Krzysztof Celuch zbadał znaczenie relacji interpersonalnych w convention bureaux

Nowa książka Krzysztofa Celucha: „Let Convention Bureaus Flourish. Ensure Positive Interpersonal Relations”
Na zdjęciu: Nowa książka Krzysztofa Celucha: „Let Convention Bureaus Flourish. Ensure Positive Interpersonal Relations”

Ukazała się książka „Let Convention Bureaus Flourish. Ensure Positive Interpersonal Relations” autorstwa Krzysztofa Celucha. Opracowanie przedstawia wyniki dwuletnich badań dotyczących budowania relacji interpersonalnych w przemyśle spotkań na przykładzie organizacji convention bureaux. Premiera publikacji odbyła się podczas inauguracji roku akademickiego w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula.

Autor w ramach sześciu rozdziałów przedstawia analizę nauk o zarządzaniu w kontekście relacji interpersonalnych oraz rolę konkurencyjności organizacji w XXI wieku, definiuje branżę spotkań, prezentuje convention bureaus jako przykład efektywnie działających organizacji, dzięki długotrwałym, wewnętrznym relacjom interpersonalnym. Prezentuje wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na całym świecie, zarówno w kontekście jednego respondenta, jak i całej organizacji. Autor pokazuje, że w takich organizacjach jak convention bureaux, osoby zarządzające nimi muszą skupiać się na zrządzaniu relacjami, bo to od nich zależy biznesowy sukces.
 
W środowisku biznesowym, zdaniem autora, poprzez pozytywne relacje tworzy się, oprócz satysfakcji z obcowania ze sobą i dobrego nastawienia, konkretne rozwiązania służące osiągnięciu wyznaczonych wcześniej celów strategicznych i w efekcie prowadzące do wzrostu konkurencyjności danej organizacji. Przekonanie to stało się podstawą zdefiniowania głównego celu analizy, który stanowi określenie roli pozytywnych relacji interpersonalnych wśród pracowników w budowaniu konkurencyjności organizacji, określenie wpływu tych relacji na jej funkcjonowanie.

„Wszak to właśnie spotkania, relacje i czasami krótka rozmowa sprawiają, że konkurencyjność nasza i naszej organizacji wzrasta. Wtedy właśnie mamy do czynienia z wpływem, który jest podstawą wszelkich zmian i osiągnięć” – zaznacza Krzysztof Celuch. Poprzez wskazanie tego wpływu, autor opracowania pragnie wnieść wkład w rozwój nauk o zarządzaniu.

Fakt, iż relacje interpersonalne potrafią odegrać tak kluczową rolę w budowaniu konkurencyjności organizacji został zauważony przez autora „Let Convention Bureaus Flourish. Ensure Positive Interpersonal Relations” w trakcie realizacji projektu, który skierowany był do organizatorów spotkań na całym świecie i służył budowaniu konkurencyjności Polski jako potencjalnego miejsca goszczenia gości biznesowych z całego świata. To właśnie wytworzenie pozytywnej kultury organizacyjnej, m.in. poprzez projekty związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, pozwoli odkryć potencjał relacji interpersonalnych.

Informacje o książce
Let Convention Bureaus Flourish. Ensure Positive Interpersonal Relations została wydana przez Szkołę Główną Turystyki i Hotelarstwa Vistula oraz Akademię Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Recenzentami pracy są: prof. dr Barbara Neuhofer (Salzburg FH), Carl Winston (San Diego State University, dr hab Elżbieta Jędrych, prof. AFiB Vistula).
Cena książki to 52 zł, można ją kupić tutaj: www.i.vistula.edu.pl/pubs/content/ksiki-books/75

Zaloguj się
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Obiekty
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt
O MeetingPlanner.pl