowej ustawy, organizator odpłatnej imprezy masowej odpowiada za szkody, obejmujące równowartość uszkodzonego mienia, które poniosły służby publiczne w związku z ich działalnością w trakcie i miejscu imprezy. Poprzednia ustawa nakładała na organizatora obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone jej uczestnikom. Obecna ustawa rozszerza ten obowiązek organizatora i dotyczy również osób pracujących przy obsłudze imprezy.


Jeśli chodzi o liczbę członków służb porządkowych, obecnie wymagane będzie co najmniej 10 członków służby porządkowej lub informacyjnej, na 300 osób obecnych na imprezie masowej, co najmniej 1 członek służby porządkowej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż  20 proc. muszą stanowić członkowie służb porządkowych.


Zgodnie z nową ustawą, organizator musi zwrócić się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na imprezę masową do stosownych władz, co najmniej 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. W poprzedniej ustawie  było to 14 dni. Nowa ustawa  ogranicza  formalności związane z organizacją imprezy masowej. Część dokumentów składanych obecnie obligatoryjnie, będzie przekazywana  wyłącznie na żądanie organu.
Na 30 dni przed imprezą masową organizator powinien się zgłosić do miejscowego komendanta Policji, kierownika pogotowia ratunkowego i państwowego inspektora sanitarnego  z wnioskiem o wydanie opinii, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników. (as)

30 lis 2009
 
średnia ocen:
0.0
 
oceń
 
 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.