Zakładki jasne 2
Zakładki jasne 3a

Najnowsze usługi

Przewodnik Tatrzański - Szymon...

Kraków (małopolskie)

SOFTBOX GROUP

ŁÓDŹ (łódzkie)

WygodaMICE

Kraków (małopolskie)

Fotografia eventowa -...

Warszawa (mazowieckie)

Najnowsze obiekty

Muzeum Uzdrowiska Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Cafe Helenka - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Willa Marta - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Modrzewie Park Hotel ***** - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Atlas Arena Łódź

Łódź (łódzkie)
A A
Prawo

Nowe przepisy na stoku

Przy okazji wyjazdu na narty lub snowboard warto zapoznać się ze zmianami w przepisach, które od tego roku obowiązują osoby przebywające na stokach narciarskich. Dotyczą one aż 15% Polaków w wieku powyżej 15 roku życia. Tyle osób uprawia w Polsce narciarstwo.

 

Celem zmiany przepisów jest zwiększenie bezpieczeństwa. Warto przy tej okazji przypomnieć, jakie konsekwencje prawne może mieć nieprzestrzeganie nowych przepisów, a także jak spożywanie alkoholu wpływa w razie wypadku na wypłatę odszkodowania.

 

Zgodnie z nowymi zapisami zabronione jest uprawianie narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Zarządzający terenem narciarskim może odmówić wstępu lub nakazać opuszczenie stoku osobie nietrzeźwej. Ponadto za jazdę w takim stanie grozi kara grzywny nawet do 5 tysięcy złotych. Wg badań zrealizowanych przez towarzystwo ubezpieczeń Link4 do spożywania alkoholu na stoku przyznało się blisko 20% narciarzy (badanie Barometr Link4 zrealizowano w połowie stycznia 2012 r.).

 

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz przepisów prawa jest bardzo istotne dla firmy ubezpieczeniowej, która z zasady promuje wszelkie działania prewencyjne w interesie wszystkich ubezpieczonych - mówi Bartosz Kwieciński - ekspert ds. ubezpieczeń Link4.

 

W ogólnych warunkach polis turystycznych oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe w Polsce znajdziemy standardowe zapisy mówiące o tym, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków za szkody powstałe pod wpływem alkoholu, zażycia narkotyków albo innych środków odurzających.

 

W takich przypadkach nie możemy także liczyć, że firma ubezpieczeniowa pokryje koszty organizacji pomocy oraz koszty świadczeń medycznych. Podobne wyłączenia dotyczą także ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, czy ochrony prawnej, które bardzo często stanowią integralną część polisy turystycznej.

 

Stosunkowo niedrogie ubezpieczenia turystyczne są niezbędne podczas wyjazdu, ponieważ chronią nas w razie nieprzewidzianych zdarzeń, tak w Polsce jak i za granicą, tyle tylko, że nie działają, jeśli wypadkowi ulegniemy pod wpływem alkoholu.

 

Warto także zwrócić uwagę, że zgodnie z nowymi przepisami, osoba uprawiająca narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim, do ukończenia 16 roku życia, musi używać kasku ochronnego. Nieprzestrzeganie tego przepisu przez osoby sprawujące opiekę lub nadzór nad małoletnimi na stoku również zagrożone jest karą grzywny.

 

źródło: Link4

01 lut 2012
 
średnia ocen:
0.0
 
oceń
 
 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.