SITE Poland sprawdziło poziom wiedzy w branży na temat ESG i CSR

Fot. Nick Fewings, Unsplash
Na zdjęciu: Fot. Nick Fewings, Unsplash

Stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania rynku turystycznego, w tym incentive travel – uważa ponad 46 proc. pytanych w ankiecie przygotowanej przez SITE Poland. Stowarzyszenie zaprezentowało wyniki badania „Zrównoważony rozwój w turystyce” podczas sesji Meetings Week Poland poświęconej temu zagadnieniu.

– Ankietę skierowaliśmy do agencji incentive, biur turystyki wyjazdowej, luxury travel, a także biur turystyki przyjazdowej. Muszę przyznać, że uczestnicy naszego rynku w przeciwieństwie do innych krajów niezbyt chętnie dzielą się opiniami, a one są bardzo ważne, aby planować działania. Otrzymaliśmy ponad 40 odpowiedzi. Naszym zamiarem było zbadanie poziomu wiedzy o zrównoważonym rozwoju, podejścia biznesowego do tego tematu, oraz rozpoznania potrzeb rynku w zakresie edukacji – mówi Grażyna Grot-Duziak, prezes SITE Poland.

Z badania wynika, że rynek turystyczny, w tym incentive travel, jest już nieco zorientowany w temacie zrównoważonego rozwoju, ale wciąż widać braki w wiedzy i potrzebę jej zgłębiania, w szczególności w zakresie: 17 Celów zrównoważonego rozwoju ONZ, budowania strategii w firmie w tym obszarze, oraz wiedzy, jak przygotować się na formalne wymagania klientów. Nieco ponad 40 proc. respondentów potwierdziło, że firmy które reprezentują mają wdrożoną strategię zrównoważonego rozwoju, 37 proc. nie posiada takiej strategii, a niemal 20 proc. deklaruje wprowadzenie jej w 2022 lub 2023 roku. Ponad 30 proc. respondentów ocenia swoją wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju (CSR, ESG) jako wystarczającą do prowadzenia działalności biznesowej, 17 proc. orientuje się w tym temacie bardzo dobrze, ciągle go zgłębiając, w przypadku jednej czwartej respondentów wiedza ta jest bardzo słaba lub słaba, na podobnym poziomie jest 27 proc., które zadeklarowało, że chętnie dowie się więcej.
Niemal 60 proc. pytanych potwierdziło, że w briefach na spotkania biznesowe i incentive travel kliencie pytają o elementy CSR, ale punkt ten nie jest jeszcze powszechny w tego typu programach.

Ponad połowa respondentów przed pandemią stosowała elementy CSR / zrównoważonego rozwoju jedynie w 5 proc. realizowanych przez siebie wyjazdów (taką odpowiedź dot. roku 2022 wybrało już niecio ponad 40 proc. ankietowanych). Zastosowanie rozwiązań zrównoważonego rozwoju w powyżej 20 proc. wyjazdów realizowanych przez agencję zadeklarowało 17 proc. ankietowanych. Możliwość dołączenia takiego punktu w programie wyjazdu czy imprezy turystycznej agencje sprawdzają głównie na życzenie klienta (45 proc.), a ponad 27 proc. zawsze proponuje takie rozwiązania klientom.
Najczęściej implementowane były inicjatywy skierowane do lokalnej społeczności, oparte na bezpośredniej pomocy (69 proc.), następnie środowiskowe, związane z ochroną planety (54 proc.). Kolejnymi były wybór obiektów, które mają wdrożoną zrównoważoną strategię, oraz wsparcie finansowe fundacji lub innego podmiotu pożytku publicznego.
Na pytanie, czy klienci sprawdzają certyfikaty, politykę w obszarze sustainability w agencjach, które organizują wyjazdy w Polsce (przyjazdowe oraz organizowane dla firm w Polsce) 60 proc. odpowiedziało – nigdy, a 40 proc. – rzadko.

Ponad połowa respondentów zaznaczyła, że udaje się im namówić klientów do stosowania zasad zrównoważonego biznesu w temacie terminów płatności i akceptacji zapisów umowy bezpiecznych dla agencji. Mniej niż 50 proc. uważa, że klienci nie zechcą zapłacić więcej za programy MICE realizowane w oparciu o zrównoważony rozwój.
Z ankiet wynika również, że jest potrzeba zrozumienia, czym są CSR, ESG i zrównoważony rozwój oraz czy i jak rozróżnić te pojęcia (56 proc.), jak przygotować się na formalne wymaganie klientów w aspekcie ESG (54 proc.), czym jest 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ (21 proc.), czym jest offset CO2 (41 proc.) i jakie kroki podjąć, aby stworzyć strategię CSR w swojej firmie (41 proc.).

Respondenci uważają, że stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania rynku turystycznego, w tym incentive travel (46 proc.) oraz że jest to bardzo ważny element rozwoju ich firm (39 proc.). 10 proc. podkreśla jednak, że rynek nie jest jeszcze gotowy na rozwiązania z tego zakresu, 12 proc. nie rozumie zagadnienia bądź zbyt mało wie na jego temat, a 5 proc. nie interesuje się zrównoważonym rozwojem, gdyż nie ma to większego znaczenia.
– Jest to jedno z pierwszych, albo nawet pierwsze badanie rynku wśród agencji w tym temacie, tym bardziej cenne. Planujemy je powtórzyć. SITE Polska planuje szereg inicjatyw edukacyjnych skierowanych do sektora MICE – podsumowała Grażyna Grot-Duziak.

Prezentacja wyników ankiety miała miejsce podczas sesji SITE Poland w ramach Meetings Week Poland, 21 kwietnia.
Ankieta >>>

Zaloguj się
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Inwestycje
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt
O MeetingPlanner.pl