IGHP: poprawa wyników hoteli w lutym

fot. Nastuh Abootalebi / Unsplash
Na zdjęciu: fot. Nastuh Abootalebi / Unsplash

Satysfakcjonującą frekwencję, czyli powyżej 50 proc. obłożenia, osiągnęła w lutym ponad połowa hoteli, w tym 17 proc. obiektów – powyżej 70 proc. Zmniejszyła się różnica pomiędzy wynikami hoteli wypoczynkowych i biznesowych – to jeden z wniosków płynących z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, przeprowadzonej na początku marca. Wkrótce wydłużony weekend wielkanocny, jednak na razie hotele odnotowują niski stan rezerwacji. Oznacza to, że branża wciąż boryka się z tzw. krótkim oknem rezerwacyjnym.
 
W lutym, po kilku miesiącach spadkowego trendu, nastąpiła wyraźna poprawa w stosunku do stycznia br. Zmalała grupa hoteli z frekwencją mniejszą niż 30 proc. i jednocześnie istotnie zwiększyła się z obłożeniem powyżej 50 proc. Nie było także, jak w ubiegłych miesiącach, dużych dysproporcji w wynikach obiektów wypoczynkowych / pozamiejskich w stosunku do hoteli biznesowych / miejskich – w tych kategoriach odnotowano zbliżone wyniki, do czego przyczynił się okres pełnego miesiąca ferii zimowych w lutym.
W całej grupie hoteli uczestniczących w ankiecie, 24 proc. (o 10 pp. mniej niż w styczniu) nie przekroczyło frekwencji 30 proc., a satysfakcjonujący poziom obłożenia powyżej 50 proc. uzyskała ponad połowa hoteli (51 proc. – odpowiednio o 19 pp. więcej niż w styczniu), w tym 17 proc. obiektów - powyżej 70 proc.
Wśród hoteli miejskich 57 proc. (19 pp. więcej niż w styczniu) uzyskało frekwencję powyżej 50 proc. Z kolei 19 proc. hoteli nie przekroczyło obłożenia 30 proc. W grupie hoteli pozamiejskich 40 proc. obiektów (aż o 22 pp. więcej niż w styczniu) zanotowało frekwencję powyżej 50 proc. a dokładnie 1/3 (14 pp. mniej niż w styczniu) stanowiła grupa, która uzyskała obłożenie poniżej 30 proc.
Zbliżone relacje zanotowały obiekty w podziale na obsługujące gości z segmentów biznesowego oraz wypoczynkowego. Niemal połowa hoteli biznesowych (48 proc.) uzyskała obłożenie powyżej 50 proc. Z kolei frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 21 proc. hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych 52 proc. (aż o 25 pp. więcej niż w styczniu) odnotowało frekwencją powyżej 50 proc., a 23 proc. (o 21 pp. mniej niż w styczniu), uzyskało obłożenie poniżej 30 proc.
 
Tendencja wzrostowa cen nie ustępuje
Dane dotyczące średniej ceny wciąż świadczą o tendencji wzrostowej. Odpowiedzi wskazują, że wzrost cen w stosunku do lutego 2022 roku odnotowała zdecydowana większość hoteli, bo aż 82 proc. Dwie najliczniejsze grupy wskazały na wzrosty do 10 proc. i w przedziale 11-20 proc. – odpowiednio 25 proc. i 37 proc. hoteli. Kolejne dwie grupy z przedziałami wzrostów 21-30 proc. i powyżej 30 proc. stanowiły odpowiednio 11 proc. i 9 proc. Konieczność podnoszenia cen przez hotele wynika z wciąż rosnących kosztów towarów i usług, w tym przede wszystkim żywności, wynagrodzeń oraz gazu i energii elektrycznej.
 
Lepsze prognozy dotyczące rezerwacji na kolejny miesiąc
Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na kolejny miesiąc także świadczą o poprawie w stosunku do prognoz z poprzedniego miesiąca, jeśli chodzi o odsetek obiektów z obłożeniem poniżej 30 proc. Jednocześnie jednak także mniej jest hoteli z aktualną frekwencją powyżej 50 proc. Nie ma istotnych różnic pomiędzy hotelami biznesowymi i wypoczynkowymi.
Na marzec połowa hoteli wskazuje aktualną frekwencję (na dzien wypełnienia ankiety) poniżej 30 proc. (miesiąc temu dla lutego było to 57 proc.). Z kolei obłożenie powyżej 50 proc. posiada 15 proc. hoteli (tu pogorszenie o 4 pp. w stosunku do lutego). W hotelach biznesowych również połowa obiektów nie przekracza frekwencji 30 proc. (poprawa o 16 pp.), a powyżej 50 proc. wskazuje 11 proc. (tyle samo, co prognozowano miesiąc temu dla lutego). Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to także połowa hoteli (51 proc.) z frekwencją poniżej 30 proc. i 19 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc. (pogorszenie o 11 pp. w stosunku do prognozy sprzed miesiąca dla lutego – efekt zakończonych ferii zimowych).
 
Ferie zimowe lepsze niż przewidywano
Wśród wszystkich hoteli uczestniczących w ankiecie 20 proc. (poprawa o 8 pp. w stosunku do prognozowanych danych z ankiety sprzed miesiąca) nie przekroczyło w czasie ferii zimowych obłożenia 30 proc. Do tego należy jednak dodać 32 proc. obiektów (ale to także poprawa o 12 pp. do ankiety sprzed miesiąca), które w ogóle nie sprzedawały oferty specjalnej. Obiektów, które uzyskały frekwencję w zakresie 30-70 proc., było 36 proc., natomiast hoteli wypełnionych więcej niż w 70 proc. było 12 proc. (9 pp. więcej niż prognozy sprzed miesiąca). Hotele biznesowe, jak przewidywały prognozy, w czasie ferii wypadły gorzej niż wypoczynkowe. 55 proc. nie sprzedawało oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. zanotowało 18 proc. obiektów. W hotelach wypoczynkowych było wyraźnie lepiej niż wskazywały prognozy miesiąc temu, ale nadal trudno uznać te wyniki za w pełni satysfakcjonujące. 19 proc. nie sprzedawało oferty i także 19 proc. (poprawa o 22 pp. w stosunku do prognoz z ankiety sprzed miesiąca) nie przekroczyło obłożenia 30 proc. Obiektów zapełnionych w ponad 50 proc. było jednak tylko 40 proc., w tym z frekwencją powyżej 70 proc. 13 proc.
 
Niski poziom rezerwacji na długi weekend wielkanocny
Przed nami wydłużony weekend związany ze Świętami Wielkanocnymi. Jednak stan rezerwacji w tym okresie, przynajmniej na razie, jest na niskim poziomie. Dla całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie 33 proc. posiada aktualnie obłożenie poniżej 30 proc. Do tego należy dodać grupę 27 proc. obiektów, które nie sprzedają oferty specjalnej w tym okresie. Hoteli wypełnionych więcej niż w 50 proc. jest 22 proc. Hotele biznesowe, podobnie jak w czasie ferii zimowych, wypadają wyraźnie gorzej niż wypoczynkowe. Połowa nie sprzedaje oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. notuje 36 proc. obiektów. W hotelach wypoczynkowych 10 proc. nie sprzedaje oferty, a 23 proc. posiada aktualnie obłożenie poniżej 30 proc. Połowa obiektów jest już jest zapełniona w ponad 50 proc., w tym z frekwencją powyżej 70 proc. jest 17 proc. hoteli.
 
Opinia hotelarzy o wydłużeniu okresu letnich wakacji zależna do funkcji obiektów i lokalizacji
W przestrzeni medialnej pojawiły się informacje dotyczące wstępnych analiz możliwości wydłużenia okresu wakacji letnich, na wzór ferii zimowych, o dodatkowe 2 tygodnie w czerwcu i 2 tygodnie we wrześniu. Opinia branży na ten temat, na podstawie danych ankietowych, jest następująca: dla 26 proc. hoteli nie ma to znaczenia, a 16 proc. nie ma zdania, 35 proc. obiektów jest za takim rozwiązaniem i jednocześnie 23 proc. jest przeciwna. Jak się należało spodziewać, odsetek hoteli za i przeciw takiemu rozwiązaniu jest wyraźnie różny w grupach hoteli wypoczynkowych i biznesowych. Te pierwsze popierają pomysł wydłużenia wakacji w 56 proc., 13 proc. jest przeciwnych, dla 15 proc. nie ma to znaczenia, a 17 proc. nie ma zdania. Dla hoteli biznesowych odpowiednio 37 proc. jest przeciwna, tylko 3 proc. popiera wydłużenie wakacji, dla 42 proc. nie ma to znaczenia, a 18 proc. nie ma zdania.
 
O ankiecie
W ankiecie przeprowadzonej w dniach 6-9 marca 2023 roku wzięło udział 168 hoteli zlokalizowanych we wszystkich województwach. Spośród nich 64 proc. położonych jest w miastach. 24 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (85 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 67 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 85 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 37 proc., 29 proc. specjalizujące się w turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z turystycznym 34 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (95 proc.).

Zaloguj się
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Obiekty
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt
O MeetingPlanner.pl