Najważniejsze zielone dyrektywy w kontekście wydarzeń

Cykl Zielona fala czyli praktyczne wskazówki dla branży eventowej i informacje, jak odpowiedzieć na zmieniające się wymagania prawne oraz oczekiwania świadomych ekologicznie klientów. Ewa Kiełsznia, TerGo
Na zdjęciu: Cykl Zielona fala czyli praktyczne wskazówki dla branży eventowej i informacje, jak odpowiedzieć na zmieniające się wymagania prawne oraz oczekiwania świadomych ekologicznie klientów. Ewa Kiełsznia, TerGo

Czy dotyczy mnie raportowanie ESG? Czy moja firma musi raportować CSRD? – takie pytania prędzej czy później zadaje sobie każdy przedsiębiorca. O raportowaniu wpływu środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego słyszymy na każdym kroku, a firm informujących o swojej strategii zrównoważonego rozwoju jest coraz więcej. Dzisiaj przyjrzymy się, co zmieniło się w polskim i europejskim prawie oraz które z tych regulacji faktycznie dotyczą branży eventowej.

Zielona firma kiedyś a dziś
Wizerunek ekologii na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zmienił się nie do poznania. Do niedawna zielony biznes kojarzył nam się z oszczędną, niewielką firmą oferującą mniej wyszukane wersje produktów i usług. Dzisiaj myśląc o bardzo ekologicznej firmie, widzimy biuro mieszczące się w nowoczesnym budynku samowystarczalnym zasilanym ze źródeł odnawialnych, w którym przestrzenie są pełne roślin i zaprojektowane z myślą o dobrobycie pracowników.
Ten wizerunek zmienił się w dużej mierze dlatego, że od coraz większej liczby firm działanie w duchu zrównoważonego rozwoju jest po prostu wymagane. Dlatego nic dziwnego, że biznesy starają się również podkreślić marketingowo swoją metamorfozę.
 
Co zmieniło się przede wszystkim?
Dotychczas każda firma musiała co roku zdawać raport finansowy. Umożliwia to kontrahentom, partnerom i interesariuszom ocenić jej działania oraz zaplanować współpracę w dłuższej perspektywie. Problemem w dotychczasowym raportowaniu był fakt, że pomijano najważniejszego interesariusza z perspektywy ludzkości: planetę. Do niedawna to, jak firma eksploatowała zasoby Ziemi, pozostawało wyłącznie w jej gestii. Podobnie to, jak traktowała pracowników, społeczności związane z jej działalnością, czy jak była zarządzana. Niektóre nadużycia hamowało oczywiście prawo, natomiast wiele kwestii pozostawało do dowolnej interpretacji zarządów. Na szczęście czasy zupełnej dowolności w tych względach powoli odchodzą do historii.
 
CSRD: Nowy rozdział w raportowaniu korporacyjnym
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), czyli dyrektywa w sprawie raportowania zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa, to jeden z filarów nowej europejskiej polityki ESG. Dyrektywa CSRD zobowiązuje firmy do bardziej szczegółowego raportowania działań związanych ze zrównoważonym rozwojem, co obejmuje również aspekty środowiskowe, społeczne oraz zarządzanie. Dla branży eventowej oznacza to konieczność transparentnego przedstawiania wpływu organizowanych wydarzeń na środowisko, a także promowanie działań prospołecznych i etycznych praktyk biznesowych.
 
CSRD znacznie zwiększa liczbę przedsiębiorstw zobowiązanych do raportowania zrównoważonego rozwoju, wprowadzając bardziej szczegółowe kryteria. Twoja firma musi stosować się do wymogów CSRD, jeśli spełnia co najmniej dwa z trzech poniższych kryteriów w co najmniej jednym roku obrotowym:

  • Liczba pracowników przekracza 250.  
  • Roczny obrót przekracza 40 milionów euro.   
  • Bilans sumy aktywów przekracza 20 milionów euro.

Jeśli Twoja firma jest notowana na giełdzie, a ponadto spełnia dwa z trzech poniższych warunków, wtedy również dotyczy Cię raportowanie:

  • Suma bilansowa przekracza 350 tysięcy euro.
  • Obroty netto przekraczają 700 tysięcy euro.
  • Średnia liczba pracowników w roku obrotowym to 10 i więcej.

Co więcej, firmy działające poza UE, które są aktywne na rynku UE i spełniają określone progi przychodów generowanych w UE, również podlegają dyrektywie.
Warto podkreślić, że CSRD jest elementem szerszej strategii UE mającej na celu promowanie zrównoważonego rozwoju i przejrzystości korporacyjnej. Dzięki CSRD firmy będą musiały dostarczać szczegółowych informacji dotyczących, między innymi, swojego wpływu na środowisko, działalności społecznej i kwestii zarządzania, co pomoże w lepszej ocenie możliwości ich rozwoju w dłuższej perspektywie, w oddzieleniu od zależności od zasobów naturalnych. Dyrektywa ta ma na celu zwiększenie przejrzystości i zaufania między przedsiębiorstwami a ich interesariuszami, a także zachęcenie firm do wdrażania bardziej zrównoważonych i odpowiedzialnych praktyk biznesowych.
 
ESRS: Standardy raportowania w ramach CSRD
European Sustainability Reporting Standards (ESRS) to zestaw standardów, które wspierają realizację CSRD, dostarczając konkretnych wytycznych do raportowania. Dla organizatorów eventów ESRS może oznaczać potrzebę dostosowania się do nowych wymagań dotyczących m.in. zarządzania odpadami, zużycia energii, a także zaangażowania społecznego i dbałości o dobrostan uczestników oraz pracowników. ESRS to zestaw wytycznych do raportowania zgodny z dyrektywą CSRD.
ESRSy dzielą się na 12 standardów, w tym: 2 przekrojowe, 5 środowiskowych, 4 społeczne i 1 dotyczący ładu korporacyjnego. Przechodząc przez wszystkie ujawnienia wymagane przez ESRSy firma analizuje zarazem, w jaki sposób jej działalność wpływa na stan ekosystemów, wód, zmiany klimatu, pracowników, konsumentów, powiązane społeczności i wiele innych aspektów. Nie wszystkie wskaźniki ESRS muszą zostać ujęte w raporcie każdej firmy: obowiązuje zasada tzw. podwójnej istotności. Przed przystąpieniem do zbierania danych należy przeprowadzić analizę, która wskaże, czy firma musi raportować dane wskaźniki. Decydujące są tu istotność finansowa oraz istotność wpływu. Ten etap należy przeprowadzić z wykwalifikowanym specjalistą, ponieważ analiza podwójnej istotności zależy od bardzo czynników specyficznych dla każdej firmy.
 
Robi się gorąco: obowiązek liczenia emisji gazów cieplarnianych
Jednym z głównych przyczyn wprowadzania nowych regulacji są postępujące wykładniczo zmiany klimatu. W ramach europejskiej agendy klimatycznej szczególną rolę odgrywa obowiązek monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Przemysł eventowy, znany z intensywnego wykorzystywania zasobów i energii, stoi przed wyzwaniem zminimalizowania swojego śladu węglowego. To oznacza inwestycje w rozwiązania ekologiczne, takie jak energooszczędne oświetlenie, systemy recyklingu czy korzystanie z lokalnych dostawców, aby ograniczyć emisję CO2 związaną z transportem.
Z naszego doświadczenia to właśnie zapytania o emisje eventu od klientów najczęściej kierują firmy do ekspertów od liczenia emisji. Większość agencji eventowych nie musi jeszcze liczyć swoich emisji. Nie zmienia to faktu, że ich kontrahenci, zwłaszcza z krajów o bardziej ambitnych celach klimatycznych, są już w tym procesie. Oznacza to, że jeśli agencja znajdzie się w łańcuchu wartości większej firmy już liczącej emisje, zostanie poproszona o pewne dane, w tym np. sumę emisji organizowanego eventu.
 
Zielona wisienka na torcie: dyrektywa Green Claims
Jak Cię widzą, tak Cię piszą – każdej firmie zależy na wizerunku. Aktualnie wizerunek firmy bez aspektów ESG jest jednak niekompletny. Legislacja z roku na rok obejmuje coraz więcej firm, a ponadto sam trend ekologii rozciąga się nawet na te firmy, których raportowanie ESG jeszcze nie dotyczy. Dlatego coraz więcej widzimy zarówno realnych, pozytywnych działań, jak i pięknie skrojonych komunikatów, które jednak z działaniem mają niewiele wspólnego.
 
Unia Europejska zadbała także o ten aspekt, wprowadzając dyrektywę Green Claims. Oznacza to, że formułując nasze komunikaty o tym, jak działamy dla środowiska, powinniśmy przestrzegać kilku zasad. Najważniejsze z nich to:

  • Określenie czy treść dotyczy całego produktu czy jego części lub czy dotyczy wszystkich działań firmy czy tylko niektórych z nich. Jeśli np. tylko jeden nasz event był neutralny węglowo, zgodnie z dyrektywą nie możemy sugerować np., że cała nasza firma jest neutralna węglowo.
  • Uwzględnianie wszystkich istotnych aspektów i wpływów środowiskowych w ocenie wydajności środowiskowej. Jeśli np. w opisie naszego eventu skupimy się na tym, że jest bardzo ekologiczny, bo nie generuje śmieci, ale zupełnie pominiemy np. ogrom zużytego prądu do potężnej instalacji świetlnej, wówczas rzetelność takiego komunikatu może zostać słusznie zakwestionowana.
  • Wykazanie, że działanie nie jest równoznaczne z wymogami narzuconymi przez prawo. Najprościej ujmując, oznacza to koniec chwalenia się tym, że działamy zgodnie z prawem bez informowania konsumenta o tym, że do danego działania byliśmy po prostu zobowiązani przez legislację. Skoro nikt dzisiaj nie chwali się, że np. nie stosuje mobbingu w pracy, podobnie nie ma się co chwalić, że segregujemy śmieci.
  • Raportowanie kompensacji gazów cieplarnianych w sposób przejrzysty, czyli oddzielanie kredytów węglowych od samej emisji gazów cieplarnianych, a także określanie czy kompensacje dotyczą redukcji emisji czy ich sekwestracji. Firmy są także zobowiązane do dostarczania informacji na temat jakości zakupionych kredytów węglowych.

Nie dotyczy Cię raportowanie? Tym bardziej raportuj!
Dla branży eventowej regulacje te nie są ograniczeniami, lecz szansą na innowacje i wyróżnienie się na tle konkurencji. Organizacja zielonych wydarzeń, które są w pełni zgodne z najnowszymi standardami ESG, może przyciągnąć nowych klientów, zwłaszcza tych, dla których ekologia i odpowiedzialność społeczna są kluczowymi kryteriami wyboru partnerów biznesowych.
Zmiany legislacyjne wymagają jednak świadomego podejścia, a czasem i inwestycji, zarówno w zakresie technologii, jak i edukacji zespołów. Na obecnym etapie ESG to inwestycja w oraz szansa uzyskania przewagi konkurencyjnej. Warto skorzystać z tej możliwości, jeszcze zanim regulacje dosięgną branży eventowej!


Autor: Ewa Kiełsznia, TerGo
Cykl: Zielona fala
Ewa Kiełsznia i Klementyna Sęga z TerGo podpowiadają, jak złapać zieloną falę i posurfować do przyszłości neutralnej węglowo. Cykl artykułów Zielona Fala dostarcza praktycznych wskazówek dla branży eventowej i informuje, jak odpowiedzieć na zmieniające się wymagania prawne oraz oczekiwania świadomych ekologicznie klientów.
Zielona fala II, Ewa Kiełsznia i Klementyna Sęga, ostatni poniedziałek każdego miesiąca

Zaloguj się
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Obiekty
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt
O MeetingPlanner.pl