Zakładki jasne 2
Zakładki jasne 3a

Najnowsze usługi

Przewodnik Tatrzański - Szymon...

Kraków (małopolskie)

SOFTBOX GROUP

ŁÓDŹ (łódzkie)

WygodaMICE

Kraków (małopolskie)

Fotografia eventowa -...

Warszawa (mazowieckie)

Najnowsze obiekty

Muzeum Uzdrowiska Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Cafe Helenka - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Willa Marta - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Modrzewie Park Hotel ***** - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Atlas Arena Łódź

Łódź (łódzkie)
A A
Prawo

PRAWO W EVENTACH: Ustawa o imprezach masowych

Marcin Pałucki, wspólnik zarządzający i radca...
Marcin Gabryszak, prawnik kancelarii Pałucki...

Organizacja każdej imprezy, w tym zawodów sportowych, festiwali i innych eventów w obiektach otwartych ale także w pomieszczeniach zamkniętych, wymaga od organizatora przeanalizowania, czy aby przypadkiem nie ma do czynienia z „imprezą masową”. Kiedy event podlega pod ustawę o imprezach masowych, a kiedy nie i jakie wiążą się z tym formalności?

Wydawać by się mogło, że przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych są nieskomplikowane i co do zasady wszystkim z branży znane. Jednakże praktyka pokazuje, że wciąż budzą szereg kontrowersji i wątpliwości. Warto zatem przypomnieć podstawowe zasady i reguły dotyczące organizacji imprez masowych.

Czym jest impreza masowa?
Obecnie ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych nie zawiera jednolitej definicji „imprezy masowej”, poza stwierdzeniem, iż imprezą masową będzie impreza artystyczno-rozrywkowa, albo impreza sportowa w tym mecz piłki nożnej.
Tak skromna definicja imprezy masowej opatrzona została szeregiem ustawowych wyłączeń. Ze względu na kryterium miejsca, imprezą masową nie będzie: impreza organizowana w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub innych podobnych obiektach, a także w szkołach i placówkach oświatowych, gdzie organizatorami są zarządzający tymi szkołami i placówkami.
Jednocześnie ze względu na charakter i rodzaj, przymiotu „imprezy masowej” nie będzie posiadać impreza organizowana: w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, dla sportowców niepełnosprawnych, dla sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym – organizowana na terenie otwartym, a także imprezy zamknięte organizowane przez pracodawców dla ich pracowników.
Wspólnym mianownikiem dla powyższych wyłączeń jest wymóg, by dana impreza odpowiadała przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się odbyć.
 

Pamiętajmy jednak, że wyłączeń jest więcej. Dla przykładu, gdy podejmiemy się organizacji  zawodów sportowych, rajdów, wyścigów i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, musimy spełnić wymogi przewidziane w ustawie prawo o ruchu drogowym, w szczególności w zakresie organizacji oraz uprawnień służb porządkowych. Właśnie z tej przyczyny np. maraton „Biegnij Warszawo”, nie musiał spełniać wymogów nałożonych ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych.
Przeanalizujmy natomiast szczegółowo, czym jest masowa impreza artystyczno-rozrywkowa oraz sportowa impreza masowa, w tym mecz piłki nożnej. Już na wstępie łatwo zauważyć, iż nie będą to imprezy mieszczące się w kategoriach „towarzyskie” czy też „rodzinne”, „społeczne” lub „religijne”.

Impreza artystyczno-rozrywkowa

Impreza artystyczno-rozrywkowa jest to rodzaj imprezy o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publicznie oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m, która ma się odbyć:

  • na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,
  • w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500.


Sportowa impreza masowa, w tym mecz piłki nożnej
Sportowa impreza masowa to impreza  mająca na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowana:

  • na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba     udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa     budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej nie mniej niż 300,
  • terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000.


Definicja ta doznaje pewnej modyfikacji, gdy mówimy o meczu piłki nożnej, bowiem jest to rodzaj imprezy sportowej, która ma na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowanej na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na której liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000.

Podsumowanie
Podsumowując powyższe, należy wskazać, że jeżeli planowana przez nas impreza ma charakter imprezy masowej, powinniśmy wystąpić o udzielenie stosownego zezwolenia, wydawanego w formie decyzji administracyjnej, przez właściwy organ, którym będzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
Pozytywne rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej wymaga skierowania zapytań do szeregu podmiotów, celem wydania opinii, chociażby o wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, czy też stanu technicznego obiektu, w którym impreza ma być organizowana.
Pamiętajmy jednak, iż w tym przypadku wysiłek, jaki włożyliśmy w spełnienie, formalności jest konieczny, natomiast przestrzeganie prawa ma znaczenie fundamentalne, chociażby z perspektywy odpowiedzialności cywilnej, w tym odszkodowawczej, organizatora w przypadku, gdy podczas imprezy zdarzy się coś nieprzewidzianego.
Organizowanie imprezy masowej bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu lub wbrew wydanemu zakazowi jest również przestępstwem sankcjonowanym karą grzywny nie mniejszą niż 240 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności a nawet pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat ośmiu.

Autorzy:
Marcin Pałucki, wspólnik zarządzający i radca prawny w Kancelarii Pałucki Trusiński. Posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie w zakresie doradztwa przy projektach związanych z biznesem sportowym i reklamowym. Specjalizuje się m.in. w negocjowaniu umów i ugód, których przedmiotem są kwestie prawnoautorskie i wizerunkowe. Z sukcesem reprezentuje klientów w procesach sądowych związanych m.in. z naruszeniem praw autorskich.
Marcin Gabryszak, prawnik kancelarii Pałucki Trusiński. Posiada praktyczne doświadczenie związane z organizacją eventów. W obszarze jego zainteresowań znajdują się również prawne aspekty wykorzystania nowych technologii w biznesie.
Kancelaria: Pałucki Trusiński Prawo i Podatki, www.ptlegal.pl
 

12 gru 2013
 
średnia ocen:
4.4
 
oceń
 
 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.