Masters of Travel: mniej delegacji, więcej zrównoważonego rozwoju

Wyjazdy biznesowe dzisiaj muszą mieć istotne uzasadnienie w kontekście wpływu na środowisko naturalne, z tego względu ich liczba może ograniczyć się do wyłącznie kluczowych delegacji – taki jest wniosek z debaty rady „Masters of Travel” powołanej przez grupę hotelową Accor.

Ideą corocznej rady „Masters of Travel” organizowanej przez Accor jest współpraca z liderami branży na temat sektora w nowej rzeczywistości. W tym roku przedstawiciele 10 europejskich gospodarek debatowali nad wagą zrównoważonego rozwoju i wellbeing w kontekście podróży służbowych.

Mniej wyjazdów biznesowych, choć są one skuteczne
Jak przewiduje Sophie Hulgard, senior vice president sales Northern Europe w Accor, w 2022 roku odbędzie o 20 proc. mniej wyjazdów biznesowych niż w 2019. Choć niektórzy uczestnicy „Masters of Travel” sądzą, że ten wskaźnik sięgnie 50 proc. Eksperci podkreślają, że za taką redukcję odpowiada szeroka digitalizacja, która zastępuje potrzebę delegacji i organizowania bezpośrednich spotkań biznesowych.

Jednak badania zlecone przez Accor wykazały, że przedsiębiorcy wciąż widzą duże znaczenie spotkań twarzą w twarz, które w ich przekonaniu przekładają się na o 25 proc. większe przychody w porównaniu do rozmów online. Ponadto wśród korzyści bezpośrednich spotkań ankietowani wymieniają także pozytywny wpływ na samopoczucie i interakcje z partnerami, współpracownikami czy kontrahentami.

Członkowie „Masters of Travel” podkreślają, że największym priorytetem dla firm jest dzisiaj zachęcanie pracowników do bezpośrednich spotkań, w przekonaniu, że przynoszą one większą produktywność i wzrost efektów biznesowych. Wspomniane wyżej badania potwierdzają, że specjaliści przewidują zawarcie średnio o 23 proc. więcej transakcji w ciągu roku, przy spotkaniach twarzą w twarz. Jednak eksperci zauważają, że priorytety biznesowych podróży w nowej rzeczywistości znacznie się zmieniły.

Podróże służbowe z sensem
W post-pandemicznej rzeczywistości, gdzie troska o środowisko naturalne staje się wiodącym trendem, koszt węglowy każdego wyjazdu służbowego musi mieć swoje uzasadnienie. Jak podkreślają eksperci: kompensacja emisji gazów cieplarnianych już nie wystarcza, dlatego partnerzy muszą udowodnić, że aktywnie zmniejszają swój ślad węglowy. Dlatego wirtualne spotkania stanowią dziś dużą wartość dla biznesu, a delegacje czy bezpośrednie rozmowy muszą znajdować uzasadnienie względem rzeczywistego wpływu na środowisko naturalne. Wobec tego można spodziewać się, że w 2023 roku zamiast budżetu finansowego biznes częściej będzie skupiał się na budżecie węglowym.  

– W związku z pojawieniem się wirtualnych narzędzi, liczba spotkań biznesowych może zmaleć nawet o 20 proc. Wiele firm przekonało się, że część z tych spotkań nie jest konieczna. W efekcie obserwujemy wzrost świadomości w zakresie wyjazdów, a przedsiębiorcy skupiają się na tylko kluczowych delegacjach biznesowych – podsumowuje Sophie Hulgard, senior vice president sales Northern Europe w Accor. – Wyjazdy służbowe dają możliwość nawiązywania prawdziwych kontaktów, a wraz z nimi niosą niezwykłą siłę i wartość – nie tylko dla biznesu, ale poprawy satysfakcji i samopoczucia pracowników, co przekłada się na ich lojalność wobec pracodawców. Dzisiaj przed biznesem stoi kluczowe wyzwanie planowania delegacji w sposób zrównoważony z myślą o pracownikach, ale i środowisku.

Jak planować wyjazdy odpowiedzialnie
Jednym z pozytywnych skutków pandemii jest powstanie trendu świadomego podróżowania („mindful travel”), zgodnie z którym priorytetem staje się cel zawodowy, ekonomiczny, środowiskowy i osobisty wyjazdu. Wśród sposobów, w jakie pracodawcy nadają znaczenie podróżom służbowym, można znaleźć:

  • Porównywanie ofert hotelowych i transportowych przy użyciu kalkulatorów emisji dwutlenku węgla, dzięki czemu rośnie świadomość kosztów środowiskowych związanych z podróżami. Narzędzia takie jak kalkulator udostępniany przez Accor pokazują wpływ różnych czynników na proces planowania wyjazdu.
  • Promowanie dłuższych pobytów w hotelach, nawet jeśli oznacza to „bleisure”, czyli łączenie pracy z wypoczynkiem. Według jednego z uczestników debaty zorganizowanej przez Accor spotkanie z czterema lub pięcioma klientami zamiast z jednym lub dwoma oznacza mniej podróży, a za razem obniżenie emisji dwutlenku węgla. Co dziesiąta osoba planuje przedłużyć swój wyjazd dzięki możliwości pracy zdalnej zagranicą, a połowa respondentów z badania Accor docenia elastyczność, jaką niesie praca z dowolnego miejsca, co wpływa na poprawę wizerunku pracodawcy.
  • Oczekiwanie przestrzegania najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju i brak akceptacji dla „green washingu”. Uczestnicy debaty podkreślali, że dziś biznes zwraca szczególną uwagę na konkretny program ekologiczny i plany oparte na zrównoważonym rozwoju.
  • Zachęcanie branży hotelarskiej do promowania świadomych podróży oraz wspierania biznesu w bardziej zrównoważonych wyborach dzięki wyraźnej informacji o rzeczywistym wpływie podróży i pobytu na środowisko w postaci np. prezentowania śladu węglowego.
  • Prezentowanie referencji partnerów nie tylko z zakresu zrównoważonego rozwoju, ale także etyki biznesu, odpowiedzialnej turystyki, zaangażowania społecznego, różnorodności i inkluzywności.
  • Zwracanie uwagi na wpływ podróży na samopoczucie, zdrowie psychiczne i satysfakcję pracowników – badania Accor wykazały, że 47 proc. osób tęskni za interakcją ze współpracownikami.

Ważne doświadczenia
Podczas „Masters of Travel” eksperci podkreślili zmianę pokoleniową w zakresie delegacji, której przejawem jest przykładanie mniejszej wagi do wyższego standardu obiektu. Na znaczeniu zyskują programy lojalnościowe (takie jak ALL – Accor Live Limitless), które gwarantują nie tylko sam pobyt, ale i doświadczenia wykraczające poza hotel, dostarczające dodatkowe przeżycia.

Accor zaangażowany w ochronę klimatu
Accor zobowiązał się do popularyzowania postawy niskoemisyjnej w całej grupie oraz wśród partnerów, opracowując i wdrażając odpowiednie rozwiązania m.in. w obszarze emisji gazów cieplarnianych i ograniczania odpadów żywnościowych.
W marcu 2021 roku Accor stał się pierwszą dużą międzynarodową grupą hotelarską, która wyznaczyła długoterminowe, oparte na badaniach naukowych cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla zgodnie z wytycznymi Porozumienia Paryskiego. W listopadzie 2021 roku, podczas szczytu klimatycznego COP26, grupa zobowiązała się ponadto do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku jako pierwsza międzynarodowa sieć hotelowa. 4 listopada 2021 roku Accor podpisał Deklarację z Glasgow w kwestii działań na rzecz ochrony klimatu w turystyce, zainicjowaną przez Światową Organizację Turystyki ONZ (UNTWO). Zobowiązania te opierają się na dziesięcioletniej pracy u podstaw w obszarze zrównoważonego rozwoju w ramach pionierskiej inicjatywy Planet 21, którą Accor zapoczątkował w 2011 roku.

Pełny raport „Business of Travel” przygotowany przez Accor dostępny jest tutaj >>>

Zaloguj się
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Inwestycje
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt
O MeetingPlanner.pl