IGHP: W hotelach dobre wyniki kwietnia i majówki

fot. Ming Dai / Pixabay
Na zdjęciu: fot. Ming Dai / Pixabay

Hotele mają coraz więcej gości. Na dobrą frekwencję w kwietniu wpływ miała rozpoczynająca się pod koniec miesiąca majówka – wynika z comiesięcznej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego dotyczącej sytuacji branży. Podczas długiego majowego weekendu 65 proc. ankietowanych hoteli cieszyło się ponad 50-procentowym obłożeniem. W hotelach biznesowych dokładnie dwie trzecie uzyskało obłożenie powyżej 50 proc.
 
Poprawa wyników w kwietniu
Systematycznie maleje liczba hoteli z frekwencją mniejszą niż 30 proc. i jednocześnie zwiększa się z obłożeniem powyżej 50 proc. Wpływ na to miały przede wszystkim hotele biznesowe / miejskie. Ale obiekty wypoczynkowe / pozamiejskie, po słabszych wynikach marca, również poprawiły wyniki w kwietniu, jeśli chodzi o wskaźniki obłożenia – miał na to wpływ tzw. weekend majowy, który w tym roku rozpoczynał się już 28 kwietnia.
Wśród wszystkich hoteli uczestniczących w ankiecie 10 proc. (o 5 pp. mniej niż w marcu) nie przekroczyło w kwietniu frekwencji 30 proc., a satysfakcjonujący poziom obłożenia powyżej 50 proc. uzyskało 60 proc. hoteli (o 10 pp. lepiej niż w marcu), w tym 21 proc. obiektów powyżej 70 proc.
 
W hotelach miejskich 75 proc. (13 pp. więcej niż w marcu) uzyskało frekwencję powyżej 50 proc. Z kolei tylko 3 proc. hoteli nie przekroczyło obłożenia 30 proc. W hotelach pozamiejskich 27 proc. (o 9 pp. więcej niż w marcu) obiektów zanotowało frekwencję powyżej 50 proc., a 24 proc. (4 pp. więcej niż w marcu) stanowiła grupa, która uzyskała obłożenie poniżej 30 proc.
 
Mniejsza rozbieżność wyników miała miejsce w obiektach w podziale na obsługujące gości z segmentów biznesowego oraz wypoczynkowego. W hotelach biznesowych dokładnie 2/3 uzyskało obłożenie powyżej 50 proc. (8 pp. więcej niż w marcu). Z kolei frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 6 proc. hoteli (6 pp. mniej niż w marcu). W obiektach wypoczynkowych była blisko połowa (48 proc., aż o 22 pp. więcej niż w marcu) z frekwencją powyżej 50 proc. i 17 proc. (6 pp. mniej niż w marcu), które uzyskały obłożenie poniżej 30 proc.
 
Dla 1/3 hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do kwietnia ubiegłego roku, w tym 21 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei 56 proc. obiektów poprawiło obłożenie w stosunku do kwietnia ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 1/4 hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. Również liczną grupę, stanowiącą 18 proc., były obiekty, których obłożenie wzrosło w przedziale 11-20 pp. 11 proc. hoteli uzyskało frekwencję na tych samych poziomach.
 
W kwietniu goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 29 proc. (7 pp. więcej niż w marcu). Taki sam wskaźnik zanotowały hotele biznesowe, a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 26 proc.
 
Średnia cena nadal z tendencją wzrostową
Wzrost cen w stosunku do zeszłorocznego kwietnia odnotowuje zdecydowana większość hoteli: 84 proc. Dwie najliczniejsze grupy zanotowały wzrosty do 10 proc. i w przedziale 11-20 proc. – odpowiednio 32 proc. i 33 proc. hoteli. Kolejne dwie grupy z przedziałami wzrostów 21-30 proc. i powyżej 30 proc. stanowiły odpowiednio 13 proc. i 7 proc. Konieczność podnoszenia cen przez hotele wynika z wysokich kosztów towarów i usług, w tym przede wszystkim żywności, wynagrodzeń oraz gazu i energii elektrycznej.
 
Obiekty wypoczynkowe z lepszymi prognozami rezerwacji
Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na kolejny miesiąc także świadczą o poprawie w stosunku do prognoz z poprzedniego miesiąca, zarówno jeśli chodzi o odsetek obiektów z obłożeniem poniżej 30 proc. jak i tych z frekwencją powyżej 50 proc. Obiekty wypoczynkowe mają lepsze prognozy niż segment biznesowy.
W maju tylko 16 proc. hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc. (miesiąc temu dla kwietnia było to 30 proc.). Z kolei obłożenie powyżej 50 proc. posiada prawie połowa hoteli (49 proc, tu poprawa aż o 22 pp. w stosunku do kwietnia). W hotelach biznesowych ¼ nie przekracza frekwencji 30 proc. (poprawa o 8 pp.), a powyżej 50 proc. wskazuje 41 proc. (aż o 21 pp. lepiej niż miesiąc temu dla marca). Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 10 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 55 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc. (poprawa o ponad 20 pp. w stosunku do danych sprzed miesiąca dla marca).
 
Satysfakcjonująca majówka
Spośród wszystkich ankietowanych hoteli 10 proc. (poprawa o 25 pp. w stosunku do prognozowanych danych z ankiety sprzed miesiąca) nie przekroczyło w czasie majówki obłożenia 30 proc. Do tego należy dodać 14 proc. obiektów (tyle samo, co w prognozach sprzed miesiąca), które w ogóle nie sprzedawały oferty na ten czas. Obiektów, które uzyskały frekwencję powyżej 50 proc., było 65 proc. – a więc o 33 pp. więcej niż przed miesiącem, w tym blisko połowa, bo 47 proc. hoteli wypełniło się więcej niż w 70 proc.
Hotele biznesowe, jak przewidywały wcześniejsze prognozy, w okresie weekendu majowego wypadły gorzej niż wypoczynkowe. 35 proc. nie sprzedawało oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. zanotowało 20 proc. obiektów. Hoteli zapełnionych w więcej niż połowie było 31 proc.
 
Natomiast obiekty wypoczynkowe zanotowały wyraźnie lepsze wskaźniki niż wskazywały na to dane jeszcze miesiąc temu. 3 proc. nie sprzedawało oferty i nie było w ogóle hoteli, które nie przekroczyły obłożenia 30 proc. Obiektów zapełnionych w ponad 50 proc. było 91 proc., w tym z frekwencją powyżej 70 proc. 65 proc. Można więc podsumować, że majówka była bardzo udana w tym segmencie hoteli.
 
Umiarkowany stan rezerwacji na tzw. czerwcówkę
Podobnie jak miało to miejsce z majówką, stan rezerwacji na weekend czerwcowy (tzw. czerwcówka w dniach 8-11 czerwca) na razie jest na umiarkowanym poziomie. Dla całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie 24 proc. posiada aktualnie obłożenie poniżej 30 proc. Do tego należy dodać grupę 14 proc. obiektów, które nie sprzedają oferty specjalnej w tym okresie. Hoteli wypełnionych więcej niż w 50 proc. jest 36 proc. Hotele biznesowe, podobnie jak w czasie majówki, wypadają wyraźnie gorzej niż wypoczynkowe. 1/3 nie sprzedaje oferty, obłożenie poniżej 30 proc. notuje 28 proc. obiektów a powyżej 50 proc. jest zapełnionych 20 proc. hoteli. W hotelach wypoczynkowych wszystkie sprzedają ofertę, 21 proc. posiada aktualnie obłożenie poniżej 30 proc. Obiektów zapełnionych w ponad 50 proc. jest 45 proc., w tym z frekwencją powyżej 70 proc. 24 proc. hoteli.

O ankiecie
W ankiecie przeprowadzonej w dniach 11-17 kwietnia wzięły udział 132 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. Spośród nich 69 proc. położonych jest w miastach. 28 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (83 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 61 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 92 pokoje. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 39 proc., 22 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z turystycznym to 39 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (94 proc.).

Zaloguj się
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Obiekty
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt
O MeetingPlanner.pl