IGHP: trudny początek roku dla branży hotelarskiej

fot. Marten Bjork / Unsplash
Na zdjęciu: fot. Marten Bjork / Unsplash

Styczeń upłynął hotelarzom pod znakiem słabszych wyników. Choć w trzech województwach rozpoczęły się już ferie zimowe, to w hotelach było mniej gości niż miesiąc wcześniej, jak i mniej niż w styczniu 2023 roku – wynika z najnowszej ankiety zrealizowanej przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego. Organizacja zbadała również poziom wynagrodzenia brutto na podstawowych stanowiskach operacyjnych w hotelu. Średnia wartość wyniosła 4 861 zł.
 
Wyniki stycznia w ankietowanych przez IGHP hotelach były na niskim poziomie. Z powodu rozpoczynających się ferii w drugiej połowie stycznia tylko obiekty wypoczynkowe mogły się cieszyć względnie lepszymi wynikami. Łącznie, hoteli z frekwencją poniżej 30 proc. było 32 proc. (15 pp. więcej niż w grudniu), a obłożenie powyżej 50 proc. zanotowało 30 proc. (16 pp. mniej niż w grudniu), w tym tylko 8 proc. obiektów powyżej 70 proc. (10 pp. mniej niż miesiąc temu).
Wśród hoteli biznesowych 1/4 uzyskała obłożenie powyżej 50 proc., w tym 4 proc. powyżej 70 proc. To wyniki o 11 pp. słabsze niż w grudniu. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 37 proc. hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych obłożenie było lepsze niż miesiąc temu: 2/5 przekroczyło frekwencję 50 proc., w tym 24 proc. z obłożeniem powyżej 70 proc. Frekwencję poniżej 30 proc. zanotowała z kolei 1/5 hoteli.
 
Wskaźniki obłożenia niższe od uzyskanych rok temu
Dla blisko połowy hoteli (48 proc.) frekwencja pogorszyła się w stosunku do stycznia ubiegłego roku, w tym 29 proc. obiektów zanotowało obniżenie do 10 pp. 2/5 obiektów poprawiło obłożenie w relacji do stycznia ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 32 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 12 proc. obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym. Dane różniły się w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe, na korzyść tych drugich. Dla 55 proc. hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do stycznia ubiegłego roku, w tym 1/3 obiektów zanotowała obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei 29 proc. hoteli poprawiło obłożenie, w tym 1/4 stanowiła grupa z frekwencją wyższą do 10 pp. Wśród obiektów wypoczynkowych, dla 2/5 wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do stycznia ubiegłego roku, w tym 28 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Ale ponad połowa (52 proc) obiektów poprawiła obłożenie, z najliczniejszą grupą 36 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp.
W styczniu goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 24 proc. Hotele biznesowe i wypoczynkowe zanotowały taki sam wskaźnik.
 
Ceny w hotelach rosną wolniej
Podobnie jak w poprzednich miesiącach, w styczniu średnie ceny rosły rok do roku, ale tempo tych wzrostów wyraźnie wyhamowało. Ankietowani wskazują, że już tylko 57 proc. (o 22 pp. mniej niż miesiąc temu) hoteli podniosła je w stosunku do analogicznego miesiąca rok wcześniej. 2/5 odnotowało wzrost do 10 proc., a 12 proc. w przedziale 11-20 proc., natomiast 43 proc. hoteli uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe.
 
Stan rezerwacji na najbliższe tygodnie nie zadowala
Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na luty są na niższym poziomie niż miesiąc temu dla stycznia, zarówno jeśli chodzi o odsetek hoteli z frekwencją poniżej 30 proc., jak i  tych z obłożeniem powyżej 50 proc. Dla branży oznacza to prognozę kolejnego słabego wynikowo miesiąca w rozpoczynającym się roku. Jedynie hotele wypoczynkowe mogą liczyć na lepsze wyniki w związku z kontynuacją ferii szkolnych w trakcie całego miesiąca, choć aktualne prognozy dla tych obiektów nie są nadzwyczajne. Dla całej grupy ankietowanych 56 proc. hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50 proc. posiada 14 proc. W hotelach biznesowych 71 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje tylko 8 proc. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 2/5 z frekwencją poniżej 30 proc. i 24 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc.

Druga połowa stycznia była okresem obejmującym początek ferii szkolnych. Z danych ankietowych wynika, że faktyczne rezultaty, choć lepsze od prognoz sprzed miesiąca, pozostawiły wiele do życzenia.
Wśród wszystkich hoteli uczestniczących w ankiecie, 15 proc. uzyskało obłożenie w okresie ferii poniżej 30 proc. Do tego należy dodać grupę hoteli, które w ogóle nie sprzedawały oferty specjalnej w tych dniach – 43 proc. obiektów. Hoteli wypełnionych więcej niż w połowie było zaledwie 23 proc. Podobnie jak w prognozach z ankiet sprzed miesiąca, hotele biznesowe wypadły w okresie ferii zdecydowanie gorzej niż wypoczynkowe. 63 proc. nie sprzedawało oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. odnotowało 16 proc. obiektów. W hotelach wypoczynkowych 12 proc. nie sprzedawało oferty i 8 proc. uzyskało obłożenie poniżej 30 proc. Jednak tylko 36 proc. obiektów zapełniło się w ponad połowie. Sporą grupę, tj. 44 proc. stanowiły hotele, które uzyskały obłożenie w granicach 30-50 proc.
Cały luty to kontynuacja ferii szkolnych w podziale na kolejne województwa. Prognozy na ten okres są jednak słabe. Dla całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie 22 proc. posiada aktualnie obłożenie poniżej 30 proc. Do tego należy dodać liczną grupę 46 proc. obiektów, które w ogóle nie sprzedają oferty specjalnej. Hoteli wypełnionych więcej niż w połowie jest zaledwie 10 proc. Podobnie jak w okresie ferii w drugiej połowie stycznia, hotele biznesowe wypadają gorzej niż wypoczynkowe. 63 proc. nie sprzedaje oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. notuje 22 proc. obiektów. Jednak w hotelach wypoczynkowych prognozy również są dalekie od oczekiwań: 16 proc. nie sprzedaje oferty a 1/5 posiada obłożenie poniżej 30 proc. Obiektów zapełnionych w ponad połowie jest na razie tylko 28 proc.

Jak kształtują się wynagrodzenia w hotelach
IGHP zapytała hotelarzy o aktualne średnie wynagrodzenia brutto na podstawowych stanowiskach operacyjnych w hotelu w związku z kolejną istotną podwyżką płacy minimalnej w 2024 r. Poniższa tabela prezentuje dane w podziale na stanowiska. Oprócz wynagrodzenia średniego, zestawienie prezentuje także wynagrodzenia minimalne i maksymalne z całej grupy ankietowanych oraz medianę, czyli kwotę, która dzieli wszystkie wynagrodzenia dokładnie na dwie połowy.

O ankiecie
W ankiecie przeprowadzonej w dniach 1-9 stycznia 2024 roku wzięło udział 111 hoteli zlokalizowanych we wszystkich województwach. Spośród nich 76 proc. położonych jest w miastach. 36 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (82 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 55 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 99 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 44 proc., 23 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z turystycznym to 33 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (91 proc.).

Zaloguj się
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Obiekty
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt
O MeetingPlanner.pl