Aneta Książek: Co słychać u sąsiada? Trendy w sprzedaży usług turystycznych w Niemczech

Aneta Książek, kierownik sekcji Poland Convention Bureau, Polska Organizacja Turystyczna
Na zdjęciu: Aneta Książek, kierownik sekcji Poland Convention Bureau, Polska Organizacja Turystyczna

Od wielu lat rynek niemiecki należy do najważniejszych rynków generujących zagraniczny ruch turystyczny w Polsce. Szacuje się, iż około 10 proc. przyjazdów Niemców do Polski to podróże w celach biznesowych. Z kolei Niemiecka Centrala Turystyki (DZT), powołując się na dane Federalnego Urzędu Statystycznego, informuje, iż w ubiegłym roku pod względem liczby wykupionych noclegów w pierwszej trójce znaleźli się Holendrzy, Szwajcarzy i Polacy, którzy awansowali z ósmego miejsca. Obecnie rząd Niemiec lekko luzuje obostrzenia dotyczące przebywania i przyjeżdżania do kraju. Od 30 maja Polska nie jest uznawana za obszar podwyższonego ryzyka.

A czy wraz z luzowaniem obostrzeń zmieniły się decyzje zakupowe i nastroje klientów niemieckich? Tego dowiemy się z raportu firmy konsultingowej Dr. Fried & Partner, która od 2005 roku co miesiąc przygotowuje Tourism Sales Climate Index. Wyniki raportu służą jako wczesny wskaźnik rozwoju gospodarczego i zapewniają miarodajny przegląd przeszłej, obecnej i przyszłej sytuacji rynkowej, a także nastrojów w sprzedaży usług turystycznych. W maju w badaniu Tourism Sales Climate Index wzięło udział 109 biur podróży z Niemiec (w poprzednim miesiącu 131).

Niemcy, podobnie jak Polacy i inne narody, tęsknią za latem i dalszymi ułatwieniami w podróżowaniu. W kwietniu wyniki Tourism Sales Climate Index były nadal spadkowe, obecnie jednak widać wyraźny trend wzrostowy, spowodowany poprawą sytuacji  i nadzieją, którą przyniósł postęp w szczepieniach przeciw Covid-19.

Po raz pierwszy od marca 2020 r. niewielki odsetek uczestniczących w badaniu biur podróży (0,9 proc.) dobrze ocenia obecną sytuację w sprzedaży usług turystycznych. To pierwsza pozytywna ocena od ponad roku. Ponadto wzrósł odsetek respondentów oceniających obecną sytuację w sprzedaży usług turystycznych jako zadowalającą. O ile w poprzednim miesiącu 2,3 proc. respondentów oceniło sytuację jako zadowalającą, obecnie jest to 8,3 proc. Niemniej jednak zdecydowana większość ankietowanych nadal ocenia obecną sytuację jako złą (90,8 proc.).

W porównaniu z poprzednimi miesiącami widać jednak lepszą ocenę bieżącej sytuacji. W porównaniu z rokiem 2020 w ostatnich dwóch – trzech miesiącach poprawia się również sprzedaż usług turystycznych. 10,2 proc. biur podróży twierdzi, że liczba ta wzrosła. W poprzednim miesiącu tylko 3,1 proc. respondentów podzielało tę opinię. 32,4 proc. uczestników badania ocenia sprzedaż na niezmienionym poziomie w porównaniu z rokiem poprzednim. W tym miejscu należy liczyć się z niskim poziomem sprzedaży z poprzedniego roku. Nieco ponad połowa biur (57,4 proc.) nadal twierdzi, że sprzedaż usług turystycznych spadła w porównaniu z rokiem poprzednim. Pomimo zauważalnego trendu wzrostowego obecna sytuacja nadal oceniana jako krytyczna.

Z drugiej strony w maju 2021 roku nastąpiła wyraźna poprawa oceny popytu w przyszłości. Prawie połowa ankietowanych (45,9 proc.) zakłada, że popyt na usługi turystyczne w ciągu najbliższych sześciu miesięcy wzrośnie w porównaniu z rokiem poprzednim (miesiąc poprzedni: 21,4 proc.).  Z kolei 20,2 proc. (w poprzednim miesiącu 22,1 proc.) oczekuje, że popyt pozostanie na tym samym poziomie, a 33,9 proc. (w poprzednim miesiącu: 56,5 proc. ) spodziewa się spadku popytu.

Wraz ze wzrostem popytu pojawił się optymizm, co do przyszłych wyników finansowych. 31,5 proc. ankietowanych spodziewa się, że ich sytuacja finansowa poprawi się w ciągu najbliższych 6 miesięcy. W poprzednim miesiącu stwierdziło to 11,5 proc. uczestniczących w badaniu. Niemniej jednak około 36 proc. uczestników badania spodziewa się, że ich sytuacja nie zmieni się w ciągu najbliższych kilku miesięcy, z kolei 32,4 proc. spodziewa się jej pogorszenia. W poprzednim miesiącu spodziewało się tego jednak aż 63,4 proc. respondentów.

Cienka zielona linia nadziei się tli. Chociaż wielu respondentów nadal sceptycznie odnosi się do przyszłości to widać progres i nadzieję, iż wraz z rosnącym popytem poprawią się i zyski, których miejmy nadzieję beneficjentem będzie również Polska.

Źródło >>>
 
Konkrety Anety to nazwa zbioru publikacji z Polski i ze świata, które wyszukuje i analizuje dla Aneta Książek, na co dzień kierownik Poland Convention Bureau (POT). Aneta stawia na dane pochodzące z krajowych i światowych raportów, a także na dobre przykłady oraz nowe trendy w marketingu miejsc i przemyśle spotkań. Analizuje je pod kątem Polski  i sektora spotkań ze szczególnym uwzględnieniem działań prowadzonych przez convention bureaux (biura marketingu miejsc). Jak sama mówi, inspirują ją cytaty. Często są one wstępem do dalszego wyszukiwania i przetwarzania treści, które publikuje w mediach społecznościowych a czasem również na łamach pism branżowych.

Zaloguj się
Dodaj swój obiekt
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Inwestycje
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Wspierają nas
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt