Partnerzy MP Power Awards: PepsiCo osiągnie neutralność klimatyczną do roku 2040

PepsiCo, wiodący producent żywności i napojów na świecie, ogłosił w tym roku plan zapewniający osiągnięcie neutralności emisyjnej do roku 2040, czyli o dekadę wcześniej, niż postulują zapisy porozumienia paryskiego. PepsiCo (marka Pepsi) jest partnerem finału MP Power Awards® 2020 – gali MP Power Night.

Dodatkowo PepsiCo zobowiązało się do przyspieszenia wysiłków zmierzających do realizacji celu redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) w całym łańcuchu wartości o ponad 40 proc. w ujęciu bezwzględnym do roku 2030. Na terenie Europie kluczowe obszary działań PepsiCo obejmować będą rozwój zrównoważonego rolnictwa, szybsze przejście na stosowanie odnawialnej energii elektrycznej i wdrożenie rozwiązań transportowych opartych na pojazdach nisko- lub bezemisyjnych, ograniczenie wykorzystania ilości surowca pierwotnego i zwiększenie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu w produkcji opakowań, a także projektowanie produktów w tylko w taki sposób, aby możliwe było zminimalizowanie ich wpływu na środowisko.

Jednym z wiodących postanowień porozumienia paryskiego jest łagodzenie zmian klimatu poprzez zmniejszanie emisji, a przyjęta rezolucja wzywa UE do ustanowienia neutralności klimatycznej do roku 2050. Firma PepsiCo ogłosiła właśnie plan zapewniający osiągnięcie neutralności emisyjnej do roku 2040, czyli o dekadę wcześniej. Jednocześnie PepsiCo zobowiązuje się do przyspieszenia wysiłków na rzecz realizacji naukowo potwierdzonego celu klimatycznego, dążąc do redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) w całym łańcuchu wartości o ponad 40 proc. w ujęciu bezwzględnym do roku 2030.

W szczególności zaś PepsiCo planuje dokonać bezwzględnej redukcji emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do działalności bezpośrednio prowadzonej przez firmę (zakres 1 i 2) o 75 proc., a w odniesieniu do pośrednich działań łańcucha dostaw (zakres 3) o 40 proc. do roku 2030 (względem poziomu z 2015 roku). Szacuje się, że działanie to przyniesie ograniczenie emisji o ponad 26 mln ton GHG, co stanowi równowartość zaprzestania użytkowania ponad pięciu milionów samochodów przez okres jednego roku.

– Poważne efekty dokonujących się zmian klimatycznych są coraz dotkliwsze, dlatego musimy przyspieszyć wdrożenie pilnych zmian systemowych niezbędnych do rozwiązania tego problemu – powiedział Ramon Laguarta, prezes i dyrektor generalny PepsiCo. – Działania na rzecz klimatu stanowią wyznacznik naszej działalności jako światowego lidera w produkcji żywności i napojów, stając się siłą napędową do realizacji naszej strategii PepsiCo Positive, której celem jest uzyskiwanie pozytywnych efektów dla planety i ludzi. Określiliśmy ambitny cel klimatyczny, który, choć trudny do realizacji, poprowadzi nas naprzód, ponieważ innej opcji nie ma. Musimy działać tu i teraz – dodał.
Wytyczony przez firmę cel dotyczący poziomu emisji jest zbieżny ze zobowiązaniem  światowej koalicji agend ONZ oraz wiodących w świecie przedsiębiorstw w zakresie utrzymania wzrostu średniej temperatury na poziomie nieprzekraczającym 1,5°C względem poziomu sprzed epoki przemysłowej i został zatwierdzony przez inicjatywę Science Based Targets jako najbardziej ambitne dążenie klimatyczne.

Proklimatyczny plan działań PepsiCo obejmuje zarówno łagodzenie wpływu prowadzonej działalności oraz redukcję emisji w celu jej dekarbonizacji, jak i zwiększanie odporności oraz zmniejszanie podatności na skutki zmian klimatycznych poprzez stałe uwzględnianie ryzyka klimatycznego w planach ciągłości działania. Dotychczasowe osiągnięcia PepsiCo na terenie Europy w tym zakresie to redukcja całkowitego poziomu emisji o 6 proc. względem stanu z roku 2015, co jest zgodne z wynikami uzyskiwanymi przez organizację globalnie. Nowy, kompleksowy plan działania koncentrować się będzie na obszarach priorytetowych dla firmy, takich jak rolnictwo, opakowania, dystrybucja i działalność operacyjna.

– W PepsiCo nieustająco angażujemy się w realizację celów, które prowadzą do zapewnienia lepszego jutra dla nas wszystkich – powiedział Michał Jaszczyk, prezes PepsiCo Polska. Już teraz w Polsce korzystamy w 100 proc. z energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych do zasilania naszych czterech zakładów oraz siedziby głównej. Dodatkowo uwzględniamy rozwiązania fotowoltaiczne już na etapie projektowym i wdrażamy nowe instalacje przy okazji kolejnych inwestycji. Panele słoneczne zainstalowane zostały w nowym magazynie w Mszczonowie, a instalacja słoneczna zasila nową linię do produkcji napojów w puszkach w zakładzie w Michrowie – dodał.

Droga do osiągnięcia redukcji emisji o 40 proc. w ujęciu bezwzględnym na terenie Europy obejmować będzie następujące obszary:

 • Rolnictwo, które odpowiada za około jedną czwartą światowej emisji gazów cieplarnianych i jedną trzecią emisji PepsiCo. PepsiCo zamierza stale powiększać zasięg rolnictwa zrównoważonego i praktyk regeneracyjnych, które przyczyniają się do redukcji emisji i sekwestracji CO2, a także do poprawy stanu gleb i bioróżnorodności, ograniczenia wylesiania oraz zwiększonej wydajności upraw rolnych. W ramach tych działań rozbudowana zostanie globalna sieć gospodarstw demonstracyjnych, dzięki czemu zwiększony zostanie dostęp do wiedzy na temat wdrażania zrównoważonych praktyk rolnych i poprawy jakości życia. Na terenie Europy PepsiCo wprowadzi ponadto technologię produkcji niskoemisyjnego nawozu, wytwarzanego z odpadów ziemniaczanych w zakładach produkcyjnych Walkers oraz Lay’s, a dodatkowo w większym stopniu wykorzysta technologię rolnictwa precyzyjnego w uprawach owsa do produktów Quaker i ziemniaków do produktów Lay’s. Firma będzie również przekonywać swoich dostawców płodów rolnych do przechodzenia na stosowanie energii odnawialnej. W Polsce wszystkie gospodarstwa rolne współpracujące z PepsiCo i dostarczające co roku ponad 230 tys. ton polskich ziemniaków do produkcji chipsów Lay’s zostały certyfikowane, potwierdzając w ten sposób, że ziemniaki nabywane od polskich dostawców są w 100% uprawiane w sposób zrównoważony. To istotny krok w kierunku zmiany sposobu myślenia rolników, aby na pierwszym miejscu stawiali oni przyszłość kolejnych pokoleń oraz świata.
   
 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez dalsze starania na rzecz ograniczenia wykorzystania surowca pierwotnego w produkcji opakowań plastikowych i zwiększenia zawartości materiałów pochodzących z recyklingu. W dziewięciu krajach europejskich, w tym w Polsce, PepsiCo ogłosiła przejście na stosowanie wyłącznie butelek w 100% wykonanych z plastiku pochodzącego z recyklingu (rPET). Już latem 2020 roku firma wprowadziła w Polsce do obiegu butelki herbaty mrożonej Lipton Ice Tea w 100% wykonane z rPET, a pod koniec minionego roku ogłosiła kolejne wielomilionowe inwestycje w przejście do końca 2021 roku na stosowanie w Polsce wszystkich butelek napojów Pepsi oraz Mirinda wykonanych w 100 proc. z rPET. W ten sposób firma dąży do realizacji wizji świata, w którym plastik nigdy nie stanie się odpadem, a dodatkowym efektem wprowadzanych zmian będzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych średnio o 40% względem butelek PET produkowanych z surowca pierwotnego.
   
 • Przyjazne dla środowiska zakłady produkcyjne, magazyny, rozwiązania transportowe i dystrybucyjne – poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych przy budowie nowych obiektów oraz w wyniku modernizacji istniejących zakładów, a także stosowanie najnowszych osiągnięć techniki w procesach logistycznych, PepsiCo dąży do zwiększania wydajności w całym łańcuchu dostaw, wdrażając jednocześnie technologie nisko- lub bezemisyjne. 12 krajów europejskich PepsiCo, w tym Polska, już teraz w 100% korzysta z odnawialnej energii elektrycznej, a w 13 zakładach w regionie zainstalowane zostały lokalne źródła energii odnawialnej, takie jak turbiny wiatrowe, panele słoneczne i fotowoltaiczne, czy generatory biomasy.
  W Polsce już od początku 2019 roku wszystkie 4 zakłady produkcyjne oraz centrala firmy PepsiCo w Warszawie zasilane są wyłącznie zieloną energią, pochodzącą w szczególności z wiatru. W konstrukcji magazynu centralnego firmy w Mszczonowie wykorzystano panele z rdzeniem PIR, które efektywniej izolują budynek od czynników zewnętrznych, a na dachu zainstalowano panele solarne do podgrzewania wody bytowej. We flocie obsługowej pracuje prawie 100 wózków widłowych zasilanych bardziej ekologicznymi bateriami litowo-jonowymi. Z kolei w zakładzie produkującym napoje w Michrowie instalowane są panele fotowoltaiczne, a wszystkie urządzenia są energooszczędne.
   
 • Innowacyjne procesy wewnętrzne, które umożliwiają ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w tym m.in. program pod nazwą „Zrównoważony od początku”, w którym podejmowanie decyzji dotyczących wpływu działań organizacji na środowisko jest kluczowym elementem projektowania produktu. Dodatkowo firma wdraża dwa wewnętrzne programy szacowania emisji dwutlenku węgla, w tym jeden mający na celu wyeliminowanie wpływu podróży służbowych zatrudnionych pracowników na emisję dwutlenku węgla, a drugi polegający na uwzględnieniu wpływu emisji dwutlenku węgla na wybór przewoźników na potrzeby logistyki towarów realizowanej przez poddostawców – oba z nich przyczyniają się do uwzględniania aspektów klimatycznych w podejmowanych decyzjach biznesowych.

W ramach ciągłego zobowiązania do wykorzystania skali i zasięgu PepsiCo jako środków wpływu na szerzej ujęty system żywnościowy, PepsiCo angażuje się w aktywność licznych koalicji, których celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, w tym m.in. takich jak inicjatywa One Trillion Trees  czy RE100.

Zaloguj się
Dodaj swój obiekt
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Inwestycje
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Wspierają nas
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt