Zakładki jasne 2
Zakładki jasne 3a

Najnowsze usługi

Przewodnik Tatrzański - Szymon...

Kraków (małopolskie)

WygodaMICE

Kraków (małopolskie)

Fotografia eventowa -...

Warszawa (mazowieckie)

3 DOT Vision

Gdańsk (pomorskie)

Najnowsze obiekty

Atlas Arena Łódź

Łódź (łódzkie)

Nosalowy Park Hotel & Spa

Zakopane (małopolskie)

Arche Hotel Krakowska

Warszawa (mazowieckie)

Koszary Arche Hotel

Góra Kalwaria (mazowieckie)

Centrum Kongresowe Szczawnica - Dworek...

Szczawnica (małopolskie)
A A
Prawo

Kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych

NIK wydała pozytywną ocenę marszałkom województw, przygotowujących się do organizacji EURO 2012. Dotyczyła ona realizacji zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych. W ramach ustawy, m.in. nadawano uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek, zaszeregowywano do poszczególnych kategorii hotele (m.in. przyznanie gwiazdek), motele, pensjonaty, campingi, domy wycieczkowe, schroniska, prowadzono rejestry pośredników turystycznych i organizatorów turystyki.

Kontrola jednak ujawniła pewnie nieprawidłowości. Prowadzone rejestry nie były kompletne. W niektórych przypadkach egzaminy na przewodnika i pilota przeprowadzała komisja, w której składzie brakowało przewidzianej w ustawie osoby, np. konserwatora zabytków. Zdarzało się, że w komisjach egzaminacyjnych zasiadali wykładowcy, którzy przygotowywali egzaminowanych kandydatów na przewodników i pilotów. W wielu wypadkach nieprawidłowa była kontrola przewodników i pilotów. Kategoryzacja obiektów hotelarskich, w tym m.in. przyznawanie gwiazdek hotelom, częściowo odbyła się z opóźnieniem lub w oparciu o niekompletne wnioski.

Wśród postulatów zgłoszonych przez NIK do Ministra Turystki i Sportu znalazła się prośba o rozważenie utworzenia ogólnodostępnej centralnej bazy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. (as)

źródło, fot.: NIK

24 lut 2010
 
średnia ocen:
0.0
 
oceń
 
 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.