Tarcza nie wystarcza: oficjalne stanowisko sztabu kryzysowego skierowane do minister Emilewicz

W odpowiedzi na propozycję „Tarczy antykryzysowej” rządu, sztab kryzysowy reprezentujący m.in. sektor MICE wystosował list do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz oraz sekretarza stanu Andrzeja Guta Mostowego, w którym prezentuje swoje stanowisko oraz propozycje uzupełniające dotyczące pakietu antykryzysowego.

Pismo prezentuje stanowisko branż organizatorów turystyki, agentów turystycznych, turystyki szkolnej, incoming, przewozów, hoteli, MICE, targów, rozrywki, pilotów i przewodników wycieczek, obiektów wielofunkcyjnych i komunikacji marketingowej dotyczące tzw. tarczy antykryzysowej.

Poniżej prezentujemy treść pisma

Szanowna Pani Minister,
Równo za 10 dni marzec dobiegnie końca.
To ostatni dzień, w którym każdy pracodawca / przedsiębiorca / właściciel / manager będzie podejmował strategiczne decyzje dot. jego organizacji, w tak bardzo trudnym okresie dla naszego kraju, jak i jego społeczeństwa.
Będzie to szczególnie wymagający moment dla przedstawicieli naszych branż, które jako pierwsze zetknęły się, a w zasadzie można powiedzieć “zderzyły” z ekonomicznym tsunami, jakie wywołał Koronawirus.


Dzisiaj, m.in. hotele, przewodnicy i piloci wycieczek, podmioty działające na tzw. rynku MICE (wyjazdy biznesowe, eventy, konferencje, kongresy etc.), przewoźnicy autokarowi i lotniczy, organizatorzy turystyki szkolnej i przyjazdowej, targi, obiekty wielofunkcyjne, czy nawet agencje reklamowe, dosłownie całkowicie zatrzymały już swoją działalność lub zrobią to za krótką chwilę.
Kilkanaście tysięcy firm – przynoszących ponad 12% procent do polskiego PKB utraciło lub zaraz utraci możliwość prowadzenia swoich przedsiębiorstw. Setki tysięcy osób nie mogą wykonywać swojej pracy.


Pani Minister, my chcemy wygrać tę walkę o przetrwanie. Z pełną determinacją chcemy poświęcić się osobiście / zawodowo / finansowo / rodzinnie, tak jak  to robiliśmy przez ostatnie 30 lat, aby zapewnić byt i możliwość rozwoju naszym pracownikom, bo oni są przecież motorem naszego rozwoju gospodarczego.
Dlatego też z niecierpliwością, ale i z nadzieją przyjęliśmy zapowiedź przygotowania przez polski Rząd tzw. tarczy antykryzysowej, którą traktujemy, jak szczepionka na wspólnego wroga, z którym się̨ wszyscy mierzymy, czyli wirus SARS-CoV-2.


Podobnie jak walcząc z wirusem, tak i przygotowując pakiet antykryzysowy, powinniśmy działać razem i natychmiast. Pozostało jedynie kilka dni na wspólne opracowanie i wdrożenie nowych uzupełniających rządowe założenia propozycji, które pozwolą uratować polską gospodarkę. Tylko wspólne działanie może przynieść rozwiązania do zaakceptowania zarówno przez Rząd, jak i polskie przedsiębiorstwa, na których opiera się cała gospodarka. Solidarnie. Ramię w ramię. Tu i teraz. Ponad podziałami. Natychmiast.


Jesteśmy zatem do Państwa dyspozycji zarówno w dzień, jak i w nocy na etapie uzgodnień rządowych oraz procesu legislacji.
Poniżej przedstawiamy nasze bardzo konkretne propozycje uzupełniające, bez których uważamy, że tarcza nie wytrzyma kryzysu gospodarczego, którego jesteśmy już świadkami. Bardzo prosimy o pilne wyznaczenie roboczego spotkania wspólnie z innymi partnerami społecznymi (Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP itp.) z udziałem Pani Minister i kluczowych przedstawicieli innych resortów, tak abyśmy mogli wspólnie wypracować najpilniejsze
do wprowadzenia systemowe rozwiązania dla polskiej gospodarki i poszczególnych branż.

 

KLUCZOWE NARZĘDZIA DO WPROWADZENIA DO PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO

I. NARZĘDZIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
– stworzenie mechanizmu kredytowania firm z PKD naszej branży w sposób natychmiastowy przez banki komercyjne – np.: poprzez zabezpieczenia w 100% z BGK (na ten moment żaden bank nie chce udzielić nam kredytu – jesteśmy tzw. “niebankowalni”) – wysokość minimum 15-20% obrotu rocznego, okres kredytowania min. 3 lata, rozpoczęcie spłaty po minimum 6 miesiącach;
– podniesienie górnego limitu kredytu obrotowego (500 tys EUR jest kwotą niewystarczającą dla dużych firm, tracących błyskawicznie płynność);
– odgórne wprowadzenie – nieoprocentowanych i bez dodatkowych opłat – wakacji w spłacie kredytów i leasingów od firm z naszej branży (jest to również w Państwa propozycji, ale bez szczegółów, a w praktyce banki – niestety pobierają opłaty za wnioski).

II. VAT /ZUS / PIT / CIT / PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
– odgórna abolicja VAT / ZUS / CIT / PIT na minimum 6 miesięcy począwszy od 1 marca 2020 roku oraz możliwość wydłużenia do 3 miesięcy, po zakończeniu stanu epidemii (długość / wysokość świadczenia dostosowana do stopnia “zastoju” przedsiębiorstwa – dla przykładu firma, która ma zatrzymane 100% przychodów = 100% możliwych świadczeń);
– przyspieszony zwrot VAT wprowadzony w sposób natychmiastowy;
– split – payment zawieszony do końca 2020 roku w sposób natychmiastowy;
– odgórne zniesienie lub wprowadzenie ulg od podatku od nieruchomości (obiekty, hotele etc.)/ refundacja dla samorządów od państwa z tego tytułu (stopień ulg / zniesień dostosowany do stopnia spadku obrotów obiektu / hotelu);
– zniesienie do końca 2020 roku podatku drogowego od autokarów;

III. DOPŁATY DO WYNAGRODZEŃ / JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA / UMOWY ZLECENIA / UMOWY O DZIEŁO
– wynagrodzenia (umowa o pracę) – dofinansowanie 80% wysokości pensji minimalnej na okres minimum 6 miesięcy począwszy od 1 lutego 2020 roku, szczególnie w większych przedsiębiorstwach (długość / wysokość świadczenia dostosowana do stopnia “zastoju” przedsiębiorstwa – dla przykładu firma, która ma zatrzymane 100% przychodów = 100% możliwych świadczeń);
– obniżenie progów wejścia takiego narzędzia i dostosowanie do najbardziej poszkodowanych PKD (porozumienie ze związkami, utrzymanie zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń, etc.) – inaczej tego typu narzędzie nie będzie możliwe do natychmiastowego wdrożenia i nie będzie atrakcyjne dla
przedsiębiorcy szczególnie w sektorze MŚP;
– jednoosobowa działalność gospodarcza / umowa o dzieło / umowa zlecenia – rozciągnięcie i podwyższenie dopłat do 100% średniej pensji krajowej na okres 6 miesięcy, począwszy od 1 marca 2020 roku (długość / wysokość świadczenia dostosowana do stopnia “zastoju” przedsiębiorcy – dla przykładu osoba, która ma zatrzymane 100% przychodów = 100% możliwych świadczeń);
– w tym momencie, w tym sektorze mamy ogromną groźbę zawieszenia działalności / bezrobocia i jeszcze większych kosztów dla państwa;

IV. ZWROT 180 DNI / VOUCHER 365 DNI DLA WSZYSTKICH SEKTORÓW GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ I ROZRYWKOWEJ
– zwrot biletów koncertowych / imprezowych / zaliczek turystycznych / zaliczek hotelowych / zaliczek targowych w ciągu 180 dni od zakończenia stanu epidemii + voucher 365 dniowy dla wszystkich branż, w tym pośrednicy (booking np.) – forma zwrotu (voucher lub wypłata finansowa do decyzji realizatora usługi);
– zapis dla branży koncertowej / imprezowej / festiwalowej dot. tej kwestii w ustawie / rozporządzeniu wraz ze zgodą UOKiK na takie działanie;
– w przypadku nowego terminu planowanego wydarzenia / koncertu / imprezy/ festiwalu brak możliwości zwrotu/ograniczone możliwości zwrotu;

V. FUNDUSZ ZAPOMOGOWY
– fundusz dla przedsiębiorców celem pokrycia udokumentowanych szkód w wyniku pandemii (podobnie jak w przypadku klęski żywiołowej) dla przedsiębiorstw, które od 1 lutego 2020 roku notują miesięczne spadki obrotów w wysokości minimum 60%.

W imieniu grupy roboczej,

Z poważaniem,
Bartosz Bieszyński
Koordynator zespołu

 

GRUPA ROBOCZA
Polska Izba Turystyki
Polski Związek Organizatorów Turystyki
Polska Izba Przemysłu Targowego
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych
Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych
Harmony Polish Hotels
Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
Stowarzyszenie Branży Eventowej
Meeting Professionals International Poland Chapter
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
SITE Polska – Society for Incentive Travel Excellence – Chapter Poland
Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel
Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce
Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych
Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych
Izba Turystyki RP
Gestorzy Atrakcji Turystycznych
Krakowska Izba Turystyki
Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce
Klub Agencji Eventowych
Polska Izba Techniki Estradowej
Polska Izba Turystyki Młodzieżowej
Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji
Polski Holding Hotelowy

 

Zaloguj się
Dodaj swój obiekt
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Inwestycje
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Wspierają nas
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt