Capgemini: Według dużych firm sztuczna inteligencja niesie więcej korzyści niż ryzyka

Niemal wszystkie osoby pracujące na stanowiskach menadżerskich (96 proc.) uznają, że generatywna sztuczna inteligencja jest kluczowym tematem rozmów w czasie posiedzeń zarządów. Większość potwierdza, że kierownictwo ich firmy jest entuzjastycznie nastawione do AI. 74 proc. kadry kierowniczej uważa, że korzyści płynące z generatywnej sztucznej inteligencji przewyższają związane z nią ryzyka. To dane z raportu Capgemini „Wartość generatywnej sztucznej inteligencji: najważniejsze sposoby wykorzystania w różnych branżach”, który analizuje wpływ AI na rozwój i innowacje w dużych firmach.
 
AI jako szansa na zwiększenie przychodów
Pomimo zagrożeń związanych z korzystaniem z AI, takich jak naruszanie praw autorskich lub cyberbezpieczeństwo, 74 proc. kadry kierowniczej uważa, że korzyści płynące z generatywnej sztucznej inteligencji przewyższają związane z nią ryzyka. Z kolei aż 40 proc. organizacji z różnych branż stworzyło już zespoły i budżet poświęcone tej technologii, a kolejne 49 proc. rozważa zrobienie tego w ciągu następnych 12 miesięcy.
Organizacje deklarują, że najistotniejszymi platformami i narzędziami opartymi na generatywnej sztucznej inteligencji są dla ich branż chatboty do automatyzacji obsługi klienta i usprawniania zarządzania wiedzą oraz projektowania, gromadzenia lub podsumowywania danych.
Większość kadry kierowniczej uważa, że generatywna sztuczna inteligencja sprawi, że projektowanie produktów i usług będzie bardziej wydajne i dostępne. Deklarują również, że dzięki AI doświadczenia klientów będą bardziej interaktywne i angażujące, a obsługę klienta poprawi się dzięki zautomatyzowanemu i spersonalizowanemu wsparciu.
W ciągu trzech lat po pomyślnym wdrożeniu generatywnej sztucznej inteligencji, kadra kierownicza przewiduje wymierne korzyści. Uważają oni, że AI doprowadzi do wzrostu sprzedaży i spadku kosztów. Oprócz tego ankietowani wskazali, że mogą spodziewać się poprawy zarówno zaangażowania i satysfakcji klientów, jak i wydajności operacyjnej firmy.
 
– Wprowadzenie do organizacji rozwiązań opartych na generatywnej sztucznej inteligencji niewątpliwe może przynieść wymierne korzyści, zarówno pod względem ułatwienia codziennej pracy, jak i zwiększenia zysków firm. Należy jednak pamiętać, że wdrażanie najnowszych technologii to proces, którego nie da się przeprowadzić z dnia na dzień. W tym momencie wiedza na temat AI jest bardzo specjalistyczna i ryzykowne jest działanie na własną rękę bez konsultacji z osobami doświadczonymi w tych kwestiach – mówi Piotr Wierzbicki, prezes zarządu Capgemini Polska.
 
Branża technologiczna przoduje w integracji AI
Osoby na stanowiskach dyrektorskich sektora technologicznego są najbardziej przekonane (84 proc.), że ogólny wpływ generatywnej sztucznej inteligencji będzie pozytywny. Prawie 70 proc. z nich stwierdziło, że ich organizacje są w trakcie pilotażu generatywnej sztucznej inteligencji, a 18 proc. już wdrożyło tę technologię w niektórych lokalizacjach lub funkcjach biznesowych. Dwa główne sposoby wykorzystania AI to modelowanie 3D skomplikowanych kształtów i wykrywanie wzorców awarii w maszynach i jej komponentach.
Większość (67 proc.) kadry kierowniczej we wszystkich sektorach widzi największy potencjał generatywnej sztucznej inteligencji w IT. Inne obszary, w których menadżerowie dostrzegają wartość dodaną wdrożenia tej technologii, to sprzedaż (54 proc.) oraz marketing i komunikacja (48 proc.).
 
Rozwój AI stworzy nowe role w firmach
Według większości firm generatywna sztuczna inteligencja zacznie dostarczać koncepcje i wstępne projekty rozwiązań, a tym samym role pracowników zmienią się – nie będą już tworzyć rozwiązań kreatywnych i zajmą się weryfikacją i udoskonalaniem tego, co dostarczy AI. Badanie Capgemini pokazuje, że 69 proc. kadry kierowniczej uważa, że generatywna sztuczna inteligencja doprowadzi do pojawienia się nowych ról, takich jak audytorzy i etycy AI. Liderzy i liderki uważają również, że integracja technologii z będzie wymagała znacznych inwestycji w podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowywanie talentów.
 
AI a zmiana klimatyczna
Zdecydowana większość organizacji rozumie, jak ważne jest wdrażanie i skalowanie generatywnej sztucznej inteligencji w zrównoważony sposób. Wiele z nich rozumie, że oprogramowanie oparte na generatywnej sztucznej inteligencji może mieć większy ślad węglowy niż dotychczasowe rozwiązania. Spośród organizacji, które planują trenować własne modele, około połowa podjęła kroki w celu złagodzenia ich wpływu na środowisko. Fakt, że zaledwie 50 proc. firm, które chcą tworzyć AI od początku myśli o minimalizowaniu jej wpływu na środowisko, pokazuje, że ten temat wciąż nie jest wystraczająco podkreślany.
 
Raport do pobrania znajduje się tutaj >>>

Zaloguj się
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Obiekty
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt
O MeetingPlanner.pl