Mikołaj Makowski: Pozytywne wnioski z audytu MP Power Venue

Mikołaj Makowski, szef zespołu audytorów Z—Factor
Na zdjęciu: Mikołaj Makowski, szef zespołu audytorów Z—Factor

Z—Factor, specjalizujący się dostarczaniu narzędzi do analizy rynku konferencyjnego przeprowadził audyt 18 obiektów nominowanych w konkursie MP Power Awards® (MP Power Venue) i walczących o tytuł obiektu roku w swoich kategoriach.

Podczas dziesiątej, jubileuszowej edycji konkursu nie mogło zabraknąć badania Test Call, które przeprowadzono w jak dotychczas rekordowej liczbie obiektów. Zespół audytorów ocenił dostępność informacji niezbędnych organizatorom spotkań na stronach internetowych nominowanych, jak również przygotowanie zespołów sprzedażowych do przyjęcia rezerwacji przestrzeni eventowych.

Wyniki badania komentuje Mikołaj Makowski, szef zespołu audytorów Z—Factor.

Tegoroczne badania przeprowadziliśmy drogą telefoniczną. Postanowiliśmy sprawdzić, jak działy sprzedaży reagują na telefoniczną prośbę o przesłanie oferty na niewielkie spotkanie, które ma się odbyć w okresie kilku dni od telefonu audytora.

Poza indywidualnymi ocenami nominalnych, badania pozwalają dostrzec również pewne trendy w obsłudze wydarzeń. Otrzymane wyniki porównaliśmy z wynikami audytów przeprowadzonych w ubiegłym roku, podczas gdy branża została doświadczona kolejną falą pandemii.

Analizując proces sprzedaży telefonicznej, można wyciągnąć pozytywne wnioski dotyczące obsługi sprzedażowej w obiektach na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Podsumowując wyniki wszystkich zrealizowanych badań (18 nominowanych obiektów):

  • Działy sprzedaży powróciły do pracy stacjonarnej. Klient dzwoniący do obiektu w prosty sposób może połączyć się z pracownikiem odpowiedzialnym za sprzedaż, który gotowy jest udzielić niezbędnej pomocy. Jest to wyraźna zmiana w porównaniu z ubiegłym rokiem, gdy większość pracowników pracowała zdalnie i komunikowała się głównie droga mailową.
  • Jakość obsługi klienta polepszyła się – średni wyników badanych obiektów wzrósł o 5 proc. w stosunku do poprzedniego roku
  • Zwiększyła się elastyczność działów sprzedaży – zdecydowanie chętniej, niż w poprzednich latach odpowiadają one pozytywnie na prośbę klienta o przesłanie oferty na podstawie zapytania telefonicznego.
  • Wyniki badanych obiektów są zdecydowanie bardziej wyrównane niż przed rokiem. Jednocześnie znacznie zmalała liczba obiektów, które osiągały niskie wyniki w audycie.
  • W poprzednich latach obiekty hotelowe zawsze osiągały wyraźnie wyższe wyniki niż obiekty niehotelowe. W tym roku nominowane obiekty bez bazy noclegowej stanęły na wysokości zadania i wykazały się zbliżonym poziomem profesjonalizmu sprzedażowego.

Badania Test Call, pozwalają sprawdzić, w jaki sposób obiekty zabiegają o pozyskanie nowego biznesu. Podczas audytu, oprócz pozyskania przez pracowników wiedzy na temat technicznych szczegółów wydarzenia, kładziemy szczególny nacisk na ocenę umiejętności nawiązania relacji biznesowej z klientem. Audytorzy sprawdzają zaangażowanie pracowników w zdobywanie nowego biznesu. Tegoroczna edycja pokazała, że chęć pozyskania nowych klientów jest większa niż w poprzednich latach, co przełożyło się na dużą liczbę wysokich wyników.

Z—Factor jest partnerem MP Power Awards®. Laureatów konkursu można zobaczyć tutaj >>>

Zaloguj się
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Obiekty
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt
O MeetingPlanner.pl