Nowy rok, nowe przepisy podatkowe

Wraz z rozpoczęciem nowego roku, w życie weszły nowe przepisy podatkowe. Dotyczą one także podmiotów funkcjonujących w branży spotkań. O zmianach pisze Maciej Dudziński prawnik Kancelarii Pałucki Trusiński.

Jeszcze we wrześniu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Od 1 stycznia obowiązuje również tzw. „duża” nowelizacja ustawy o VAT, która ma na celu przede wszystkim ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru podatku od towarów i usług. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany z punktu widzenia przedsiębiorców.
 

1) Wprowadzenie stawki 15% CIT.

Obniżona stawka podatku dochodowego od osób prawnych przewidziana jest dla tzw. małych podatników – czyli podmiotów, u których wartość przechodu ze sprzedaży razem z kwotą należnego podatku VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Drugą grupą podmiotów mogących skorzystać z 15% stawki podatku, są przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, iż preferencyjną stawką opodatkowania nie zostały objęte podatkowe grupy kapitałowe.

 

2) Obniżony limit płatności gotówkowych

Limit został obniżony do kwoty 15 000 zł. Oznacza to, iż wszelkie firmowe płatności powyżej tej kwoty, powinny być realizowane poprzez rachunek bankowy danego przedsiębiorcy. Zarówno podatnicy CIT, jak i PIT nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków, w części w jakiej płatność przekraczająca kwotę 15 000 zł została zrealizowana w inny sposób niż za pomocą rachunku bankowego.
 

3) Nowe zasady opodatkowania aportów wnoszonych na agio
Zgodnie z nowymi przepisami, przychodem podatnika wnoszącego do spółki wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część będzie wartość przedmiotu wkładu określona w statucie, umowie spółki lub w innym dokumencie, a nie nominalna wartość udziałów wydanych w zamian za aport, jak było do tej pory.
W sytuacji, w której deklarowana wartość przedmiotu wkładu odbiegać będzie od wartości rynkowej, przychód określać się będzie w wysokości wartości rynkowej wkładu.
 

4) Jednolity plik kontrolny dla małych i średnich firm
Dotąd obowiązkiem przedstawiania zakupów i sprzedaży za pomocą JPK objęci byli tylko najwięksi przedsiębiorcy. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek ten dotyczy także małych i średnich firm. Konkretnie chodzi o przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 10 osób i wykazujące obrotem powyżej 2 mln euro rocznie.
 

5) Ograniczenie stosowania kwartalnego rozliczania VA
Od 2017 r. podatnicy, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 1,2 mln euro, stracili możliwość kwartalnego rozliczania podatku VAT. Podmioty, które rozliczały się dotąd w ten sposób muszą zmienić procedury rozliczenia tego podatku.
 

6) Nowe sankcje podatkowe
Ustawodawca w nowych przepisach przewidział także nowe sankcje podatkowe, które nakładane będą w przypadku nierzetelnego rozliczania podatku VAT oraz za wystawianie tzw. pustych faktur. Za nierzetelne rozliczanie podatku od towarów i usług, podatnik obciążony zostanie karą w wysokości 30% kwoty zaniżenia zobowiązania. Znacznie dotkliwsze wydają się być jednak sankcje za wystawianie „pustych faktur”. Stawka sankcji została zwiększona w tym przypadku do 100% .
 

7) Nowe progi kwoty wolnej od podatku
Ustawa regulująca tę kwestię, podpisana przez Prezydenta 29 listopada 2016 r. wprowadziła nową kwotę wolną tj. 6 600 zł rocznie. Oznacza to, że osoby zarabiające w skali roku dokładnie tyle lub mniej, nie zapłacą podatku dochodowego. Nowa kwota dotyczy jednak tylko osób zarabiających najmniej. Dla zarabiających rocznie ponad 11 000 zł, ale mniej niż 85 528 zł – kwota wolna od podatku zostanie taka sama jaka była w latach poprzednich i wynosić będzie 3 091 zł. Natomiast w przypadku osób, które zarabiają powyżej 85 528 zł, kwota zmniejszająca podatek będzie stopniowo maleć. Najmocniej stracą najbogatsi – dla osób wykazujących dochody powyżej 127 tys. kwota wolnej od podatku nie będzie wcale.
 

Autorem tekstu jest Maciej Dudziński prawnik Kancelarii Pałucki Trusiński, współautor bloga www.bizneswpodatkach.pl


 

Zaloguj się
Dodaj swój obiekt
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Inwestycje
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Wspierają nas
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt