Izabela Stelmańska: Na Mazowszu zawsze krok do przodu

Izabela Stelmańska, prezes zarządu Mazowieckej Organizacji Turystycznej i Mazovia Convention Bureau
Na zdjęciu: Izabela Stelmańska, prezes zarządu Mazowieckej Organizacji Turystycznej i Mazovia Convention Bureau

To, co udało się zrealizować w roku 2023 jest naszym wspólnym branżowym dużym sukcesem. Mazovia Convention Bureau zaistniało w świadomości świata spotkań, m.in. uczestnicząc w wielu wydarzeniach, organizując wizyty studyjne, opracowując narzędzia dla meeting plannerów.
Rozmawiamy z Izabelą Stelmańską, prezes zarządu Mazowieckej Organizacji Turystycznej i działającego w jej ramach Mazovia Convention Bureau.

MeetingPlanner.pl (MP): Wkład przemysłu spotkań w wartość dodaną brutto województwa mazowieckiego szacowany jest na poziomie 1,2 proc. Rezultaty badania „Mazovia Events Impact”, które zostało już po raz drugi przeprowadzone przez Mazovia Convention Bureau – zaznaczmy pierwszy region w kraju, który podjął się takiego wyzwania – wydaje się być dla województwa bardzo obiecujący. Jakie jest miejsce przemysłu spotkań i wydarzeń w strategii rozwoju województwa mazowieckiego?

Izabela Stelmańska (IS): Na początku warto zaznaczyć, że Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna uznała, że punktem wyjścia do efektywnych działań Mazovia Convention Bureau są badania, w tym przede wszystkim te dotyczące wpływu przemysłu spotkań na gospodarkę regionu. W związku z powyższym MROT pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach konkursu na dotację dla organizacji pozarządowych, aby zrealizować takie badania w 2023 r. Niewątpliwie wsparcie przemysłu spotkań, a tym samym Mazovia Convention Bureau znalazło istotne miejsce w Strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim na lata 2023-2027. Oprócz wsparcia działalności MCB w Strategii znalazły się również: wsparcie działań „Mazowsze business i wypoczynek” dotyczących promocji miejsc przeznaczonych do pracy wspólnej – coworkingu poza metropolią, wsparcie projektu Mazovia Green MICE – stymulowanie zmian w ofercie MICE w kierunku zielonej turystyki poprzez wprowadzanie systemu standaryzacji ofert turystki i biznesowej, polegającego na wdrażaniu rozwiązań prowadzących do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz wspieranie opracowywania profesjonalnych raportów dotyczących przemysłu spotkań i wydarzeń w województwie mazowieckim.  
 
MP: Jaki jest więc potencjał regionu pod kątem przemysłu spotkań, co w szczególności wyróżnia tę ofertę?
 
IS: Potencjał regionu wyraża się przede wszystkim w bardzo dobrej lokalizacji (biorąc pod uwagę zarówno rynek polski, jak i międzynarodowy) oraz dostępności komunikacyjnej. Jest to istotny i podstawowy argument w wyborze destynacji zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku. W woj. mazowieckim, a w szczególności w Warszawie i OMW znajduje się też największa liczba firm (centrale firm) i instytucji naukowych.
Mazowsze daje największy w Polsce dostęp do wszystkich rodzajów usług w przemyśle spotkań. Uniwersalna infrastruktura regionu pozwala na organizację różnych rodzajów wydarzeń w oparciu o trendy w przemyśle spotkań, w szczególności zrównoważoną turystykę i zrównoważony rozwój. Atutem województwa jest otoczenie biznesowe i naukowe oraz inwestycje w badania i rozwój, co stanowi środowisko rozwoju spotkań i wydarzeń, wyrażone m.in. w haśle „Mazowsze – zawsze krok przed”.
Silną stroną i wyróżnikiem Mazowsza w kontekście turystyki biznesowej są tzw. unique venues, czyli miejsca tzw. unikatowe, często historyczne. Obiekty tej grupy to w dużej mierze odrestaurowane i zaadaptowane do funkcji hotelowej zamki, dwory i pałace, kamienice czy budynki, które pełniły funkcję przemysłową. Oprócz realizacji funkcji hotelowej lub przestrzeni eventowej, oferują także wartość dodaną – często, będąc fragmentem lokalnej historii i kultury, mogą stanowić punkt wyjścia do tworzenia scenariuszy wydarzeń i interesujące tło spotkań.
 
MP: Jaką rolę pełni Mazovia Convention Bureau – zarówno w kontekście gospodarki regionu, oferty przemysłu spotkań, jak i integracji branży w województwie?

IS: Mazovia Convention Bureau jest jednostką odpowiedzialną za promocję województwa mazowieckiego jako atrakcyjnej destynacji dla organizacji spotkań i wydarzeń o różnym charakterze (społecznych, biznesowych, naukowych, sportowych, politycznych) i formie (kongresy, konferencje, wydarzenia korporacyjne, wyjazdy integracyjne i nagrodowe, targi, festiwale i in.). MCB staje się biurem promocji i sprzedaży destynacji reprezentującym na zewnątrz podmioty członkowskie.
Jednocześnie Mazovia Convention Bureau jest pierwszym kontaktem dla wszystkich, poszukujących informacji dotyczących partnerów biznesowych i obiektów konferencyjnych oraz planujących zorganizować kongres stowarzyszenia lub wydarzenie korporacyjne w regionie. Priorytetowym celem MCB jest budowanie wizerunku regionu atrakcyjnego pod względem organizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń.
 
MP: Jakie w takim razie są kierunki promocji i budowania wizerunku Mazowsza jako destynacji przemysłu spotkań?
 
IS: Zespół działań promocyjnych przemysłu spotkań skierowany jest do trzech segmentów odbiorców: organizatorów, czyli zleceniodawców wydarzeń, w tym ze szczególnym uwzględnieniem organizatorów wydarzeń korporacyjnych oraz podróży motywacyjnych, stowarzyszeń – głównych organizatorów spotkań (kongresów, konferencji) oraz interesariuszy przemysłu spotkań na rynku krajowym i międzynarodowym.
Nasze działania koncentrują się wokół trzech zagadnień: współpracy (czyli stworzeniu platformy kooperacji zmierzającej do profesjonalizacji branży spotkań oraz wspierania innowacyjności), marki (wzmocnieniu marki woj. mazowieckiego jako destynacji biznesowej wśród organizatorów wydarzeń) oraz wydarzeń (pozyskiwanie zapytań na organizację wydarzeń do woj. mazowieckiego).
 
MP: Mazowsze jest specyficznym regionem – stolica województwa, jednocześnie stolica kraju to najsilniejszy ośrodek przemysłu spotkań w Polsce. To mocna strona oferty regionu czy raczej konkurencja dla jego pozostałej części? Jak wygląda współpraca miasto – region?
 
IS: To bardzo dobre pytanie i bardzo za nie dziękuję. Rzeczywiście Mazowsze jest wyjątkowe, oprócz wszystkich swoich walorów – jego stolicą jest stolica Polski – Warszawa. Zdecydowanie postrzegamy to jako naszą mocną stronę. To centrum potencjału i rozwoju regionu. Warszawa – oprócz braku wyspecjalizowanego centrum kongresowego – posiada wszystkie atuty jako ośrodek turystyki biznesowej. Jest ośrodkiem akademickim, siedzibą władz, pełni funkcje metropolitalne. Warszawa stanowi też naturalną koncentrację klientów, w szczególności w sektorze wydarzeń korporacyjnych, którzy mogą swoje wydarzenia lokować w bliskiej odległości od siedziby firmy – czyli w województwie mazowieckim. Warszawa jest bardzo dobrze skomunikowana ze światem – lotnisko Chopina w międzynarodowej sieci TEN-T (korytarzy transportowych). Warszawa jest więc bardzo dużym benefitem dla rozwoju przemysłu spotkań na terenie województwa mazowieckiego. Miasto może być postrzegane jako konkurencyjne dla pozostałej części województwa, jednak dużo lepszą strategią będzie postrzeganie oferty „pozawarszawskiej” jako komplementarnej, uzupełniającej. Na terenie województwa jesteśmy w stanie zorganizować wydarzenia przed- i pokonferencyjne, różnego rodzaju gale, bankiety, wycieczki, ciekawe pokazy, warsztaty, etc. Wszystko to, co będzie stanowiło dodatkowe uatrakcyjnienie podstawowego programu wydarzenia. Ważna jest w tym zakresie także poprawiająca się sieć połączeń komunikujących między Warszawą a innymi częściami województwa zarówno w kontekście kolejowym, jak i drogowym.  Naszym atutem jest możliwość organizacji tych wydarzeń w bliskiej odległości od stolicy – ok. 1-1,5 godz. jazdy samochodem, ale blisko natury, przenosimy się do zupełnie innego krajobrazu, innej rzeczywistości, smakujemy region innymi zmysłami.
Dlatego współpracujemy z Warsaw Convention Bureau – łączymy nasze potencjały, aby przedstawić jak najbardziej komplementarną ofertę – atrakcyjną dla organizatorów wydarzeń.
 
MP: Mazovia Convention Bureau obchodzi pięciolecie – to zapewne czas na podsumowanie, ale także na wyznaczenie celów, priorytetów na kolejne pięć lat działalności. Jakie są główne zadania i wyzwania, które stoją przed MCB.
 
IS: Odpowiedź nie będzie trudna, choć osiągnięcie celów trudniejsze. MCB powstało w 2019 r., ale pandemia skutecznie czasowo wstrzymała dynamikę jego rozwoju. W 2023 r. udało się ten rozwój reaktywować. Przede wszystkim uważam, że to, co udało się zrealizować w roku 2023 jest naszym wspólnym branżowym dużym sukcesem. Mazovia Convention Bureau zaistniało w świadomości świata spotkań, uczestnicząc w wielu wydarzeniach promocyjnych i targach krajowych i międzynarodowych, organizując wizyty studyjne i fam tripy dla meeting plannerów zarówno krajowych, jak i zagranicznych, uruchamiając stronę internetową w dwóch wersjach językowych wraz z wyszukiwarką, publikując katalog obiektów konferencyjnych na Mazowszu, a także wspierając odbywające się wydarzenia oraz wprowadzając Mazowiecki System Rekomendacji dla Organizatorów Spotkań. To tylko niektóre z działań zrealizowane w 2023 r.
Rok 2024 r. rysuje się jako kontynuacja działań, a także wdrożenie nowych takich jak Warszawsko-Mazowiecki Klub Ambasadorów Spotkań, zaistnienie podczas większej liczby wydarzeń promocyjnych i targów, szczególnie zagranicznych. Bardzo ważne jest dalsze budowanie marki Mazovia Convention Bureau na rynkach krajowych i zagranicznych oraz wspierania rodzimych partnerów branżowych w zakresie organizacji spotkań na Mazowszu.  

MP: Na jakie wsparcie ze strony MCB mogą liczyć podmioty działające w branży MICE?

IS: Naszym zadaniem jest wsparcie podmiotów działających w branży MICE. Wśród tych działań należy wymienić: reprezentowanie i promowanie tych podmiotów podczas targów oraz wydarzeń promocyjnych krajowych i zagranicznych, wsparcie study tourów i fam tripów, promocja na stronie internetowej, promocja poprzez katalog obiektów oraz PCO, promocja w mediach społecznościowych, budowanie wizerunku Mazowsza jako atrakcyjnej destynacji w zakresie organizacji spotkań.
 
MP: Znalazła się Pani w pierwszej dziesiątce na liście 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce. Turystyka i przemysł spotkań na Mazowszu (analizując ofertę regionu) się przenikają?
 
IS: Myślę, że są komplementarne i się naturalnie przenikają, ponieważ nasze doświadczenia pokazują, że potencjał województwa mazowieckiego pozwala na rozwój zarówno turystyki tzw. leisure, jak i przemysłu spotkań. Synergia ich obu jest gwarantem sukcesu regionu jako wyjątkowego i umożliwiającego zainteresowanie obu grup odbiorców. W szczególności turystyka przemysłu spotkań może czerpać z potencjału Mazowsza, atrakcji turystycznych, unikalnych i opartych na walorach przyrodniczych i kulturowych regionu. 
 
MP: Obserwując Pani zaangażowanie w promocję turystyki i obecnie przemysłu spotkań w regionie można powiedzieć, że jest Pani nie tylko ambasadorką, ale i twarzą Mazowsza. To efekt podejścia do pracy czy fascynacji Mazowszem?
 
IS: Pewnie i jedno, i drugie. Mam to szczęście, że praca i fascynacja moim regionem idą w parze. Uważam, że województwo mazowieckie ma wiele do zaoferowania. Jego potencjał naturalny, antropogeniczny, jego położenie, dostępność komunikacyjna, infrastruktura pozwalają na tworzenie zróżnicowanych, dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań odbiorców ofert turystycznych. Mazowsze – serce Polski – to wyjątkowe miejsce na spotkania i odpoczynek w różnych odsłonach!

Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji I Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Jest doświadczonym samorządowcem szczebla wojewódzkiego, menedżerem publicznym, ekspertem do spraw turystyki i promocji.
Od 1999 roku pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie i od początku swojej pracy w Samorządzie Województwa Mazowieckiego prężnie działa w zakresie rozwoju turystyki na terenie województwa. W swoich działaniach kieruje się zapisami wynikającymi ze „Strategii rozwoju turystyki dla województwa mazowieckiego” – przy powstaniu której zawsze bierze czynny udział.
Od 2006 roku kiedy to zmieniono ustawę kompetencyjną zajmuje się realizacją ustawy o usługach turystycznych obecnie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
Członkini Sektorowej Rady Kompetencji ds. turystyki oraz Rady Społeczno-Biznesowej Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula. Wykładowca akademicki.

Zaloguj się
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Obiekty
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt
O MeetingPlanner.pl