Raport ICCA 2023: powrót rankingów krajów i miast

Targi IMEX we Frankfurcie to także liczne premiery. W dniu 23 maja br. w czasie i miejscu, w którym spotyka się osobiście międzynarodowa branża spotkań i wydarzeń, International Congress and Convention Association (ICCA) ogłosiła szerokiej publiczności raport statystyczny za rok 2022.
 
To wielki powrót do corocznych rankingów krajów i miast po dwóch latach nieobecności. Ostatnia wersja raportu – opublikowana przez ICCA 27 maja 2021 – nie przedstawiała rankingu regionów, a wpływ pandemii Covid-19 na spotkania stowarzyszeń na całym świecie oraz stanowiła narzędzie do wyprowadzania przemysłu spotkań z kryzysu.
 
Ranking ICCA uważany jest (obok przygotowywanego przez Union of International Associations – UIA) za jedno z najważniejszych tego typu zestawień. Jest narzędziem benchmarkingu w zakresie potencjału kongresowo-konferencyjnego destynacji biznesowych, co pozwala na ustalenie przewag i luk konkurencyjnych w przypadku kandydatury na gospodarza określonego wydarzenia. Z kolei baza danych ICCA dostarcza też informacji nt. potrzeb poszczególnych zleceniodawców i umożliwia przygotowanie sprofilowanych ofert typu bid book.
Publikacja obecnego raportu zbiega się w czasie z niedawną deklaracją Światowej Organizacji Zdrowia, że COVID-19 nie kwalifikuje się już jako globalna sytuacja kryzysowa, podkreślając tym samym powrót do normalności w przemyśle spotkań.
 
ICCA głęboko wierzy, że statystyki istnieją po to, by opowiadać historię, dlatego oferuje swoim członkom różne narzędzia, aby robić to w kompleksowy sposób. Nie ma ani jednego kraju, w którym pandemia nie dotknęłaby przynajmniej jedno zaplanowane spotkanie w 2022 roku. Baza danych ICCA pokazuje status każdego spotkania, a w odpowiednich przypadkach pokazuje uzasadnienie decyzji organizatora o niezorganizowaniu spotkania na żywo.
Pod koniec 2022 roku ICCA podjęła proaktywną decyzję o powrocie do normalnych rankingów na podstawie obserwacji, że około 85 proc. wszystkich spotkań odbywało się osobiście. Oczywiście niektóre kraje i terytoria nadal działały w ramach ograniczeń związanych z Covid-19.
 
We wspólnym wysiłku z oddanymi członkami ICCA zespół badawczy zidentyfikował ponad 10 500 spotkań, z których około 9000 odbyło się osobiście, na które nie miał wpływu Covid-19 lub odbywało się w formacie hybrydowym. Ponieważ stowarzyszeniowy przemysł spotkań wciąż dogania liczby z ostatniego roku przed pandemią (13 254 spotkań w 2019 r.), ICCA przeprowadziła również krótką analizę porównawczą kraju i miasta. Ponadto przedstawiony został kontekst spotkań osobistych i planowanych.
– To ogromne przedsięwzięcie naszego zespołu, które jest bardzo mile widziane przez naszych członków, ponieważ rankingi krajów i miast ICCA zawsze generują ogromne zainteresowanie branży. Pocieszające jest to, że dążenie do osobistych spotkań jest ponownie bardzo silne i przewidujemy, że ten trend będzie się rozwijał przez cały nadchodzący rok – powiedział Senthil Gopinath, dyrektor generalny ICCA
Cieszy fakt, iż wśród kontynentów najwięcej, bo aż 54 proc. spotkań stowarzyszeniowych w 2022 roku odbyło się w Europie, 18 proc. w Azji, w Ameryce Północnej – 11,7 proc., a 8,9 proc. w Ameryce Południowej. Ponad 40 proc spotkań odbyło się w hotelach, 29,7 proc. w obiektach uniwersyteckich a 19,8 proc. w centrach targowo-kongresowych. Najwięcej zrealizowanych spotkań dotyczyło nauk medycznych (16,8 proc.), technologii (14,1 proc.), nauki (13,5 proc.), edukacji (6,4 proc.) i przemysłu (6,2 proc.)
 

Premiera Raportu na posiedzeniu Plenarnym ICCA 22 maja br. we Frankfurcie (fot. AK)
 
Ranking krajów
W skali globalnej wśród najchętniej wybieranych przez organizatorów stowarzyszeniowych konferencji i kongresów państw (lista top 100) po raz kolejny triumfują Stany Zjednoczone (690 spotkań, ostatnio było ich dużo więcej, bo aż 934 – mówimy jednak o danych sprzed pandemii). Drugie miejsce zajmuje Hiszpania (528 spotkań), a trzecie Włochy (522), które przeskoczyły w rankingu Niemcy (484 spotkania) i Francję (472).
 

ICCA: Ranking krajów
 
Ranking światowych miast wskazuje 326 pozycji, które razem z miastami skategoryzowanymi jako „inne” (goszczące poniżej 5 spotkań) zorganizowały 9 093 spotkania stowarzyszeniowe w 2022 roku.
Wśród miast prym wiodą tradycyjnie Wiedeń (162 spotkania), Lizbona (144 spotkań) i Paryż (134 spotkań). W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Barcelona, Praga, Madryt, Berlin, Ateny, Bruksela i Londyn. Pierwszym miastem spoza Europy – 13 w rankingu – okazało się miasto Singapur (101 spotkań).
 
Polska w rankingu
Reputację kraju jako destynacji budują jej uwzględnianie w statystykach międzynarodowych, miejsce miast w rankingach i konkursach, członkostwo przedstawicieli sektora we władzach specjalistycznych organizacjach czy lokalizacja „oddziałów” międzynarodowych stowarzyszeń/organizacji w Polsce. Dla reputacji niezbędna jest również aktywna obecność polskich instytucji i jej przedstawicieli na arenie międzynarodowej, transfer wiedzy, technologii i innowacji.
Wojna na Ukrainie, choć na pewno nie sprzyja turystyce, pozwoliła pokazać się Polakom z najlepszej strony. Polska gościnność to przecież nie tylko zryw pomocy dla obywateli Ukrainy, ale też nasza codzienność i tradycja, która przejawia się też w ofercie gastronomicznej, hotelarskiej czy kulturalnej.
Skutki wojny na Ukrainie dla branży turystycznej i biznesowej bywają odczuwane różnie w różnych miejscach. Pomimo dobrej reputacji, potencjału intelektualnego, świetnego zaplecza targowo-konferencyjnego oraz wieloletniej pracy ze stowarzyszeniami takich miast kongresowych, jak Poznań czy Katowice, do rankingu miast ICCA 2023 dostały się jedynie 4 miasta z Polski. Są to:

  • Warszawa (pozycja 30 z 52 spotkaniami)
  • Kraków (pozycja 39 z 42 spotkaniami)
  • Gdańsk (pozycja 164 z 12 spotkaniami)
  • Wrocław (pozycja 186 z 10 spotkaniami)

Udział innych miast to dodatkowe 18 spotkań dla Polski. W sumie Polska – ze 134 spotkaniami – uplasowała się na 23. miejscu na świecie. Czechy ze 146 spotkaniami zajęły miejsce 20, Węgry miejsce 33 (79 spotkań) a Słowacja – 67 (17 spotkań).
 
Polska: 161 planowane – 134 zrealizowane
Podejmowanie decyzji dotyczących organizacji spotkań w firmach i instytucjach zlecających ich organizację ma charakter decyzji na rynku nabywców instytucjonalnych, a więc jest głęboko przemyślane, realizowane po gruntownej analizie rynku. Na skłonność do organizacji spotkań mają wpływ czynniki zarówno endogeniczne tj.: warunkowania: demograficzne, środowiskowe, społeczno-kulturowe, ekonomiczne, instytucjonalne oraz czynniki technologiczne i proces globalizacji, jak i egzogeniczne (nowe technologie, kapitał ludzki).
Utrzymanie w miarę stabilnej pozycji Polski w rankingu ICCA, poprzez zabieganie o wydarzenia oraz zebranie informacji o wydarzeniach spełniających warunki ICCA jest możliwe dzięki współpracy Poland Convention Bureau POT z miejskimi i regionalnymi convention bureaux oraz rekomendowanymi przez POT Profesjonalnymi Organizatorami Kongresów. Z kolei bez zaangażowania przedstawicieli polskiej nauki w żmudny i niejednokrotnie wieloletni proces aplikacyjny nasze miasta nie znalazłby się w gronie światowych ośrodków turystyki biznesowej, mogąc podejmować rywalizację z innymi metropoliami o miano gospodarza.
Pełny przegląd łącznej liczby zaplanowanych (do zestawień zostały ujęte tylko te, które się finalnie odbyły) w 2022 roku spotkań według miejsca docelowego jest dostępny w ICCA Business Analytics. Tu alfabetyczne zestawienie Top 40 destynacji:

ICCA: Top 40 destynacji - zaplanowane i zrealizowane spotkania
 
Jakie kryteria przyjmuje ICCA?
ICCA przygotowuje swój ranking na podstawie danych o spotkaniach stowarzyszeniowych zebranych od convention bureaux, obiektów konferencyjnych, hoteli i samych stowarzyszeń. Analizowane spotkania muszą spełniać trzy warunki: odbywać się cyklicznie, skupiać minimum 50 uczestników i migrować pomiędzy co najmniej trzema krajami. Oznacza to, że konferencje, które już odbyły się w Polsce nie prędko uda się znowu pozyskać, a pula stowarzyszeń, która decyduje się na lokację swoich spotkań w naszym kraju, co roku się zmienia.
Statystyki obrazują pewien aktualny stan, jednak jest on efektem działań promocyjnych i sprzedażowych, które miały miejsce 3-4 lata temu, bo taki zazwyczaj jest czas między ogłoszeniem konkursu na destynację wydarzenia a realizacją kongresu. Wyniki tych konkursów są zazwyczaj konsekwencją wewnętrznej polityki stowarzyszeń oraz aktywności lokalnych ambasadorów wspieranych przez convention bureaux.
ICCA to jedno z najstarszych stowarzyszeń branży spotkań działające w prawie 100 krajach na całym świecie, reprezentując ponad 1100 firm i organizacji związanych z przygotowaniem i koordynacją spotkań, transportem oraz zakwaterowaniem. Od ponad 50 lat gromadzi dane i opracowuje ich analizy oraz tworzy kanały komunikacji w zakresie realizacji międzynarodowych spotkań biznesowych.
Polska Organizacja Turystyczna jest członkiem ICCA od 2002 r., z chwilą powołania w swoich strukturach Poland Convention Bureau, które odpowiedzialne jest m.in. za coroczne raportowanie do ICCA wydarzeń, które odbyły się w naszym kraju.
 
Źródło: www.iccaworld.org/news/post/the-welcome-return-of-the-icca-country-and-city-rankings-for-2022/
Opracowanie: Aneta Książek

#KonkretyAnety to nazwa zbioru publikacji z Polski i ze świata, które wyszukuje i analizuje Aneta Książek, rodowita warszawianka na co dzień kierownik Biura Spotkań i Wydarzeń - Poland Convention Bureau (POT). Aneta stawia na dane pochodzące z krajowych i światowych raportów, a także na dobre przykłady oraz nowe trendy w marketingu miejsc i przemyśle spotkań. Analizuje je pod kątem Polski i sektora spotkań ze szczególnym uwzględnieniem działań prowadzonych przez convention bureaux (biura marketingu miejsc). Jak sama mówi, inspirują ją cytaty. Często są one wstępem do dalszego wyszukiwania i przetwarzania treści, które publikuje w mediach społecznościowych a czasem również na łamach pism branżowych.
Aneta jest zaangażowaną promotorką branży spotkań na arenie krajowej i międzynarodowej. Motywuje innych do podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju (jest ambasadorką i jurorką konkursu „Rise and Raise Others”, prowadzonego przez ONZ Women – podmiot ONZ na rzecz Równości Płci i Wzmocnienia Kobiet).
W grudniu 2022 znalazła się w finale listy Eventex Index 2022 – Top 100 Most Influential People in the Event Industry 2022. W kwietniu br. została uhonorowana po raz trzeci w karierze nagrodą MP Power Awrds® 2022 — MP Power 12 w kategorii Convention Bureau. Pomysłodawczyni i organizatorka (z ramienia PCB) panelu dotyczącego przemysłu spotykań podczas Forum Routes Europe 2023.

Zaloguj się
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Obiekty
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt
O MeetingPlanner.pl