Zakładki jasne 2
Zakładki jasne 3a

Najnowsze usługi

Przewodnik Tatrzański - Szymon...

Kraków (małopolskie)

SOFTBOX GROUP

ŁÓDŹ (łódzkie)

WygodaMICE

Kraków (małopolskie)

Fotografia eventowa -...

Warszawa (mazowieckie)

Najnowsze obiekty

Muzeum Uzdrowiska Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Cafe Helenka - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Willa Marta - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Modrzewie Park Hotel ***** - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Atlas Arena Łódź

Łódź (łódzkie)
A A
Prawo

Posługiwanie się nazwami obiektów hotelarskich pod ochroną

Nazwy rodzajów obiektów hotelarskich i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich podlegają ochronie prawnej. Usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich – spełniających wymagania ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz innych obiektach spełniających minimalne wymagania co do wyposażenia i zabezpieczeń obiektu.

Według art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, nazwy rodzajów obiektów hotelarskich tj.: hotel, motel, pensjonat, schronisko, schronisko młodzieżowe, dom wycieczkowy, kemping, pole biwakowe) i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich (art. 37 ww. ustawy), podlegają ochronie prawnej.


Ustawa nakłada na przedsiębiorcę świadczącego usługi hotelarskie, w obiekcie hotelarskim obowiązek uzyskania zaszeregowania tego obiektu do określonego rodzaju i nadania mu odpowiedniej kategorii przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich. W przypadku rozpoczęcia świadczenia usług w obiekcie hotelarskim, który posiada zaszeregowanie, przedsiębiorca ma obowiązek wystąpić do marszałka województwa o potwierdzenie lub zmianę dotychczasowego zaszeregowania.

Zaszeregowania do poszczególnych rodzajów (z wyłączeniem pól biwakowych) i kategorii dokonuje marszałek województwa właściwy dla miejsca położenia obiektu - na wniosek przedsiębiorcy. Inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz pola biwakowe podlegają wpisowi do ewidencji - również przed rozpoczęciem świadczenia usług - w urzędzie gminy, właściwym ze względu na położenie obiektu.

Świadczenie usług hotelarskich z zastosowaniem zastrzeżonych nazw rodzajowych bez prawa do nich, podlega sankcjom.

źródło: wzp.pl
 

14 lip 2009
 
średnia ocen:
0.0
 
oceń
 
 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.