Czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju i Agenda 2030?

Klementyna Sęga, TerGo, w cyklu: Zielona fala czyli praktyczne wskazówki dla branży eventowej i informacje, jak odpowiedzieć na zmieniające się wymagania prawne oraz oczekiwania świadomych ekologicznie klientów
Na zdjęciu: Klementyna Sęga, TerGo, w cyklu: Zielona fala czyli praktyczne wskazówki dla branży eventowej i informacje, jak odpowiedzieć na zmieniające się wymagania prawne oraz oczekiwania świadomych ekologicznie klientów

Zrównoważony rozwój to termin, który na dobre zagościł w słowniku branży eventowej. Z każdym kolejnym rokiem na wydarzeniach branżowych rośnie liczba paneli, wykładów i dyskusji poświęconych temu, co możemy robić lepiej, z większym zaangażowaniem, a także korzyścią dla środowiska i społeczeństwa wokół nas.
 
Czym jest Agenda 2030 i dlaczego to temat dla każdego?
 
Postęp technologiczny, eksplozja demograficzna oraz kumulacja zanieczyszczeń (wynikająca z naszego nieograniczonego dostępu do zasobów środowiska, z których korzystaliśmy przez całe stulecia) stały się źródłem poważnych problemów ekologicznych na naszej Planecie.
 
Koncepcja „zrównoważonego rozwoju” narodziła się już w latach 70. XX wieku. Powstała ona w wyniku potrzeby przeciwdziałania ryzyku wynikającemu z kryzysu ekologicznego jako nowy scenariusz poprawienia trzech obszarów naszego życia: społecznego, ekonomicznego i środowiskowego.
 
Globalny wymiar tych zagrożeń zaczęto uświadamiać sobie w II połowie XX wieku i wtedy też stały się one przedmiotem pierwszych publicznych dyskusji. W 1972 roku idea zrównoważonego rozwoju pojawiła się po raz pierwszy na konferencji ONZ w Sztokholmie, ale kompleksowo została zaprezentowana dopiero w 1992, również na konferencji ONZ – tym razem w Rio de Janeiro.
 
Definicja, którą najczęściej posługujemy się także dziś, mówi, że zrównoważony rozwój to „rozwój, który zaspokaja potrzeby obecne, nie pozbawiając przyszłych pokoleń możliwości zaspokojenia ich potrzeb”. Szybko jednak uświadomiono sobie, że chociaż problemom środowiskowym trzeba przeciwdziałać w trybie wysoce pilnym, to nie da się realizować koncepcji zrównoważonego rozwoju w oderwaniu od kontekstu społeczno-gospodarczego.
 
Wyrazem bardziej kompleksowego myślenia o zrównoważonym rozwoju, a przede wszystkim pierwszą próbą podjęcia wspólnych działań, stała się Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych, przyjęta na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w 2000 roku. Deklaracja zobowiązała kraje członkowskie ONZ do zajęcia się problemami najpilniejszymi z punktu widzenia globalnego południa oraz jasno określiła horyzont czasowy – do 2015 roku.
 
W 2015 roku Cele Milenijne zastąpiła Agenda 2030 zawierająca 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju1 przyjęta Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku przez 193 państwa członkowskie ONZ.

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju – #ToDoList dla świata
Jakie Cele zawiera nasza globalna lista zadań?
Cel 1. Koniec z ubóstwem
Cel 2. Zero głodu
Cel 3. Dobre zdrowie i jakość życia
Cel 4. Dobra jakość edukacji
Cel 5. Równość płci
Cel 6. Czysta woda i warunki sanitarne
Cel 7. Czysta i dostępna energia
Cel 8. Wzrost gospodarczy i godna praca
Cel 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
Cel 10. Mniej nierówności
Cel 11. Zrównoważone miasta i społeczności
Cel 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu
Cel 14. Życie pod wodą
Cel 15. Życie na lądzie
Cel 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
Cel 17. Partnerstwa na rzecz celów
Agenda 2030 jest uniwersalnym planem działania i zadań do wykonania dla całego świata. Każdy z jej 5 obszarów wpływu (5P), których nazwy pochodzą od angielskich słów: People (ludzie), Planet (planeta), Prosperity (dobrobyt), Peace (pokój), Partnership (partnerstwo) musi być realizowany zarówno na poziomie państw, społeczeństw, biznesów, organizacji i jednostek. By zrealizować Cele zawarte w Agendzie 2030, wszyscy musimy zacząć działać w swoim najbliższym otoczeniu, a potem poszerzać pole wpływu. Zgodnie z zasadą: Myśl globalnie – działaj lokalnie!
 
Jak i które cele powinna realizować branża eventowa?
Chociaż wskaźniki mierzenia stopnia realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju mogą się różnić między branżami, to same cele sformułowane zostały w uniwersalny sposób, pozwalający na ich dopasowanie do każdego sektora biznesu i rodzaju organizacji. Ważne, by pamiętać, że cele można bardzo elastycznie dopasować do różnych działań i chociaż większość z nich brzmi jak bardzo poważne deklaracje, to absolutnie są możliwe do zrealizowania w każdej skali i sektorze biznesu. Również w branży eventowej!
 
Jak to zrobić? Oto kilka przykładów:

  1. Monitoruj swój wpływ środowiskowy (Cel 13, 14, 15) – zacznij liczyć ślad węglowy, ślad wodny oraz wpływ na otoczenie. Redukuj emisje gazów cieplarnianych na każdym etapie organizacji przedsięwzięcia, a jeśli niektórych emisji nie możesz uniknąć – postaw na jakościowy offset.
  2. Ograniczaj wykorzystywanie zasobów naturalnych (Cel 12) – postaw na recykling, upcykling czy wypożyczanie zamiast kupowania nowych przedmiotów.
  3. Wspieraj różnorodność (Cel 5, 10) – nie dyskryminuj osób z grup wykluczonych i mniejszości. Różnorodność w organizacji to nie tylko zwykły szacunek do innych, ale także siła organizacji – więcej reprezentacji osób tworzących społeczeństwo, to więcej perspektyw. Szeroka perspektywa powoduje wzrost innowacyjności i kreatywności, zdolność adaptacji, a co za tym idzie, zwiększa wydajność organizacji2.
  4. Edukuj swoich partnerów i kontrahentów oraz zawieraj wartościowe partnerstwa (Cel 4, 17). Angażuj jak najwięcej osób w działania na rzecz Agendy – pamiętaj, że razem mamy ogromną moc zmieniania rzeczywistości, a suma naszych małych działań może dać świetnie efekty w skali całego świata.

Bądź liderem pozytywnej zmiany
To tylko kilka z przykładów działań, które możesz zacząć wdrażać od zaraz, w swojej organizacji.
Agenda 2030 to globalna umowa, a jej powodzenie zależy od działań nas wszystkich. Im więcej celów uda ci się wdrożyć, tym lepiej! Uzbrój się jednak w cierpliwość – czasami efekty twoich działań będą widoczne dopiero po dłuższym czasie. Pomocne jednak może być monitorowanie i raportowanie realizacji celów zrównoważonego rozwoju w twojej firmie. Przykład? Prowadząc rzetelną ewidencję emisji gazów cieplarnianych (po wdrożeniu pierwszych kroków w celu redukcji) już po zakończeniu trwającego roku zobaczysz pierwsze efekty, a jak wiadomo – liczby nie kłamią.
 
Nie bój się także komunikować swoich działań – w ten sposób dajesz przykład innym firmom z branży, które mogą się zainspirować twoimi działaniami! Nie obawiaj się konkurowania i nie rywalizuj, ale zachęcaj do współpracy i łączenia sił na rzecz zrównoważonego rozwoju. W grze o lepszą przyszłość naszej Planety wszyscy gramy do jednej bramki.


Autor: Klementyna Sęga, TerGo
Cykl: Zielona fala
Ewa Kiełsznia i Klementyna Sęga z TerGo podpowiadają, jak złapać zieloną falę i posurfować do przyszłości neutralnej węglowo. Cykl artykułów Zielona Fala dostarcza praktycznych wskazówek dla branży eventowej i informuje, jak odpowiedzieć na zmieniające się wymagania prawne oraz oczekiwania świadomych ekologicznie klientów.
Zielona fala II, Ewa Kiełsznia i Klementyna Sęga, ostatni poniedziałek każdego miesiąca

Policz ślad węglowy swojego wydarzenia - sprawdź Kalkulator eventowy >>>

[1] https://www.un.org.pl/
[2] https://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/aktualnosci-karta/roznorodnosc-organizacji-poprawia-wyniki-finansowe/

Zaloguj się
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Obiekty
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt
O MeetingPlanner.pl